Kavelruilcoördinatoren

Er zijn zeven kavelruilcoördinatoren actief die met de grond puzzelen in Zeeland. Ieder heeft een eigen deelgebied. Wilt u meer weten over hun achtergrond? Lees dan de rubrieken!

Bas van ’t Westeinde

"Grond is emotie"

Bas van ’t Westeinde is één van de zeven kavelruilcoördinatoren die in Zeeland actief is. Bas is een echte Zeeuw die geboren en getogen is in Borssele. Bas heeft in zijn tienerjaren aan de hoge landbouwschool gestudeerd en is daarna nog rechten gaan studeren. Bas is altijd een actieve boer geweest en heeft door de jaren heen zijn bedrijf veel zien groeien. Veel van zijn tijd spendeert hij op de tractor, bij het bedrijf dat ondertussen is overgenomen door zijn zoon Bastiaan. Daarnaast is Bas actief in veel landbouworganisaties. Zo is hij lang landelijk voorzitter geweest van de telersvereniging McCain. Toen is Bas uiteindelijk gerold in de wettelijke ruilverkaveling ten behoeve van de Westerscheldetunnel, Api Borsele. Daarna is hij gevraagd voor het Kavelruilbureau Zeeland en is hij al sinds de oprichting hiervan betrokken als kavelruilcoördinator voor zowel Noord- als Zuid-Beveland.

Op de Bevelanden is er weinig ruilgrond, geeft Bas aan. Hierdoor is het echt puzzelen en zoeken naar een oplossing. Ook moet hij goed op zijn communicatie letten omdat grond emotie is. “Het is mijn doel om ervoor te zorgen dat partijen niet te kort komen. Iedereen moet erop vooruitgaan.”

“Wij zijn als kavelruilcoördinatoren altijd bereikbaar” zegt Bas, “dus als ik op het land ben, kan ik gebeld worden”. Bas geeft aan dat het veel schakelen is. Het is niet alleen maar kavelruilen, er zit nog veel omheen zegt hij. “Zelfs als ik niet actief bezig ben met het kavelruilen, denk ik er veel aan. Ik ben dan veel in mezelf aan het puzzelen. Het werk stopt nooit, het gaat altijd door. Je went er aan”.

Het Kavelruilbureau Zeeland werkt zonder winstoogmerk, wat volgens Bas echt een meerwaarde is. Als kavelruilcoördinator ga je in goede harmonie en goede verhoudingen aan het werk. Ook probeer je objectief te zijn, geeft Bas aan. Het belang van de Provincie weegt net zo zwaar als die van een boer, zegt hij. Voor Bas is een kavelruil geslaagd als er veel doelen en belangen mee behaald worden; als er veel mensen blij mee zijn.

Bas van ’t Westeinde

Erik Bonte

“We doen het samen”

Erik Bonte is één van de zeven kavelruilcoördinatoren die puzzelt met Zeeuwse grond. Al sinds 2008 is Erik actief als kavelruilcoördinator en sinds de oprichting van Kavelruilbureau Zeeland is Erik werkzaam op West Zeeuws-Vlaanderen. Ook heeft hij een eigen akkerbouwbedrijf, dit heeft hij overgenomen van zijn vader. Vroeger is Erik werkzaam geweest in de agrarische sector. Hij heeft veel bij boeren gewerkt. “Dat heeft de basis gelegd voor het werk als kavelruilcoördinator.” Daar heeft Erik veel gebieds- en mensenkennis opgedaan.

Die kennis is echt de meerwaarde van Kavelruilbureau Zeeland, vindt Erik. Hij heeft al veel ervaring. Bij Kavelruilbureau Zeeland zit ook veel gebiedskennis. “Met z’n allen kennen we veel grondgebruikers en –eigenaren. We hebben veel contact met overheden. Je weet veel van mensen in de omgeving.”

Geen één werkdag is hetzelfde, geeft Erik aan. “Het mooie is dat de activiteiten van het akkerbouwbedrijf en kavelruilcoördinator haaks op elkaar staan.” Wanneer een boer het land niet op kan, kan Erik dat zelf dat ook niet. Dat is dan een perfect moment om op eens langs te gaan, zegt Erik.

In Erik zijn gebied hebben veel mensen de wettelijke ruilverkaveling achter de rug. Mensen in zijn gebied gunnen elkaar veel en er is veel mogelijk, merkt Erik op. “Het contact met mensen en een goede ruil vind ik het leukste en dat geeft mij veel voldoening. Omdat je weet dat iedereen die meewerkt met een ruil erop vooruit gaat.”

Erik Bonte

Jacco Vermue

“Ze hebben er jaren plezier van.”

