Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief Rekenkamer van 16 december 2019 met Eindrapport onderzoek externe inhuur en uitbesteding -19434923
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Rekenkamerrapportage onderzoek externe inhuur en uitbesteding - 20001260
  2. Brief Rekenkamer van 16 december 2019 inzake Eindrapport onderzoek externe inhuur en uitbesteding - 19434923
  3. Statenvoorstel (concept) Rekenkamerrapportage onderzoek externe inhuur en uitbesteden - 20001264
  4. Antwoorden technische vragen SGP-fractie (onderzoeksrapport Rekenkamer over externe inhuur en uitbesteding) - 20012209
  1. Marinierskazerne
  2. Brief GS van 22 januari 2020 met bijlage brief GS, gemeente Vlissingen en Waterschap aan staatssecretaris Defensie inzake Marinierskazerne - 20002036
  3. Brief (afschrift) staatssecretaris van Defensie aan Tweede Kamer met stand van zaken verhuizing Korps mariniers - 20002838
  4. Brief GS, gemeente Vlissingen en Waterschap aan staatssecretaris Defensie van 27 januari 2020 inzake Marinierskazerne Vlissingen - 20003050
  5. Brief PS van 7 februari 2020 aan Tweede Kamer over MARKAZ - 20004592
  6. Brief GS, gemeente Vlissingen en Waterschap van 12 februari 2020 over Marinierskazerne Vlissingen - 20007148
  7. Brief Ministerie van Defensie aan Tweede Kamer over voorgenomen besluiten inzake verhuizing Korps Mariniers en compensatie Zeeland
  8. Brief Statenfractie D66 aan minister H. de Jonge van 17 februari 2020 over claim t.a.v. Marinierskazerne - 20005961
  9. Brief (afschrift) Bouwend Nederland van 17 februari 2020 aan GS van 17 februari 2020 over voorgenomen besluiten inzake verhuizing Korps Mariniers en compensatie Zeeland - 20005043
   1. Brief FVD-fractie (met bijlage) aan GS en PS Zeeland inzake compensatie Marinierskazerne Vlissingen - 20006221
   1. Brief GS (mede namens gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen) aan Staat der Nederlanden van 19 februari 2020 inzake ingebreke- en aansprakelijkstelling Marinierskazerne Vlissingen - 200062366
 6. Brief CvdK Polman van 10 januari 2020 over Jaarverslag 2019 - 20001095
  1. Brief CvdK Polman van 10 januari 2020 over Jaarverslag 2019 - 20001095
 7. E-mail Wise Nederland van 23 december 2019 over Belgische kerncentrales - 20000638
  1. Brief GS (afschrift) aan WISE van 4 februari 2020 over Appél aan Belgische politieke partijen - 20003334
  1. E-mail Wise Nederland van 23 december 2019 over Belgische kerncentrales - 20000638
 8. Nieuwsbrief nr. 6 - OZO regiobureau update Overleg Zeeuwse overheden -19436014
  1. Nieuwsbrief (oplegnotitie) Overleg Zeeuwse overheden (OZO) nr. 6 (19436014) - 20006045
  2. Nieuwsbrief OZO regiobureau update Overleg Zeeuwse overheden - 19436014
 9. Brief GS van 17 december 2019 over Financieel toezicht gemeenten 2020 - 19434965
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 17 december 2019 over financieel toezicht gemeenten (19434965) - 20005603
  2. Brief GS van 17 december 2019 over Financieel toezicht gemeenten 2020 - 19434965
  3. Brief GS (bijlage) van 17 december 2019 aan BZK over Preventief begrotingstoezicht Zeeuwse gemeenten - 19435175
 10. Brief GS van 28 januari 2020 over toetsingskader (ver)koop Sloecentrale (PZEM NV) - 20002124
  1. Brief GS (oplegnotitie) over toetsingskader (ver)koop Sloecentrale (PZEM NV) (20002124) - 20004255
  2. Brief GS van 28 januari 2020 over toetsingskader (ver)koop Sloecentrale (PZEM NV) - 20002124
 11. Brief GS van 7 januari 2020 over Ondernemingsplan PZEM NV 2020, afdoening toezegging nr 8. commissie Bestuur - 20000076
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 7 januari 2020 over Ondernemingsplan PZEM NV 2020, afdoening nr. 8. Commissie Bestuur (20000076) - 20006083
  2. Brief GS van 7 januari 2020 over Ondernemingsplan PZEM NV 2020, afdoening toezegging nr 8. commissie Bestuur - 20000076
 12. Concept besluitenlijst van vergadering van 24 januari 2020 - 20005612
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 24 januari 2020 - 20005612
 13. Toezeggingenlijst
  1. Toezeggingenlijst commissie Bestuur 21 februari 2020 - 20006186
 14. Volgende vergadering: vrijdag 27 maart 2020, 9.00 uur
 15. Sluiting
 16. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 17. Brief (circulaire) van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) van 5 december 2019 m.b.t. geïndexeerde bedragen van de (onkosten) vergoedingen en toelagen voor politieke ambtsdragers van Provincies per 01-01-2020 - 20003395
  1. Brief (circulaire) van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) van 5 december 2019 m.b.t. geïndexeerde bedragen van de (onkosten) vergoedingen en toelagen voor politieke ambtsdragers van Provincies per 01-01-2020 - 20003395
 18. Brief van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) van 22 januari 2020 met vooraankondiging monitor Integriteit & Veiligheid 2020 - 20002068
  1. Brief BZK van 22 januari 2020 met vooraankondiging monitor Integriteit & Veiligheid 2020 - 20002068
 19. Nieuwsbrief nr 7 - OZO - 20002829
  1. Nieuwsbrief nr 7 - OZO - 20002829

Laatste wijziging 18-04-2020 10:32:44