Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 12 oktober 2017

GS informeren medeoverheden over spiegeling openbaar bestuur 

GS hebben de spiegelcommissie openbaar bestuur ingesteld. Zij informeren gemeenten en waterschap over de samenstelling hiervan. De commissie heeft adviesbureau BMC voorgedragen om de commissie te ondersteunen.

Verkeersmaatregelen provinciale weg N290

Als gevolg van de reconstructie van de provinciale weg Hulst -Terneuzen (N290) en vanwege overlast door parkeren en overnachten van buitenlandse vrachtwagenchauffeurs op parkeerplaatsen op en langs de Gentsevaart in Kapellebrug, zijn een aantal verkeersmaatregelen genomen. Er zijn een rotonde, fietspaden en parkeervakken aangelegd. Op en langs de Gentsevaart mogen alleen nog maar personenauto's parkeren.

Septembercirculaire 2017

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de gevolgen van de septembercirculaire provinciefonds. De financiële gevolgen van deze circulaire zijn onder meer een onttrekking aan de stelpost provinciefonds van € 1,1 miljoen in 2017 en toevoegingen aan de stelpost voor 2018 tot en met 2021 van respectievelijk € 0,4 miljoen, € 0,1 miljoen, € 0,3 miljoen en € 0,2 miljoen. In 2021 wordt naast een toevoeging aan de stelpost provinciefonds een bedrag van € 0,3 miljoen toegevoegd aan de budgettaire ruimte. Daarnaast worden decentralisatie uitkeringen ontvangen voor in totaal € 0,2 miljoen in 2017 en € 0,3 in 2018.​

Dinsdag 10 oktober 2017

Huisvesting vergunninghouders Zeeland eerste halfjaar 2017

Alle gemeenten krijgen ieder halfjaar van het Rijk een taakstelling voor een aantal te huisvesten vergunninghouders. Dit zijn asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning. In de eerste helft van 2017 hebben alle Zeeuwse gemeenten voor voldoende vergunninghouders een woning geregeld.

Intentieverklaring informatievoorziening reisinformatie

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een intentieverklaring over het beschikbaar stellen van OV-chipkaartdata. Bedoeling van de intentieverklaring is dat OV-bedrijven en OV-autoriteiten gezamenlijk afspraken gaan maken over de wijze waarop beschikbare reisinformatie gedeeld kan worden.

Regionale afstemming in het voortgezet onderwijs

Het GS-college is positief over de afstemming in het voortgezet onderwijs in de regio's Zeeuws-Vlaanderen en de Oosterschelde. In een zogenaamd Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen hebben de schoolbesturen afspraken gemaakt om te komen tot een evenwichtig geheel van onderwijsvoorzieningen in de regio. De plannen leveren een bijdrage om te komen tot duurzaam en kwalitatief goed (voortgezet) onderwijs. Dit is belangrijk voor zowel de sociaaleconomische ontwikkeling als de leefbaarheid in de regio.

Televisieserie Zeeuwse visserij

De Zaak Kodde uit Baarsdorp maakt een televisieserie over de Zeeuwse visserij. In iedere aflevering wordt een specifieke vorm van visserij belicht en wordt de vis bereid door een Zeeuwse kok. De serie bestaat uit 13 afleveringen die door Omroep Zeeland zullen worden uitgezonden.

Subsidie voor organisatie Roosevelt Four Freedoms Awards 2017

Gedeputeerde Staten verlenen € 46.500 subsidie aan de Roosevelt Foundation voor het organiseren van de Four Freedoms Awards en side-events in 2017.

Nieuwe wet rechtspositie ambtenaren

Per 1 januari 2020 treedt naar verwachting de nieuwe Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Deze brengt de rechtspositie van ambtenaren in overeenstemming met die van werknemers in de private sector. Ambtenaren krijgen hierdoor een arbeidsovereenkomst in plaats van een aanstelling en cao's komen in plaats van rechtspositieregelingen. De normalisering past bij de arbeidsverhoudingen van deze tijd. De tweezijdige arbeidsovereenkomst is een beter uitgangspunt voor vertrouwen en gelijkwaardigheid tussen werkgever en werknemer dan de afhankelijkheid bij de eenzijdige aanstelling.

Kamerbrief vergunningverlening, toezicht en handhaving stelsel

De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de evaluatie van het stelsel  vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De evaluatie heeft enkele aanbevelingen opgeleverd. Provinciale Staten worden op de hoogte gebracht van de brief en worden ook geïnformeerd welke acties er ondernomen worden op de aanbevelingen.

Beslissing op bezwaar

De Provincie heeft een vervangingsbesluit genomen op het bezwaarschrift van een inwoner en de gemeente Kapelle, gericht tegen het besluit van de provincie tot het verlenen van een milieuvergunning aan Scheepswerf Reimerswaal inzake het plaatsen van twee mobiele geluidsarme aggregaten.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 24 oktober 2017.

Een greep uit de agenda: 

10 oktober 2017

Harry van der Maas, Han Polman en Ben de Reu zijn aanwezig bij de uitreiking van de Four Freedoms Awards in New York.

Jo-Annes de Bat leest ’s morgens voor op basisschool De Holtkamp in Goes wegens De Wereld van Voedsel. ’s Middags is hij aanwezig bij de bijeenkomst waarin een toelichting wordt gegeven op de Economische Atlas. ’s Avonds is hij aanwezig bij de opening van het kantoor van Raven Advies in Goes.

Carla Schönknecht opent de internationale bijeenkomst over gebiedsgerichte aanpak en kavelruilen in Antwerpen. ’s Avonds is ze aanwezig bij de première van de film ‘Weg van Jou’  in het Scheldetheater in Terneuzen.

11 oktober 2017

Jo-Annes de Bat gaat op werkbezoek naar Hemcell in Kruiningen, naar Alternate Distributie Centrum op Tholen en naar JMC Signmakers in Bruinisse. ’s Avonds woont hij de première bij van de film ‘Weg van Jou’ in Terneuzen.

Harry van der Maas, Han Polman en Ben de Reu ontbijten met Zeeuwen die in New York wonen.

Harry van der Maas en Han Polman bezoeken The Roosevelt House.

Carla Schönknecht bezoekt diverse bedrijven in de vrijetijdssector in Zeeuws-Vlaanderen:  In Nieuwvliet, St. Kruis en Oostburg.

12 oktober 2017

Jo-Annes de Bat spreekt tijdens de bijeenkomst Regio in Bedrijf Connect in Koudekerke.

13 oktober 2017

Jo-Annes de Bat gaat op werkbezoek naar Prince op Tholen en Emergoplus in Kloosterpoort. ’s Avonds is hij aanwezig bij het persmoment van DAM-X in Ouddorp.

14 oktober 2017

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de Tacx Pro Classic van Middelburg naar Neeltje Jans.

16 oktober 2017

Jo-Annes de Bat gaat op werkbezoek bij Illuxtron in Ritthem en Deltavorm in Scharendijke.

23 oktober 2017

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de AgroFood bijeenkomst in Wemeldinge.

Harry van der Maas bezoekt de conferentie Corridor Rotterdam-Antwerpen in Den Haag.

Ben de Reu stapt aan boord in Terneuzen tijdens het werkbezoek van de Vlaamse ambassadeurs voor Nederland: de heren Chris Hoornaert en Axel Buyse.