Kavelruilbureau Zeeland kende jarenlang zes kavelruilcoördinatoren. In 2023 is dat veranderd, toen kwam Jacco Vermue erbij als zevende kavelruilcoördinator. Jacco was al een bekende voor het Kavelruilbureau Zeeland. Tijdens zijn studie aan de Aeres Hogeschool in Dronten heeft hij stagegelopen bij Kavelruilbureau Zeeland. Jacco runt samen met zijn ouders een akkerbouwbedrijf in ’s-Heerenhoek.
Tijdens zijn inwerkperiode was Jacco Zeeland-breed actief. Hierdoor heeft hij kennis opgedaan van alle gebieden. Jacco geeft aan dat er veel verschil zit in de verschillende gebieden in de provincie Zeeland. In Zeeuws-Vlaanderen bevinden zich bijvoorbeeld meer ruilgronden van de provincie. Als er meerdere grondeigenaren in een gebied liggen met andere doeleinden dan agrarische gebruik, kan er soms makkelijker worden geruild omdat de kwaliteit en eventuele vorm van de percelen dan minder meespeelt. De ligging van de percelen is dan vaak belangrijker dan de kwaliteit van de grond. Sinds begin 2024 heeft Jacco een eigen gebied, Walcheren. De hoop is om in Walcheren verschillende ruilen op te zetten om zo de agrarische structuurverbetering en andere doelen te verwezenlijken.

Jacco ziet zijn rol in dat gebied als bemiddelaar. “Ik probeer iedereen samen te brengen, zodat iedereen krijgt wat diegene wenst. Ik probeer niemand teleur te stellen in dit verhaal.” Het leukste aan kavelruilcoördinator zijn vindt hij de stappen die je kunt zetten voor de ondernemer. “Je helpt ze echt een stap vooruit, daar hebben ze jaren plezier van. Je helpt ze echt verder.” Voor Jacco is een kavelruil dan ook geslaagd als iedereen tevreden is en erop vooruit gaat.

Het is belangrijk om met open kaarten te spelen, geeft Jacco aan. “Transparantie is belangrijk.” Die onpartijdigheid benoemd Jacco dan ook aan het begin van zijn gesprekken. Dit is ook echt een meerwaarde van Kavelruilbureau Zeeland volgens Jacco. De onpartijdigheid, inzichten en connecties van de kavelruilcoördinatoren. “Het Kavelruilbureau Zeeland kijkt vaak verder. Er zijn veel meer mogelijkheden. Er loopt veel kennis rond. De kavelruilcoördinatoren hebben veel inzichten, ingangen en connecties.” Jacco vindt het belangrijk om te benadrukken dat het ook mogelijk is om als boer zelf aan de bel te trekken. “Kijk voor jezelf naar de mogelijkheden en meldt deze.”

Jacco Vermue

Joyce Noppen

“Laat ons weten wat je wensen zijn”

Met haar interesse in het landelijk gebied werkt Joyce Noppen al sinds de oprichting van Kavelruilbureau Zeeland als kavelruilcoördinator. Voorheen was Joyce het aanspreekpunt voor het eiland Walcheren, maar sinds 1 januari 2024 is ze kavelruilcoördinator voor Schouwen. Joyce wordt ook wel de “vliegende kiep” genoemd en heeft hierdoor tevens kennis van diverse andere gebieden in Zeeland. Zij ondersteunt namelijk procesmatig ook andere kavelruilcoördinatoren, zowel op het vlak van communicatie als administratie.

Joyce gaat er mee slapen en staat er mee op. Dit is namelijk een wat je gedachten altijd bezighoudt. Dit geldt ook voor andere collega’s. “Er zijn zelfs collega’s die om 7 uur ’s ochtends, als ik met de hond buiten loop, al bellen om de puzzel die ze hebben bedacht door te spreken. Ze zijn dan zo enthousiast dat ze haast niet kunnen wachten. Ik vind dat prachtig!”

Voor Joyce is een kavelruil pas echt geslaagd als alle partijen tevreden zijn met het eindresultaat. “Het is van belang dat alle partijen in een kavelruil gelijkwaardig worden behandeld en dat eenieder uiteindelijk tevreden is. Het is niet altijd eenvoudig en ook niet altijd mogelijk om voor eenieder een 10 te behalen, maar de balans in zo’n kavelruil is van belang en die probeer ik altijd te bewaken.”

Joyce helpt graag met het oplossen van complexe vraagstukken en vanwege haar jarenlange ervaring op dit gebied, haar nieuwsgierige aard en de vindingrijkheid is er vaak een creatieve oplossing te bedenken. Als verbinder vindt zij het belangrijk om de diverse partijen onafhankelijk gesproken te hebben waarbij eenieder zijn of haar wensen kenbaar maakt in een vertrouwelijke sfeer.

