Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
  1. Agenda Commissie Bestuur 25 mei 2018 - 18013451
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
   1. Verslag (openbaar) vergadering IPO bestuur 8 maart
   2. Verslag (openbaar) vergadering IPO bestuur 12 april
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 8 mei 2018 over stand van zaken netwerksturing - 18012547
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 8 mei 2018 over netwerksturing (18012547) - 18014173
  2. Brief GS van 8 mei 2018 over stand van zaken netwerksturing - 18012547
 6. Statenvoorstel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - 18008708
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (18008708) - 18013855
  2. Brief GS met Statenvoorstel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - 18008708
 7. Zeeland Seaports
   1. Brief GS van 15 mei 2018 met jaarrekening 2017 en begroting 2019 GR Zeeland Seaports - 18012588
    1. Brief GS (oplegnotitie) van 15 mei 2018 met jaarrekening 2017 en begroting 2019 GR Zeeland Seaports (18012588) - 18014243.pdf
    2. Brief GS van 15 mei 2018 met jaarrekening 2017 en begroting 2019 GR Zeeland Seaports - 18012588
  1. Brief GS van 28 februari 2018 met Begroting en jaarplan 2018 Zeeland Seaports en GDO rapportage 2017 - 18005125
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 28 februari 2018 met Begroting en jaarplan 2018 ZSP en GDO rapportage 2017 (18005125) - 18006604
   2. Brief GS van 28 februari 2018 met Begroting en jaarplan 2018 ZSP en GDO rapportage 2017 - 18005125
  1. Brief GS van 10 april 2018 met voortgangsrapportages grote projecten, met bijlagen - 18008669
   1. Brief GS (oplegnotitie) over voortgang grote projecten 1e kwartaal 2018 (18008669) - 18012096
   2. Brief GS van 10 april 2018 met voortgangsrapportages grote projecten, met bijlagen - 18008669
  2. Brief GS van 12 maart 2018 over inspectierapport aanpak milieuzaken Thermphosterrein, met bijlagen - 18006277
   1. Brief (oplegnotitie) GS van 12 maart 2018 over inspectierapport over aanpak milieuzaken op voormalig Thermphosterrein (18006277) - 18008933
   2. Brief GS van 12 maart 2018 over inspectierapport aanpak milieuzaken Thermphosterrein, met bijlagen - 18006277
  3. E-mail gedeputeerde De Bat van 18 april 2018 over 'samenwerkingsovereenkomst Thermphos getekend' - 18012606
  4. E-mail Zeeuwind van 28 maart 2018 met brieven aan ZSP (tegenwoordig NSP) van april en mei 2017 over 'schone energie voor schone grond' - 18012947
   1. E-mail Zeeuwind (oplegnotitie) met brieven aan ZSP 'schone energie voor schone grond' - 18012947.pdf
   2. E-mail Zeeuwind van 28 maart 2018 met brieven aan ZSP (tegenwoordig NSP) van april en mei 2017 over 'schone energie voor schone grond' - 18012947.pdf
 8. Brief GS van 27 maart 2018 met advies over ontvankelijkheid van een inleidend verzoek tot het houden van een referendum - 18008391
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 28 maart 2018 over referendumverordening (18008391) - 18009758
  2. Brief GS van 27 maart 2018 met advies over ontvankelijkheid van een inleidend verzoek tot het houden van een referendum - 18008391
 9. Besluitenlijst (concept) van vergadering van 16 maart 2018 - 18008741
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 16 maart 2018 - 18008741
 10. Toezeggingenlijst
  1. Toezeggingenlijst commissie Bestuur - 18013449
 11. Volgende vergadering: vrijdag 22 juni 2018, 9.00 uur
 12. Sluiting
 13. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 14. Brief GS van 20 maart 2018 over strategietraject PZEM NV - 18006977
  1. Brief GS van 20 maart 2018 over strategietraject PZEM NV - 18006977
 15. Afschrift brief GS van 27 maart 2018 aan gemeente Terneuzen over rapport tolweg - 18009313
  1. Brief GS (afschrift, oplegnotitie) aan gemeente Terneuzen over rapport Tolweg (18009313) - 18013807
  2. Brief GS (afschrift) van 29 maart 2018 aan gemeente Terneuzen 2018 over rapport tolweg - 18009313
 16. Brief GS van 17 april 2018 met evaluatie mogelijkheid opheffen geheimhouding op stukken - 18008712
  1. Brief GS van 17 april 2018 met evaluatie mogelijkheid opheffen geheimhouding op stukken - 18008712
 17. Brief GS van 26 april 2018 over organisatie ontwikkeling - 18011586
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 26 april 2018 over organisatie ontwikkeling (18011586) -18012966
  2. Brief GS van 26 april 2018 over organisatie ontwikkeling - 18011586
 18. E-mail CvdK van 2 mei 2018 over Kerncentrale Doel - 18012657
  1. E-Mail CvdK van 2 mei 2018 over Kerncentrale Doel - 18012657

Laatste wijziging 08-06-2018 18:18:19