Besluitvorming Staten

(PS) zijn de volksvertegenwoordiging van de Provincie Zeeland. Elke vier jaar kiezen de inwoners van Zeeland de Statenleden. PS bepalen het beleid van de Provincie en (GS) voeren dat beleid uit.

Leden Provinciale Staten aan het vergaderen (2023)

Besluiten in vergadering PS

In Zeeland zijn er 39 Statenleden. Dit aantal hangt af van het aantal inwoners van Zeeland. De commissaris van de Koning is voorzitter van PS. Statenleden vergaderen ongeveer één keer per maand. Deze vergaderingen zijn openbaar. Onderwerpen die in Statencommissies zijn besproken komen terug tijdens een Statenvergadering. De Statenleden besluiten tijdens de vergadering welke voorstellen ze goedkeuren. (GS) voeren goedgekeurde beleidsvoorstellen uit. PS controleren vervolgens of GS het beleid goed uitvoeren.

Voorbereiding in Statencommissies

Voordat PS vergaderen, komen de Statenleden bij elkaar in de Statencommissies. Daar bereiden ze de Statenvergadering voor. In Statencommissies zitten leden van elke fractie. Leden van PS kunnen bij de commissies voorstellen indienen, omdat ze vinden dat een probleem opgelost moet worden of omdat ze een bestaande situatie willen verbeteren. Binnen de commissies vormen de leden hun mening over de voorstellen, zodat zij een standpunt kunnen innemen tijdens de vergadering van PS. Inwoners kunnen tijdens de vergadering hun spreekrecht gebruiken.

Er zijn vier Statencommissies:

  • Bestuur 
  • Economie  
  • Ruimte 
  • Strategische Opgaven

Commissievergaderingen zijn openbaar: u kunt de vergaderingen op de publieke tribune bijwonen. Hierbij geldt vol is vol. In dat geval kunt u de vergadering in de Voorhal of online volgen. We vragen u om zich minimaal 24 uur voordat de vergadering begint aan te melden. Dat doet u door een e-mail te sturen naar secretariaatSG@zeeland.nl.

Economie  

Vacature

Bestuur 

Margreeth Trimpe
+31 118 631437
me.trimpe@zeeland.nl

Ruimte 

Iris Curfs
+31621124897
iam.curfs@zeeland.nl

Voorbereiding door Statengriffie

Elk voorstel dat ingediend wordt bij een Statencommissie is goed voorbereid. Een voorstel moet bijvoorbeeld juridisch kloppen en niet in strijd zijn met landelijke wetgeving of EU-richtlijnen. De Statengriffie biedt hierbij ondersteuning. 

Het

De voorzitter van PS en de fractievoorzitters vormen het Presidium. Zij beslissen welke voorstellen die in de Statencommissies aan bod zijn geweest, op de agenda komen van de commissies en de Statenvergadering. 

De agendacommissie

De leden van de agendacommissie bepalen de agenda's van de Statencommissies Bestuur, Economie, Ruimte en Strategische Opgaven.

Vragen van PS aan GS

Statenleden kunnen schriftelijk vragen stellen aan het college van GS. Deze vragen noemen we artikel 44-vragen. Binnen 30 dagen moeten GS deze vragen schriftelijk beantwoorden. In de Statenvergadering kunnen de vragen en antwoorden mondeling toegelicht worden. Statenleden kunnen ook schriftelijk inlichtingen vragen van GS of van de commissaris van de Koning. Deze vragen noemen we artikel 46-vragen. Inlichtingen worden mondeling of schriftelijk gegeven in de Statenvergadering. Tijdens de vergadering krijgen de leden van PS ook de gelegenheid om vragen te stellen aan GS over de uitvoering van het beleid. Alle vragen en antwoorden zijn terug te vinden in de notulen in het vergaderoverzicht van Provinciale Staten.