“Het komt regelmatig voor dat enkele grondeigenaren, soms zelfs Zeeland breed, enkele jaren geleden kenbaar hebben gemaakt wat hun wensen zijn en dat dan ineens een kans zich voordoet om
die wensen in te vullen. Dat wij op de hoogte zijn van de wensen van de grondeigenaren is dus van belang”. Daarom doet zij hierbij nogmaals de oproep om contact op te nemen met de kavelruilcoördinator in jouw gebied om te laten weten wat je wensen zijn.
“Elke grondeigenaar kan een voordeel behalen door mee te doen met een kavelruil!”.

Joyce Noppen

Liesbeth Versluijs

“De mensen bepalen zelf welke meerwaarde ze behalen met de kavelruil.”

Zeven kavelruilcoördinatoren puzzelen met de grond in Zeeland, Liesbeth Versluijs is er daar één van. Liesbeth is vijf jaar werkzaam als kavelruilcoördinator in Noord-Zeeland op de eilanden Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint-Philipsland. Vanaf 1 januari 2024 heeft Liesbeth het gebied Schouwen aan haar collega kavelruilcoördinator Joyce Noppen overgedragen om zich te kunnen focussen op de andere gebieden. Op deze eilanden zie je veel boeren, waarvan Liesbeth er zelf ook één is. Samen met haar man heeft ze een akkerbouwbedrijf op Tholen. Hier werkt ze graag mee op het bedrijf. Daarnaast heeft ze jarenlang als bedrijfsadviseur gewerkt en doet momenteel hier en daar nog dit werk in de vorm van gespreksleiding en familieberaad. Ook doet Liesbeth bestuurlijk werk in coöperaties.

Toen Liesbeth begon als kavelruilcoördinator was het voor haar belangrijk dat ze ging werken aan een vertrouwensband met partijen in haar gebied. “Je hebt natuurlijk wel even je aanloop nodig, ik ken aardig wat mensen maar kavelruilen is weer een hele andere aanvliegroute.”

De keukentafelgesprekken zijn altijd vrijblijvend, geeft Liesbeth aan: wat zijn de wensen en de mogelijkheden van de verschillende partijen? “De mensen bepalen zelf wat ze willen en waar zij hun eigen voordeel van een mogelijke kavelruil in zien” zegt Liesbeth. Wanneer een partij er geen voordeel in ziet, doet die niet mee. Het blijft een vrijwillig proces!

Een kavelruilcoördinator is een echte bruggenbouwer. Daarvoor moet een kavelruilcoördinator ook een coördinerende rol aannemen. Zij moeten zorgen dat de afspraken gemaakt én nagekomen worden. Kavelruilcoördinatoren zijn ook echte verbinders. Zij zorgen ervoor dat de puzzel gelegd wordt om een ruil voor elkaar te krijgen. Voor Liesbeth is een ruil echt geslaagd wanneer alle partijen tevreden zijn. “Zij moeten er meerwaarde in zien, en als je dat kunt realiseren, is dat echt kicken!”

Liesbeth Versluijs

Nic Kerckhaert

“Je komt met meer thuis dan je bent weggegaan.”

Kavelruilbureau Zeeland kent zeven kavelruilcoördinatoren, waarvan er drie op Zeeuws-Vlaanderen actief zijn. Nic Kerckhaert is er hier één van. Hij is de kavelruilcoördinator van Oost Zeeuws-Vlaanderen. Nic heeft 28 jaar bij DLV-Plant in Zeeuws-Vlaanderen gewerkt en is ondertussen al heel lang actief op zijn eigen boerderij. Toen hij in 2013 stopte bij DLV-Plant en volledig thuis op de boerderij bleef, vond hij het toch eenzamer dan gedacht. Hem werd gevraagd of de functie “kavelruilcoördinator” iets voor hem was, en dat was het zeker. Sinds 2014 is hij naast boer ook kavelruilcoördinator.

Oost Zeeuws-Vlaanderen is een groot gebied met een sterke Vlaamse inslag. Dit maakt het werk als kavelruilcoördinator in dit gebied bijzonder; grensoverschrijdend. Door zijn werkzaamheden vroeger bij DLV kent hij ook veel mensen in het gebied. Dit maakte de drempel lager. Vertrouwen is belangrijk in een ruilproces.

