Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Subsidie sanering terrein voormalige melkfabriek Hulsterweg 20 in Kloosterzande

De Provincie Zeeland draagt er zorg voor dat bodemverontreinigingen met actuele risico's zo snel mogelijk worden gesaneerd. Verder kan zij bijdragen in de kosten van sanering van ernstige bodemverontreinigingen die een maatschappelijke urgentie hebben. Van dit laatste is sprake bij de ernstige bodemverontreiniging ter plaatse van de voormalige melkfabriek Hulsterweg 20 in Kloosterzande. Door diverse projectontwikkelaars is in het verleden een poging gedaan om deze locatie, waarop de voormalige melkfabriek was gevestigd en die midden in Kloosterzande ligt, tot ontwikkeling te brengen. Hierin is tot op heden nog geen enkele ontwikkelaar geslaagd. Op 1 juli 2009 is bij een grote brand in het op de locatie gesitueerde gebouw een hennepkwekerij ontdekt. Op aandringen van omwonenden en de Dorpsraad heeft de gemeente Hulst na de brand veiligheids-maatregelen genomen, zoals het opruimen van glasscherven en het dicht timmeren van de ramen van het gebouw. De locatie maakt in de huidige situatie een erbarmelijke indruk. Om aan deze maatschappelijk ongewenste situatie een einde te maken, verleent de Provincie een subsidie in de saneringskosten aan de projectontwikkelaar Melkfabriek Hulsterweg 20 Kloosterzande BV.

Provincie Zeeland zet samenwerking voor de gebiedsontwikkeling rondom het Volkerak-Zoommeer voort

Het samenwerkingsverband Waterpoort zet zich in voor de sociaal economische ontwikkeling van het gebied rondom het Volkerak-Zoommeer. Publieke en private partners, onderwijs en belangenbehartigers voor natuur en landbouw werken samen om het gebied economisch vitaler te maken. Met de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst op 30 juni 2016 krijgt de uitvoering vorm. Er worden businesscases opgesteld om het investeringsprogramma te onderbouwen en daadwerkelijk te realiseren. Zeeland ziet onder andere mogelijkheden voor het versterken van het waternetwerk. De haven in Tholen kan hier een belangrijke rol in gaan spelen.

Provincie levert bijdrage aan gratis gebruik kustbus Zeeuws-Vlaanderen

De Provincie Zeeland levert samen met ondernemers en de gemeente Sluis een bijdrage van € 21.593 aan het onderdeel gratis vervoer van de Zeelandpas. Concreet betekent dit dat houders van de ZeelandPas gratis gebruik kunnen maken van lijn 814 die Connexxion van 10 juli tot 3 september 2016 laat rijden tussen Breskens en Knokke: de kustbus.

Subsidie voor pilot zonnetrein Zeeuws-Vlaanderen

De Stichting Beleef Zeeuws-Vlaanderen wil deze zomer als pilot een toeristische zonnetrein in West Zeeuws-Vlaanderen laten rijden. De Provincie stimuleert deze pilot van de lokale ondernemers met een éénmalige subsidie van € 25.000 en ziet dit als een investering in een duurzaam toeristisch netwerk. De zonnetrein wordt uitsluitend ingezet voor toeristisch vervoer en versterkt de kustbus (lijn 814 Breskens-Knokke) van Connexxion, waarmee wordt samengewerkt. De zonnetrein is dan ook uitsluitend toegankelijk voor houders van de ZeelandPas 2016.

Afwijking aanbestedingsbeleid nieuwe kazerne

In afwijking van het provinciale aanbestedingsbeleid zijn voor het aannemerswerk rond de ruiming van vijf bommen in het Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne-plangebied geen (minimaal) drie offertes gevraagd, maar is vanwege de gewenste snelheid van handelen slechts één offerte gevraagd. Het aannemerswerk rond de ruiming van de vijf bommen zal worden opgedragen aan het bedrijf, dat ook het explosievenonderzoek heeft uitgevoerd.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 12 juli 2016.

Een greep uit de agenda: 

5 juli 2016

Het GS-college gaat op werkbezoek bij de Koninklijke Maatschap Wilhelminapolder in Wilhelminadorp.

Jo-Annes de Bat opent het Congres Zeeuwse Energieke Zorg in Middelburg.

6 juli 2016

Jo-Annes de Bat en Harry van der Maas brengen een werkbezoek aan de Taxi Centrale Renesse in Middelburg.

’s Middags is Jo-Annes de Bat aanwezig bij het debat “Waarden in het Onderwijs’ bij het Zeldenrust Steelantcollege in Terneuzen en ’s avonds is hij gastspreker bij de Rotary Middelburg.

7 juli 2016    

Harry van der Maas is bij de start van de Summer Express en Gent Express op het Abdijplein in Middelburg. Hij brengt ook een bezoek aan Absdale.

Ben de Reu is aanwezig bij het startmoment van het Interregproject Grenspark Groot Saeftinghe in Paal.

8 juli 2016

Extra Provinciale Staten vergadering.

9 juli 2016

Jo-Annes de Bat overhandigt de Zeeuwse vlag aan de wandelaars die ter gelegenheid van de 100e vierdaagse van Nijmegen vanuit Zeeland daar naartoe wandelen. Daarna is hij aanwezig bij het B2B Mosselevent in Yerseke.

Harry van der Maas opent de zomertentoonstelling in het Marie Tak van Poortvliet Museum in Domburg.

Han Polman zwaait de Zeeuwse deelnemers aan de stertocht uit richting Nijmegen vanaf het provinciehuis in Middelburg.