Zeeuwse Kustvisie

De Provincie Zeeland stelde samen met de Noorzeekustgemeenten, natuur- en milieuorganisaties, toeristische belangenorganisaties, ZLTO, Rijkswaterstaat en het waterschap de Zeeuwse Kustvisie op. In deze visie staan afspraken over wat wel en niet kan aan de Zeeuwse kust. De visie is op 9 oktober 2017 door alle betrokken partijen ondertekend.

Zeeuwse kust

Zeeuwse Kustvisie: een blik op de toekomst

In de Kustvisie staan drie opgaven centraal voor de Noordzeekust. Dit zijn het behouden en versterken van de dijken en stranden, de natuur- en landschapswaarden en de toekomst van de recreatiesector. Drie werkgroepen die bestaan uit leden van de partners bogen zich over deze thema’s. De Provincie Zeeland maakte het proces mogelijk en ondersteunde dit.

De definitieve visie vormt de basis voor het beleid en de uitvoeringsagenda van de Zeeuwse overheden en samenwerkende partijen. De provincie vertaalde de Kustvisie in 2018 naar het nieuwe Omgevingsplan en de daarbij behorende Omgevingsverordening. Daarmee is het gedachtengoed van de Zeeuwse Kustvisie vastgelegd in de Provinciale regelgeving.

Ondertussen werken de partijen aan het actieprogramma dat onderdeel is van de Kustvisie. Zo zijn de betrokken gemeenten bezig met de voorbereiding en uitvoering van de aandachtsgebieden. De versterking van het landschap in de aandachtsgebieden wordt ook door een bijdrage uit de Regio Deal uitgevoerd.

Ook is er een fonds in ontwikkeling dat het voor ondernemers mogelijk maakt om de kwaliteit van hun bedrijf te verbeteren. Dit wordt verbonden aan een compleet programma dat zich richt op het verbeteren van de kwaliteit van recreatiebedrijven. Het fonds wordt aangeboden door Economische Impuls Zeeland.

Samen sterk voor de Zeeuwse kust!

Contact:

Marcel van den Berge
+31 6 27596632
mj.vanden.berge@zeeland.nl