Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Subsidie voor project 'veilig werken langs de weg' van Stichting landschapsbeheer Zeeland

Stichting Landschapsbeheer Zeeland ontvangt € 23.500 subsidie voor het project ‘veilig werken langs de weg’. Met de subsidie worden de veiligheidsmaatregelen verscherpt voor het werken langs de weg.

Onderzoeksvoorstel 217a Begrotingsbeheer

Artikel 217a van de Provinciewet schrijft voor dat Gedeputeerde Staten periodiek onderzoek verrichten naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hen gevoerde bestuur. Het eerste 217a onderzoek dat dit jaar uitgevoerd zal worden, betreft een intern onderzoek naar de effecten van de zero based operatie op het begrotingsbeheer binnen de Provincie.

Herstructurering Arduin

Het college van Gedeputeerde Staten spreekt haar erkentelijkheid uit jegens de minister van VWS voor de steun die deze financieel heeft gegeven in het kader van de herstructurering van de Gehandicaptenorganisatie Arduin. Zij zegt haar medewerking toe aan de verdere planontwikkelingen voor zover deze medewerking mogelijk en verantwoord is.

Planning Klimaatakkoord voor Zeeland bekend

Het landelijke klimaatakkoord wordt naar verwachting na de zomer vastgesteld en ondertekend. Dit betekent dat Provinciale Staten van Zeeland in september in debat kunnen over de inhoud van het Klimaatakkoord en de Zeeuwse belangen hierin. Zeeuws maatwerk voor de energie- en klimaatdoelen vinden plaats in een regionale energiestrategie (RES), waar meer dan honderd Zeeuwse partijen vorig jaar mee zijn gestart. Hiermee voeren de Zeeuwse overheden en maatschappelijke partners hun eigen ambities uit en wordt tegelijkertijd uitvoering gegeven aan de plannen van het (voorgenomen) Klimaatakkoord.

Geen nieuwe geluidsmetingen nodig in Borssele

Tijdens de commissie Ruimte heeft de heer Minderhoud (PvZ) gevraagd naar aanleiding van de gemeenteraad van 7 februari 2019 van de gemeente Borsele en het verzoek van de dorpsraden in de gemeente, om met het oog op de toegenomen activiteiten in het Sloegebied, via de RUD Zeeland extra geluidmetingen binnen de bebouwde kom van de Sloedorpen uit te voeren. Op 18 februari 2019 is vervolgens het officiële verzoek van de secretaris van de dorpsraad Borssele ingediend. Uit het advies van de RUD blijkt dat extra metingen niets toevoegen. De secretaris van de dorpsraad Borssele wordt dienovereenkomstig geïnformeerd.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 4 juni 2019.

Een greep uit de agenda: 

28 mei 2019

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij het Crossborder Ne-Be Event in Sas van Gent.

Carla Schönknecht is aan het begin van de middag aanwezig tijdens het werkbezoek van secretaris-generaal J.C. (Jan-Kees) Goet van het ministerie van LNV in de Abdij in Middelburg.

29 mei 2019

Han Polman  spreekt tijdens het symposium van de Wethoudersvereniging in Den Haag.

1 juni 2019

Ben de Reu bezoekt Vestrock in Hulst.

2 juni 2019

Han Polman gaat naar Food Fest in Cadzand.

3 juni 2019

Jo-Annes de Bat gaat naar Foodfest in Cadzand. Ook gaat hij naar de bijeenkomst Zeeuwse Regionale Energiestrategie in het Biobased Training Center in Terneuzen.

Harry van der Maas gaat in gesprek met minister Van Nieuwenhuizen tijdens het ITC Congres Smart Mobility in Eindhoven.

Han Polman is aanwezig tijdens de persconferentie van de Slag om de Schelde in Wageningen.