Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
  1. Agenda aangepast commissie Bestuur 24 juni 2016
  2. Agenda commissie Bestuur 24 juni 2016
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan (vóór donderdag 23 juni a.s. om 9.30 uur aanleveren)
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel 12e wijziging begroting 2016 provincie Zeeland - SERV-065
  1. Statenvoorstel 12e wijziging begroting 2016 provincie Zeeland - SERV-065
 6. Brief GS van 10 mei 2016 met voortgangsrapportages 1e kwartaal 2016 grote projecten Provincie Zeeland - 16007727
  1. Brief GS van 10 mei 2016 met voortgangsrapportages 1e kwartaal 2016 grote projecten Provincie Zeeland - 16007727
 7. Statenvoorstel Beleidsnota verbonden partijen provincie Zeeland 2016 - SERV-052
  1. Statenvoorstel Beleidsnota verbonden partijen provincie Zeeland 2016 - SERV-052
 8. Statenvoorstel Splitsingsplan DELTA NV - SERV-074
  1. Brief GS van 14 juni 2016 over kerncentrale Borssele - DELTA NV - 16008800
  1. Statenvoorstel Splitsingsplan DELTA NV - SERV-074
  2. Brief minister van Economische Zaken van 8 juni 2016 aan de Tweede Kamer over voortgang en maatregelen rond de kerncentrale Borssele
  3. Brief Greenpeace WISE van 22 juni 2016 over splitsing DELTA NV en toekomst kerncentrale Borssele - 16009516
 9. Statenvoorstel Kader grote projecten provincie Zeeland - CST-075
  1. Statenvoorstel kader grote projecten Zeeland - CST-075
 10. Statenvoorstel garantstelling voor een lening aan Poldernatuur Zeeland - BLD-067
  1. Statenvoorstel garantstelling voor een lening aan Poldernatuur Zeeland - BLD-067
 11. Statenvoorstel actualisatie protocol uitwisseling geheime informatie door GS aan Provinciale Staten en aan Statencommissie - CST-063
  1. Statenvoorstel actualisatie protocol uitwisseling geheime informatie door GS aan Provinciale Staten en aan Statencommissie - CST-063
 12. Verslag (concept) gezamenlijke commissies Economie, Ruimte en Bestuur van 13 mei 2016
  1. Verslag (concept) gezamenlijke commissies Economie, Ruimte en Bestuur van 13 mei 2016
 13. Verslag (concept) vergadering commissie Bestuur van 13 mei 2016
  1. Verslag (concept) vergadering commissie Bestuur van 13 mei 2016
 14. Toezeggingenlijst
  1. Toezeggingenlijst
 15. Volgende vergadering: vrijdag 16 september 2016, 9.00 uur
 16. Sluiting
 17. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 18. Brief GS van 7 juni 2016 met jaarverslag NV Westerscheldetunnel 2015 - 16008659
  1. Brief GS van 7 juni 2016 met jaarverslag NV Westerscheldetunnel 2015 - 16008659
 19. Verslag vergadering Scheldemondraad van 13 april 2016
  1. Verslag vergadering Scheldemondraad van 13 april 2016
 20. Brief GS (afschrift) aan Secretaris-Generaal ministerie BZK van 17 mei 2016 over rapport 'Maak Verschil' - 16007616
  1. Brief GS (afschrift) aan Secretaris-Generaal ministerie BZK van 17 mei 2016 over rapport 'Maak Verschil' - 16007616
 21. Brief GS van 7 juni 2016 met afschrift brief aan minister BZK over Energiemarkt en provinciefondsuitkering Zeeland - 16007239
  1. Brief GS van 7 juni 2016 met afschrift brief aan minister BZK over Energiemarkt en provinciefondsuitkering Zeeland - 16007239
 22. Brief GS van 9 juni 2016 over aanstelling Directeur programma's en projecten per 1 september 2016 - 16008894
  1. Brief GS van 9 juni 2016 over aanstelling Directeur programma's en projecten per 1 september 2016 - 16008894
 23. Brief Minister van BZK van 29 april 2016 met circulaire geheimhoudingsregeling - 16006832
  1. Brief Minister van BZK van 29 april 2016 met circulaire geheimhoudingsregeling - 16006832
 24. Brief GS van 14 juni 2016 over financiële gevolgen meicirculaire Provinciefonds 2016 - 16009071
  1. Brief GS van 14 juni 2016 over financiële gevolgen meicirculaire Provinciefonds 2016 - 16009071

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:12