Impuls Jongerencultuur

De Rijksoverheid heeft geld beschikbaar gesteld om na corona jongeren te stimuleren weer meer en vaker deel te nemen aan culturele activiteiten.
In Zeeland heeft de Provincie de opdracht om dit geld te verdelen over culturele activiteiten voor en/of door jongeren in de provincie.
Voor de uitvoering hiervan is de subsidieregeling Impuls Jongerencultuur opgesteld.

Wanneer kan er subsidie worden aangevraagd?

Vanaf 21 juli 2023 zal de regeling open worden gesteld tot uiterlijk 1 oktober 2024, of zoveel eerder als het totaal beschikbare budget (€846.900,-) verstrekt is.

Voor wie is de subsidieregeling?

De regeling is bedoeld om na corona jongeren te stimuleren weer meer en vaker deel te nemen aan culturele activiteiten.

Alleen rechtspersoon (stichting, vereniging of zzp-er) kan een aanvraag indienen.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Er kan subsidie worden aangevraagd voor het organiseren van culturele activiteiten voor en/of door jongeren tussen de 14 en 27 jaar oud.

Het moet gaan om een niet al bestaande activiteit, het mag echter wel een losstaande uitbreiding of toevoeging op een bestaande activiteit zijn.

Welke voorwaarden gelden er?

De volgende voorwaarden zijn op alle aanvragen van toepassing:

  • De aanvrager moet een rechtspersoon zijn.
  • De activiteit moet plaats vinden in de provincie Zeeland.
  • Het moet gaan om een culturele activiteit met een duidelijke onderbouwing hoe jeugd tussen de 14 en 27 jaar oud het beoogde doelpubliek, deelnemers of organisator zijn.
  • De activiteit is uiterlijk 31 december 2024 afgerond.

Bij subsidie aanvragen tot en met € 10.000 is de hoogte van het subsidiebedrag maximaal 90% van de kosten.

Bij subsidie aanvragen tussen de € 10.000 en € 50.000 is dit maximaal 80% van de kosten. Voor deze aanvragen en hoger geldt de extra voorwaarde dat de activiteit minimaal een bovenlokaal bereik heeft, dit wil zeggen dat de doelgroep uit meerdere gemeenten afkomstig is.

Bij subsidie aanvragen tussen de € 50.000 en € 100.000 is de hoogte van de subsidie maximaal 70% van de kosten. Bij deze aanvragen komt daar nog de aanvullende voorwaarde bij dat de beoogde resultaten een duurzaam karakter moeten hebben.

Wat is de maximale vergoeding?

De maximale vergoeding is € 100.000,-.

Het maximaal beschikbare budget van de eerste openstelling is € 552.200,-. In 2024 volgt een tweede openstelling.

Hoe vraag ik deze subsidie aan?

Vanaf 2023 kunt u de subsidieaanvraag volledig digitaal indienen. Hiervoor is inloggen met eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 (eH3) vereist. Heeft uw bedrijf of organisatie nog niet eerder met eHerkenning gewerkt? Een instructie leest u hier: eHerkenning aanvragen.

Aanvraagformulier Impuls Jongerencultuur

Bij het invullen van het formulier vragen we om een projectplan en een begroting.

Het projectplan voor aanvragen tot 10.000 euro is maximaal twee A4 lang. Voor een hogere subsidie is het projectplan maximaal 4 A4 lang. In dit projectplan vermeldt u:

  • Wat u wilt gaan doen
  • Hoe u dit gaat aanpakken
  • Welke partners meewerken

We verwachten dat het plan duidelijk, realistisch en uitvoerbaar is.

Een voorwaarde is dat de begroting sluitend is. Dat betekent dat de inkomsten en uitgaven gelijk zijn. Van de begroting verwachten we ook dat deze duidelijk en realistisch is. Denk aan:

  • een goede omschrijving
  • realistische inschatting van de verwachte inkomsten en uitgaven kosten en inkomsten
  • de totale omvang van de begroting staat in verhouding tot de omvang van de activiteit

Waarom deze subsidieregeling?

De coronacrisis heeft veel impact op jeugd gehad: sociaal, economisch en mentaal. Festivals, poppodia en het nachtleven lagen stil.

Met de subsidieregeling Impuls Jongerencultuur komt er extra ondersteuning aan lokale plekken en initiatieven voor jongeren om zich creatief te ontwikkelen en cultuur te beoefenen.

Bijvoorbeeld oefenruimtes voor bandjes, of plekken waar jongeren zich cultureel verder kunnen ontwikkelen en experimenteren op het gebied van theater, dans, muziek en spoken word.

Heeft u nog vragen over deze subsidieregeling?

Neem dan contact met ons op:

Jason van den Hoven
j.vanden.hoven@zeeland.nl  
+31 6 5041 9191