In de Statencommissies worden Statenvoorstellen besproken voordat die in de Statenvergadering aan de orde komen. De vergadering is niet besluitvormend maar meningsvormend. Statenleden en burgercommissieleden hebben zitting in één van de drie commissies: Bestuur, Economie en Ruimte.

Wilt u weten wie in welke commissie zitting heeft? Selecteer rechts dan de betreffende commissie onder Bestuur.

Commissie Voorzitter Plaatsvervangend voorzitter Commissiegriffier
Bestuur Dhr. mr. C.L.M. (Kees) van den Berge Dhr. M. (Martin) Bos Mw. M.E. (Margreeth) Trimpe
Economie Dhr. P. (Peter) van Dijk Dhr. J.A.M. (Ralph) van Hertum Mw. mr. A.M. (Annemieke) Lobik
Ruimte Mw. dr. J.L. (Hannie) Kool-Blokland Dhr. V.L. (Vincent)Bosch Mw. A.C. (Alma) van Wallenburg

CDA

SGP

Forum voor Democratie

Forum voor Democratie
Forum voor Democratie
Forum voor Democratie
Forum voor Democratie
Forum voor Democratie

VVD

PvdA

PVV

Partij voor Zeeland

Partij voor Zeeland
Partij voor Zeeland

ChristenUnie

ChristenUnie

GroenLinks

50PLUS

SP

D66

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren
Partij voor de Dieren