Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Provincie Zeeland ondertekent samenwerkingsovereenkomst gladheidbestrijding

De Provincie Zeeland ondertekent de samenwerkingsovereenkomst gladheidbestrijding Zeeland, waarmee vrijwel alle Zeeuwse wegbeheerders zich de komende jaren binden om samen de gladheidbestrijding uit te voeren en zout in te kopen. Deze samenwerking is uniek in Nederland, omdat er sprake is van het samen uitvoeren en onderling verdelen van ondersteunende taken en omdat er een gezamenlijk beleidsplan is opgesteld. Ook is er sprake van gecombineerde strooiroutes over wegen van verschillende wegbeheerders, zodat de weggebruiker geen verschil merkt in de wijze waarop wordt gestrooid.

Medische hulpverlening op de Noordzee

Begin juli 2016 verscheen naar aanleiding van een calamiteit op zee een rapport van de Onderzoekraad voor de Veiligheid over de medische hulp aan (duik)ongevalsslachtoffers van zee. Daarin werd geconcludeerd dat de medische hulpverlening op de Noordzee en opvang aan land tekort schieten en dat leidt ertoe dat mensen niet altijd effectieve, veilige en tijdige zorg krijgen. Zeeland heeft van oudsher te maken met de opvang van slachtoffers van ongevallen op zee. Te denken valt aan bijna verdrinkingsgevallen, ongevallen in de watersport, scheepsongevallen en slachtoffers als gevolg van duikongevallen. Vanuit dat gegeven wordt bij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onder de aandacht gebracht dat Zeeland als gevolg daarvan mogelijk een betekenisvolle rol kan vervullen bij de opvang van slachtoffers die als gevolg van activiteiten op zee medisch hulp nodig hebben.

Rol waterschap bij Michiel Adriaanszoon de Ruyter-kazerne

Een inwoner van Middelburg vraagt zich af of de afspraken tussen Provincie en het waterschap rond de Michiel Adriaanszoon de Ruyter-kazerne, gemaakt met het oog op het algemene belang van dat project voor Zeeland, zich wel verdragen met de functionele taken van het waterschap. In hun reactie wijzen Gedeputeerde Staten op de verplichting voor het waterschap om bij de uitoefening van zijn taken en bij het handelen als publiekrechtelijk orgaan rekening te houden met de ruimtelijke besluiten die in het algemeen belang zijn vastgesteld. Van een oneigenlijke taakuitoefening is naar de mening van Gedeputeerde Staten dus geen sprake.

Provincie brengt zienswijze uit voor ontwerpplan Buitengebied 2016 van de gemeente Reimerswaal

De Provincie Zeeland brengt een zienswijze uit naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied 2016 van de gemeente Reimerswaal. De zienswijze heeft betrekking op de sloop van een cultuurhistorische boerderij aan het Kaasgat in Kruiningen, de bouw van een woning in de bufferzone van een fruitboomgaard aan de Weelweg in Waarde en de uitbreiding van het bedrijventerrein aan de 2e Vlietweg in Oostdijk.

Subsidiebijdrage voor Strategic Board Delta Region

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van € 75.000 aan de Strategic Board Delta Region voor het uitvoeren van activiteiten op het gebied van Biobased, Logistiek en Maintenance in 2016.

Subsidie voor innovatie in de vrijetijdseconomie

Om ondernemers te stimuleren mee te doen aan innovatie stelt de Provincie subsidie beschikbaar. Economische Impuls Zeeland heeft een serie instrumenten bij elkaar gebracht om ondernemers te helpen bij hun innovatievragen. Het komende half jaar wordt gekeken of de instrumenten aansluiten op de vraag van de ondernemers door ze toe te passen. Ondernemers die hiervan gebruik willen maken zullen ook om een eigen bijdrage worden gevraagd.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 20 september 2016.

Een greep uit de agenda: 

13 september 2016

Jo-Annes de Bat neemt een trailer op voor de Champions League loting van schooljudo in het Omnium in Goes.

Han Polman is aanwezig bij de première van de documentaire The interrupters in CineCity Vlissingen mede georganiseerd door The Roosevelt Foundation. Hij verwelkomt Ameena Mathews, één van de hulverleners in de documentaire, die in 2013 de Freedom from Fear Award ontving in New York.

Ben de Reu gaat naar de première van The Interrupters tijdens Film by the Sea (FbtS) in Vlissingen.

