Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Provincie Zeeland verleent subsidie voor het delen van restwarmte

Lamb Weston/Meijer en Wiskerke Onions ontvangen een subsidie van bijna € 8 ton van de Provincie om restwarmte uit te wisselen, een investering van € 1,6 miljoen. Het geld komt van het ministerie van Economische Zaken uit een eerder gesloten Green Deal en is bedoeld om de transitie naar een duurzame economie te versnellen. Het delen van restwarmte tussen de buurbedrijven in Kruiningen bespaart in potentie 500.000 m3 aardgas per jaar en vermindert in potentie 875 ton CO2-uitstoot per jaar. Het is wereldwijd uniek om restwarmte van een fritesproducent te benutten voor het drogen van uien en dat twee internationale agro-food bedrijven zo succesvol samenwerken op het gebied van duurzaamheid. Het project is mede ontwikkeld door Economische Impuls Zeeland en maakt onderdeel uit van het platform Smart Delta Resources, waarbij energie-intensieve bedrijven in de Delta-regio samenwerken om energie en grondstoffen uit te wisselen om de concurrentiepositie te verbeteren. Het past in het energiebeleid van de Provincie om restwarmtekoppelingen met subsidie te laten realiseren.

Betere mobiele dekking in de toekomst

De Provincie Zeeland reageert op nieuw beleid van het Ministerie van Economische Zaken voor de mobiele communicatienetwerken. Een belangrijk punt van de reactie is dat de laatste jaren (en nog steeds) Zeeuwen problemen ervaren met de dekking en capaciteit van mobiele netwerken. Het ministerie van Economische Zaken heeft nieuw beleid opgesteld, waarin zij uitlegt en bepaalt op welke wijze de aankomende jaren de verdeling van de beschikbaar komende frequenties voor mobiele communicatie worden verdeeld. In deze nota is ook aandacht voor dekking van mobiele netwerken op het platteland. Als Provincie Zeeland vragen we hier nog meer aandacht voor bij de minister, onder andere door de norm te verhogen naar dekking binnenshuis in plaats van dekking buitenshuis.

Snel internet voor het buitengebied van Sluis

Samen met de gemeente Sluis verleent de Provincie Zeeland subsidie aan 220 adreseigenaren in het buitengebied die zich laten aansluiten op snel internet. In totaal zijn er in Sluis circa 1.700 adressen die een internetverbinding van minder dan 30 MB/s hebben. De aansluiting dient een verbinding van minimaal 30 MB/s te garanderen. Doel van de regeling is dat voldoende adressen zich laten aansluiten om een netwerk in het buitengebied te realiseren en te exploiteren dat financieel-economisch rendabel is. Elke adreseigenaar die minder dan 30 MB/S verbinding heeft, en zich laat aansluiten op een vast-draadloze internetverbinding kan bij de gemeente € 200 subsidie aanvragen.

Provinciale steun voor Zeeuwse sportevenementen

De Provincie Zeeland geeft ook in 2017 weer ondersteuning aan diverse Zeeuwse sportevenementen. Van de Vestingcross tot de Ride for the Roses strandrace eind december laat Zeeland zien waar ze als LAND in ZEE onderscheidend in is.

Aanvullende subsidie voor buurtbussen

GS hebben voor 2017 € 20.000 subsidie verleend aan de buurtbusverenigingen die in Zeeland verantwoordelijk zijn voor het rijden van de buurtbuslijnen. De buurtbusverenigingen en hun vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan het openbaar vervoer in Zeeland. De subsidie is bedoeld voor het dekken van reiskosten van de vrijwilligers en administratieve lasten van de verenigingen.

Subsidie voor uitvoering verkeerseducatieve projecten door Veilig Verkeer Nederland

Veilig Verkeer Nederland (VVN), district Zeeland is een actieve partner van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ). Zij voert educatieve verkeersprojecten en -activiteiten uit ter bevordering van de verkeersveiligheid in Zeeland. Hierbij komen alle leeftijdsgroepen aan bod. Voor het jaar 2017 ontvangt VVN district Zeeland hiervoor een subsidie van € 62.484.

Veiligheid Westerscheldetunnel

Een burger heeft de leden van Provinciale Staten benaderd met de constatering dat de Westerscheldetunnel onveilig is. Wij delen die mening niet. De Westerscheldetunnel is een veilige tunnel. De Westerscheldetunnel voldoet aan alle wettelijk gestelde normen en eisen. Hierop wordt jaarlijks toegezien en gerapporteerd aan zowel het bevoegd gezag als de tunnelbeheerder. Ongelukken zijn uiteraard nooit uit te sluiten, maar zowel de tunnel zelf als de beherende organisatie is er op ingericht om de gevolgen van een ongeluk tot een minimum te beperken.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 14 maart 2017.

Een greep uit de agenda: 

8 maart 2017

Carla Schönknecht brengt werkbezoeken in de vrijetijdssector aan Heinkenszand en Kamperland.

9 maart 2017

Jo-Annes de Bat spreekt tijdens de jaarvergadering van het Vrouwengilde in ’s Heer Hendrikskinderen.

10 maart 2017 

Harry van der Maas is gastheer bij de afsluiting van de pilot ‘Bedankt dat je langzamer rijdt’.

11 maart 2017

Het GS-college doet mee aan NL Doet in Goes.

13 maart 2017

Jo-Annes de Bat neemt het eerste exemplaar in ontvangst bij Promotie Zeeuws Luchtbed van Seaflow Student Company.

Han Polman geeft een gastcollege bij de minor Leiderschap op de HZ in Vlissingen.