De Provincie Zeeland heeft samen met de Noordzeekustgemeenten, natuur- en milieuorganisaties, toeristische belangenorganisaties, ZLTO, Rijkswaterstaat en het waterschap een Zeeuwse Kustvisie opgesteld. In de gezamenlijke visie staan de afspraken over wat er wel en niet kan aan de Zeeuwse kust. De visie is op 9 oktober 2017 door alle betrokken partijen ondertekend.

Zeeuwse Kustvisie: een blik op de toekomst

In de kustvisie staan drie opgaven centraal voor de Noordzeekust: het behouden en versterken van de dijken en stranden, de natuur- en landschapswaarden en de toekomst van de recreatiesector. Drie werkgroepen bestaande uit leden van de partners hebben zich over deze thema's gebogen. De Provincie Zeeland heeft het proces gefaciliteerd en ondersteund.

De definitieve visie is een bouwsteen voor het beleid en de uitvoeringsagenda van de Zeeuwse overheden en samenwerkende partijen. De provincie heeft de Kustvisie in 2018 vertaalt in het nieuwe Omgevingsplan en de daarbij behorende Omgevingsverordening. Daarmee is het gedachtengoed van de Zeeuwse Kustvisie verankerd in de Provinciale regelgeving.

Ondertussen werken de partijen aan het actieprogramma dat onderdeel is van de Kustvisie. Zo zijn de betrokken gemeenten bezig met de voorbereiding en uitvoering van de aandachtsgebieden. De versterking van het landschap in de aandachtsgebieden wordt mede door een bijdrage uit de Regio Deal gerealiseerd.

Ook is er een fonds in ontwikkeling dat het voor ondernemers mogelijk maakt om, binnen de voorwaarden van het ontwikkelkader van de Kustvisie, te investeren in kwaliteitsverbetering van hun bedrijf. Dit wordt gekoppeld aan een integraal programma dat zich richt op kwaliteitsverbetering van recreatiebedrijven en wordt door Economische Impuls Zeeland aangeboden.

Samen sterk voor de Zeeuwse kust!

Contact:

Madeline Buining
+31 118 631843
mc.buining@zeeland.nl

Rene Steijn
+31 118 631196
mja.steijn@zeeland.nl

Kennismaken met de Kustvisie
Download's

Ontwikkelkader Kustvisie
Download's