Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 20 september 2018

Voortgangsrapportage Campus Zeeland eerste en tweede kwartaal 2018

GS sturen de voortgangsrapportage van Campus Zeeland ter kennisname aan Provinciale Staten. Het realiseren van de doelstellingen van Campus Zeeland in de eerste helft van 2018 is volgens planning verlopen. Zo is de voorbereiding van het Joint Research Center in volle gang, is de financiering geregeld en is het opstarten van de 2e fase van de Bèta Campus gerealiseerd. Er heeft een Netwerkbijeenkomst plaatsgevonden voor Kennis & Innovatie (K&I) netwerken gericht op het delen van kennis en ervaring en het leggen van onderlinge verbindingen en een viertal K&I netwerken hebben subsidie ontvangen. De financiering van het transitieplan voor voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen is rond en een kwartiermaker voor groen onderwijs is aangesteld. De aandacht in de tweede helft van 2018 zal zich onder meer gaan richten op het (nog) meer verbinden van overheden, kennisinstellingen en bedrijven aan Bèta Campus Zeeland, de kwalitatieve groei en professionalisering van bestaande K&I netwerken en het verder ontwikkelen van praktijkleerroutes / Hybride docent in Zeeland.

Subsidie voor voorronde Op weg naar Het Lagerhuis seizoen 2018-2019 

Op weg naar Het Lagerhuis is de grootste scholierendebatcompetitie van Nederland met landelijk in totaal meer dan 200 deelnemende scholen. Vijftien voorrondes worden in het voorjaar van 2019 gespeeld, verspreid door Nederland. Op 28 januari 2019 vindt de voorronde in Zeeland plaats in het Provinciehuis in Middelburg. Zeeuwse jongeren maken dan kennis met de Provincie en worden betrokken bij de provinciale politiek. Ze leren bovendien technieken om te spreken in het openbaar en om een constructieve dialoog te voeren. De winnende school gaat door naar de finale in Hilversum.

Provincie Zeeland sluit zich aan bij statiegeldalliantie

De Provincie Zeeland sluit zich aan bij de statiegeldalliantie om samen met de andere Nederlandse provincies te stimuleren dat we zwerfvuil, waaronder plastic afval, voorkomen. De Provincie kan en wil een stimulerende rol spelen richting gemeenten en maatschappelijke organisaties. De eerste verantwoording ligt bij de Zeeuwse gemeenten die zich allen al hebben aangesloten.

Achtste wijziging begroting 2018

De 8e wijziging van de begroting 2018 betreft de financiële verwerking van een aantal budgettair neutrale wijzigingen.

Dinsdag 18 september 2018

Klantentevredenheid en klachtenafhandeling openbaar vervoer 2017

Jaarlijks worden de uitkomsten van de klachtenafhandeling door de concessiehouder openbaar vervoer door de provincie geanalyseerd. Daarnaast is in de rapportage gekeken naar de klantentevredenheid die gemiddeld is gewaardeerd met een 7,4 (OV klantenbarometer). Dit is iets lager dan het landelijk gemiddelde van 7,6.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 25 september 2018.

Een greep uit de agenda: 

18 september 2018

Het GS-college vergadert in het provinciehuis Zuid-Holland vanwege Prinsjesdag.

Han Polman woont de Troonrede bij in de Ridderzaal in Den Haag.

19 september 2018

Carla Schönknecht opent de cursus ‘Landschap en Kavelruil’ in het provinciehuis in Middelburg. 

20 september 2018

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij het symposium Oesterteelt vanwege de opening van het Oesterseizoen in Yerseke.

Harry van der Maas opent het 100% verkeersveilig event in Middelburg.

Ben de Reu gaat ’s ochtends op scholenbezoek ‘Méér Muziek in de Klas in Zeeland’ naar Yerseke, Biezelinge, Kapelle en Rilland. ’s Middags gaat hij naar de opening van het Moeder & Kind Centrum in het ADRZ in Goes.

Carla Schönknecht houdt een welkomstwoord bij een masterclass voor wethouders met wonen in hun portefeuille in het provinciehuis in Middelburg.

21 september 2018

Ben de Reu gaat naar de opening van het theaterseizoen in de  Zeeuwse Concertzaal in Middelburg​.

22 september 2018

Ben de Reu is aanwezig tijdens de opening van de Week van Het Zwin en de Open dag Waterdunen in Breskens. ’s Middags is hij aanwezig in de uitzending Lage Landen Lijst in Zoutelande.

24 september 2018

Het GS-college is aanwezig tijdens de Oesterpartij in het Abdijcomplex in Middelburg.