14 september 2016

Jo-Annes de Bat gaat de Zeeuwse sojavelden bezichtigen in Meerdijk-Kuitaart.

Harry van der Maas brengt een bezoek aan de Junior Trials in Goes.

15 tot en met 20 september 2016

Het GS-college is aanwezig tijdens diverse activiteiten rondom het Prinsjesfestival in Den Haag.

15 september 2016

Het GS-college is aanwezig bij de opening van de Zeeuwse Ambassade, opening van de Stichting Prinsjesfestival en het Zeeuws Diner in Den Haag.

Jo-Annes de Bat en Han Polman zijn aanwezig bij de Gongceremonie Euronext in Amsterdam (Prinsjesfestival).

Jo-Annes de Bat, Han Polman en Ben de Reu zijn aanwezig tijdens de lunch met Provinciale Staten: Henk de Vlaming vertelt over het werk van de lobbyisten.

Harry van der Maas opent netwerklunch De Maatschappij in Den Haag. Jo-Annes de Bat is ook aanwezig (Prinsjesfestival).

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de activiteit van de gemeente Borsele en Zeeland Seaports over het belang van de Zeeuwse ui voor Nederland.

Ben de Reu neemt deel aan de paneldiscussie tijdens het symposium Grensoverschrijdende Arbeidsmarkt georganiseerd door de gemeente Terneuzen. Ook is hij aanwezig bij de EZ high-level netwerkbijeenkomst (Prinsjesfestival).

Carla Schönknecht spreekt tijdens de themabijeenkomst Kustvisie in Den Haag (Prinsjesfestival).

16 september 2016      

Harry van der Maas en Han Polman zijn aanwezig bij het Diner Pensant van The Roosevelt Foundation in Den Haag (Prinsjesfestival).

Han Polman reikt de Prinsjesboekenprijs uit in de Eerste Kamer in Den Haag (Prinsjesfestival).

Ben de Reu heet de deelnemers aan het ontbijt Waterdunen welkom. Ook spreekt hij bij de bijeenkomst Energie uit Water en verzorgt hij de afsluiting tijdens het minisymposium Industriële Symbiose door slimme samenwerking (Prinsjesfestival). 's Avonds is hij aanwezig bij de Award Ceremony van FbtS in CineCity Vlissingen.

Carla Schönknecht is aanwezig bij het programma en de presentatie van de Michiel Adriaanszoon de Ruyter-kazerne in Den Haag (Prinsjesfestival).

17 september 2016

Jo-Annes de Bat houdt een praatje bij de opening van het Sloeproeien in Kortgene. Ook is hij aanwezig op de Prinsjesmarkt en de Hatwalk in Den Haag (Prinsjesfestival).

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij De Zeeuwse Handelsmissie van de Zeeuwse Connectie in Den Haag (Prinsjesfestival).

Han Polman is aanwezig op de Prinsjesmarkt op het Lange Voorhout waar diverse Zeeuwse producten worden gepresenteerd.

Carla Schönknecht houdt een welkomstwoord bij fietsevent “Fan van fietsen” in Burgh-Haamstede. 's Middags jureert ze bij de hoedenparade op het Lange Voorhout in Den Haag (Prinsjesfestival).

18 september 2016

Ben de Reu gaat naar de film Tien van Renesse in het Haags Filmhuis. Ook neemt hij deel aan de Discussietafel Beeldende Kunst in Nieuwspoort. Verder is hij aanwezig tijdens de Literaire Salon met Zeeuwse schrijvers (Prinsjesfestival).

19 september 2016

Het GS-college is aanwezig tijdens de 'Haagse' Zeeuwse Oesterpartij in Den Haag (Prinsjesfestival).

Jo-Annes de Bat is aanwezig tijdens de Jongerendag. Ook gaat hij naar de activiteit van Impuls. Verder is hij aanwezig bij Pimp de Troonrede met Zeeuwse jongeren die de troonrede pimpen (Prinsjesfestival).

Harry van der Maas ontvangt Zeeuwse jongeren in Den Haag. Hij is ook aanwezig tijdens het Prinsjesdebat in het Mauritshuis (Prinsjesfestival).

Ben de Reu gaat naar het symposium van de gemeente Schouwen-Duiveland over de Zuidwestelijke Delta (Prinsjesfestival).

Het GS-college gaat naar het Prinsjescabaret in Den Haag (Prinsjesfestival).