Subsidieregister Provincie Zeeland

De Provincie Zeeland publiceert maandelijks een overzicht met verleende subsidies. Dit overzicht, het subsidieregister, bevat informatie over wie subsidie ontvangt, het verleende bedrag en waar de subsidie voor bedoeld is.

Geld

Wat wordt vermeld?

Het subsidieregister bevat alle subsidies die uit provinciaal geld door Gedeputeerde Staten zijn verleend. Over een verleende subsidie moet in de meeste gevallen een verantwoording worden ingediend. Daarna worden de subsidiebedragen definitief vastgesteld. De verleende bedragen kunnen daardoor afwijken van de bedragen die de ontvangers uiteindelijk ontvangen.

Inhoud subsidieregister

Het subsidieregister is opgebouwd uit de in de provinciale financiële administratie opgenomen verleende subsidies, en bevat de volgende gegevens:

  • Subsidienummer
  • Jaar/periode: maand van verlening van de subsidieperiode.
  • Relatie naam: de naam van de ontvanger.
    In het subsidieregister zijn persoonsgegevens van privépersonen vervangen door de tekst 'particulier', vanwege de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
  • Omschrijving subsidie: het gesubsidieerde project of activiteit.
  • Verleend: het bedrag van de subsidie (project/activiteit) op basis van verlening.

Contact

Heeft u nog vragen over de subsidieprocedure van de Provincie Zeeland? U vindt het op de pagina veelgestelde vragen subsidie.
 
Contact subsidie cluster: subsidies@zeeland.nl