De rol van een kavelruilcoördinator is verbinden, samenvatten en onafhankelijk blijven, zegt Nic. “Ik ben er alleen maar om te puzzelen, er is niks van mij bij”. Een kavelruil is volledig vrijwillig. Als een kavelruil lukt, zijn er enkel tevreden mensen, de één mogelijk wat meer dan de ander.

De meerwaarde van Kavelruilbureau Zeeland is dat we partijen met elkaar aan tafel krijgen. “Grond is emotie”. Velen vinden het toch nog moeilijk om met hun ideeën naar de buren te gaan; enigszins huiverig dat ze niet begrepen worden. Wanneer iemand van het Kavelruilbureau Zeeland de regie overneemt, zie je het proces meestal beter en sneller verlopen.

Het leukste aan zijn werk als kavelruilcoördinator vindt Nic de stappen die gezet worden in een ruil, hoe iedereen er toch op vooruit gaat. Ook vindt Nic het leuk om naar boeren te gaan, “want je komt met meer thuis dan je bent weggegaan.” Een kavelruil is voor hem geslaagd als de mensen tevreden zijn.

Nic Kerckhaert

Pieter Pateer

“Er is meer mogelijk dan je denkt.”

Kavelruilbureau Zeeland telt zeven kavelruilcoördinatoren, waarvan er drie actief zijn op Zeeuws-Vlaanderen. Pieter Pateer is er hier één van. Zeeuws-Vlaanderen is een groot gebied met in het midden de Kanaalzone. Dit is het gebied waar Pieter al sinds eind 2018 actief is als kavelruilcoördinator. Pieter heeft gestudeerd aan de hogere landbouwschool in Den Bosch en is daarna direct gaan werken bij een toeleverancier van gewasbeschermingsmiddelen. Pieter heeft 17 jaar in de teeltbegeleiding gezeten en heeft daarnaast ook nog een boerderij. Eind 2018 kreeg Pieter een tip van Erik Bonte (kavelruilcoördinator West Zeeuws-Vlaanderen) om, naast het werk op de boerderij, aan de slag te gaan als kavelruilcoördinator.

Na Pieter zijn inwerkperiode op Zuid-Beveland werd de Kanaalzone van Zeeuws-Vlaanderen zijn werkgebied. Pieter omschrijft het als een erg dynamisch gebied. “Er lopen veel dingen in elkaar over. Er zijn veel : diverse overheden, boeren en overige grondeigenaren.” In Pieter zijn gebied zijn veel actieve agrariërs die graag vooruit willen.

De rol van een kavelruilcoördinator in het gebied omschrijft Pieter als verbinder. “Er zijn mensen die je frequent weten te vinden, maar daarnaast zijn er ook mensen die uit zichzelf nooit aan de bel trekken. Soms moet je aan doen.” Het contact met agrariërs is hetgeen wat Pieter echt het leukste vindt aan zijn werk als kavelruilcoördinator. Vooraf aan deze gesprekken vindt Pieter het belangrijk om te benadrukken wat zijn rol is. “Ik probeer mijn neutraliteit zoveel mogelijk te benadrukken in het gesprek. Als je op pad gaat voor een overheid, denken veel mensen dat je aan hun kant staat. Dit probeer ik zoveel mogelijk te ontkrachten.”

Het Kavelruilbureau Zeeland kan over de gebieden heen kijken, wat Pieter echt een meerwaarde vindt. “Onze grootste kracht is dat we samen Zeeland-breed dingen voor elkaar kunnen krijgen.” Voor Pieter is een kavelruil geslaagd als deze voorbij de notaris is. Dan is de ruil gepasseerd en wordt het werkelijkheid. De boeren kunnen dan te werk op hun nieuwe grond en kavelaanvaardingswerken met de eventuele doen. Het Kavelruilbureau Zeeland biedt heel veel mogelijkheden, zegt Pieter. “Er is meer mogelijk dan je denkt.”

Pieter Pateer

Contactgegevens Kavelruilcoördinatoren

Deelgebied Naam coördinator E-mailadres Telefoonnummer
Tholen, St. Philipsland en Duiveland Liesbeth Versluijs-Pons liesbethversluijs@gmail.com

+31 610981591

Schouwen Joyce Noppen kejnoppen@gmail.com +31 6 22197596
Bevelanden

Bas van 't Westeinde

b.westeinde@kpnplanet.nl +31 6 53702209
Walcheren Jacco Vermue jaccovermue@live.nl +31 6 51992885
Oost Zeeuws-Vlaanderen

Nic Kerckhaert

nic@kerckhaertvof.nl  +31 6 53216325
Kanaalzone Pieter Pateer pcapateer@hotmail.com +31 6 12968457
West Zeeuws-Vlaanderen Erik Bonte e_bonte@hotmail.com

+31 6