In de Statencommissies worden Statenvoorstellen besproken voordat die in de Statenvergadering aan de orde komen. De vergadering is niet besluitvormend maar meningsvormend. Statenleden en burgercommissieleden hebben zitting in één van de drie commissies: Bestuur, Economie en Ruimte.

Wilt u weten wie in welke commissie zitting heeft? Selecteer rechts dan de betreffende commissie onder Bestuur.

Commissie Voorzitter Plaatsvervangend voorzitter Commissiegriffier
Bestuur Dhr. mr. J.L .(Hans) van Geesbergen Dhr. A.I.G. (Ad) Dorst Mw. M.E. (Margreeth) Trimpe
Economie Dhr. P. (Peter) van Dijk Dhr. A.G.M. (Ton) Veraart MA Mw. Mr. A.M. (Annemieke) Lobik
Ruimte Mw. Dr. J.L. (Hannie) Kool-Blokland Dhr. dr. A.M.M. (Anton) van Haperen Mw. A.C. (Alma) van Wallenburg

D66

V.M. Geelen, Victor (Burgercommissielid)

Chr.J. van Overbeeke, Chris (Burgercommissielid)

C. Schoor, Carl (Burgercommissielid)

Mr. C.W.J. Schoor, Carl

P. van Veen - de Rechter, Patricia

A.G.M. Veraart, Ton, MA

ChristenUnie

A. Kodde, Adrie (Burgercommissielid)

M. Rijksen - Blok, Ria

W.A. Treurniet-Klapwijk, Willemien (Burgercommissielid)

J.H. Verburg, Jan Henk, QE

Zeeland Lokaal

Dhr. W.B. Kraan, Pim

Drs. M.J. Faasse, Mark

P.W. Hirdes, Wim (Burgercommissielid)

PvdA

J.M. van Stel, Hans (Burgercommissielid)

Ing. B. Erbisim, Bayram

Dr. A.M.M. van Haperen, Anton

J.A.M. van Hertum, Ralph, MA

drs. A. Pijpelink, Anita

CDA

ir. A.J. Geluk, Anton

M.J.J. Janssens MAC, Maarten

dr. J.L. Kool - Blokland, Hannie

F.P. Kuijpers, Frank

J.R. Oudeman, Jeffrey

M.A. van 't Westeinde, Rinus

VVD

C. W. Bierens, Kees

Mr. H. J. van Geesbergen, Hans

Dr. T. van Gent, Tobias

Ir. N. Heerkens, Nicole

Ing. K. Roelse, Kees

Drs. R. Ruissen, René

SGP

C.L.M. van den Berge, Kees

Ing. J.J. van Burg, Joan, MSc

A.I.G. Dorst, Ad

Mr. W.H. Kok, Wim

G.D. Roeland, Goos

Drs. J. van de Velde, Harold

Ing. J.L. de Visser, Job

SP

J.J. Rijkse, Sjaak

Ir. S.H.J. Tuinder, Sylvia

G. van Unen, Ger

R.A. Viergever, Ronald

A. de Weert, Anna (Burgercommissielid)

PVV

V.L. Bosch, Vincent

P. van Dijk, Peter

Drs. Ing. R.M. Haaze, Ruud

R.L.J.M. de Wit, Roland

Partij voor Zeeland

F. Babijn, François

G.C.J. Minderhoud, Gert Jan (Burgercommissielid)

Ing. R. Muste, Ruud (Burgercommissielid)

GroenLinks

D. van Ewijk, Dorith (Burgercommissielid)

G.W.A. Temmink, Gerwi

A.L. van 't Westeinde, Adrie (Burgercommissielid)

50PLUS

G.L.C. Lernout, George (Burgercommissielid)

W. Willemse, Willem