Commissies

In de Statencommissies worden Statenvoorstellen besproken voordat die in de Statenvergadering aan de orde komen. De vergadering is niet besluitvormend maar meningsvormend. Statenleden en burgercommissieleden hebben zitting in één van de  commissies.

De commissievergadering wordt in de Statenzaal van het Provinciehuis gehouden. Het publiek kan deze vergadering - indien er voldoende ruimte is- op de publieke tribune  volgen. Hierbij geldt vol is vol. In dat geval kan de vergadering in de Voorhal worden gevolgd of online. Publiek voor de commissievergadering meldt zich minimaal 24 uur van tevoren aan via de mail bij secretariaatSG@zeeland.nlDe link voor de livestream kunt u op de homepage van de website terugvinden.

 

Commissievergadering

De commissie Strategische Opgaven provinciale Staten vergadert in een wisselende gecombineerde (thematische) samenstelling, afhankelijk  van  de opgave. Er worden drie tot vijf strategische opgaven voor de (middel) lange termijn geformuleerd. De criteria hiervoor zijn:

  • bestuurlijk complex, onontgonnen terrein, groot politiek afbreukrisico 
  • ​grote impact op de Zeeuwse samenleving behoefte
  • behoefte aan integrale sturing t.b.v. externe/interne samenhang
  • multidisciplinair, programma-, portefeuille- en commissie overstijgend
  • onverwacht vraagstuk van strategisch belang
  • ingrijpende wijziging van rijksbeleid en meerjarig

Wilt u weten wie in welke commissie zitting heeft? Selecteer rechts dan de betreffende commissie.

Commissie Voorzitter Plaatsvervangend voorzitter Commissiegriffier
Bestuur Dhr.  C.L.M. (Kees) van den Berge

ir. J.H. Verburg, (Jan Henk)

Mw. M.E. (Margreeth) Trimpe

me.trimpe@zeeland.nl

Economie Dhr. G.W.A. (Gerwi) Temmink Dhr. J.A.M. (Ralph) van Hertum

Dhr. D.G.A.J. (Dani) Bracke

dgaj.bracke@zeeland.nl

Ruimte Mw. dr. J.L. (Hannie) Kool-Blokland Dhr. R.L. (Robèrt) Brunke

Mw. A.C. (Alma) van Wallenburg

ac.v.wallenburg@zeeland.nl