1. Subsidieregels
  1. Welke subsidieregels kent de Provincie Zeeland?
  2. Wat houden de drie standaard arrangementen van de ASB 2013 in?
 2. Vooraf de subsidie aanvragen
  1. Wie kan een aanvraag indienen?
  2. Hoe kan ik een aanvraag indienen?
  3. Wat als ik al subsidie heb van andere instanties?
  4. Wanneer kan ik mijn aanvraag indienen?
  5. Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?
 3. Beslistermijnen
  1. Wanneer kan ik een besluit op mijn aanvraag verwachten?
  2. Wat als de Provincie te laat beslist?
 4. Bezwaar: Ik ben het niet eens met de Provincie
  1. Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een besluit?
  2. Hoe stel ik een beroep in?
  3. Hoe dien ik een klacht in?
 5. Beschikking, meldplicht, voorschot en uitbetaling
  1. Wat is een beschikking?
  2. Wat is de meldplicht?
  3. Worden subsidies bevoorschot?
  4. Wanneer vinden uitbetalingen plaats?
 6. Achteraf de vaststelling van de subsidie
  1. Hoe wordt een subsidies vastgesteld?
  2. Wanneer wordt een subsidie vastgesteld?
  3. Hoe moet een accountantsverklaring eruit zien?
 7. Juridische vragen
  1. Wat houdt staatssteun in?
  2. Wat is een subsidieplafond en hoe werkt dit?
  3. Ben ik verplicht om het logo van de Provincie Zeeland te gebruiken?