Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
13:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen; en benoeming van Adrie Kodde als burgercommissielid namens de CU
  1. Overige: memo met bijeenkomsten e.d. update november 2016
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
  1. Overige: Inspreek tekst tbv inspreken commissie economie Provinciale Staten Zeeland op 25-11-2016
 4. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
   1. Brief met vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan - 16018881
   2. Brief over Concert at Sea
   3. Overige: prestatiebewijzen Concert at Sea 2015
  3. Vragen over het nieuws van de dag
 5. Statenvoorstel knelpunten openbaar vervoer - DIO-106
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Knelpunten openbaar vervoer - DIO-106
  2. Statenvoorstel knelpunten openbaar vervoer - DIO-106
  3. Brief (oplegnotitie) over toegankelijkheid sociale werkvoorzieningsbedrijven - 16014640
  4. Brief over toegankelijkheid sociale werkvoorzieningsbedrijven - 16014640
  5. Brief met petitie sociale werkvoorzieningen
 6. Statenvoorstel Project N62 Sloeweg Keuze voor aansluiting Sloeweg-Bernhardweg DIO-107
  1. Brieven (pamflet) BZW Portiz over kruispunt Sloeweg - 16017423
   1. Brief, pamflet (oplegnotitie) van BZW/Portiz over kruispunt Sloeweg - 16017423
   2. Brief (pamflet) van BZW Portiz over kruispunt Sloeweg - 16017423
   3. Brief BZW Portiz van 11 april 2016 over variantenstudie Sloeweg
   4. Brief BZW Portiz van 11 maart 2016 over variantenstudie N62
  2. Brief gemeente Borsele van 3 november 2016 over kruispunt Sloeweg - 16017459
   1. Brief (oplegnotitie) gemeente Borsele van 3 november 2016 over kruispunt Sloeweg - 16017459
   2. Brief gemeente Borsele van 3 november 2016 over kruispunt Sloeweg - 16017459
   3. Brief (oplegnotitie) gemeente Borsele van 23 juni 2015 over kruispunt Sloeweg - 16018662
   4. Brief gemeente Borsele van 23 juni 2015 over kruispunt Sloeweg - 16018662
  3. Brief, afschrift van gezamenlijke brief van Walcherse gemeenten aan Gedeputeerde Staten over kruispunt Sloeweg - 16017468
   1. Brief (oplegnotitie), afschrift van gezamenlijke brief van Walcherse gemeenten aan Gedeputeerde Staten over kruispunt Sloeweg - 16017468
   2. Brief (afschrift van gezamenlijke brief) van Walcherse gemeenten aan Gedeputeerde Staten over kruispunt Sloeweg - 16017468
  4. Brief (afschrift) Veiligheidsregio aan Gedeputeerde Staten over knooppunt N62 -N254 (Sloeweg Bernardweg) -16004442
   1. Brief (oplegnotitie), afschrift brief Veiligheidsregio aan Gedeputeerde Staten over knooppunt N62-N254 (Sloeweg Bernardweg) - 1600442
   2. Brief, afschrift brief Veiligheidsregio aan Gedeputeerde Staten over knooppunt N62 -N254 (Sloeweg Bernardweg) -16004442
  5. Brief, afschrift brief van Behoud Zak van Zuid-Beveland over N62 - 16006705
   1. Brief (oplegnotitie), afschrift brief van Behoud Zak van Zuid-Beveland over N62 - 16006705
   2. Brief, afschrift brief van Behoud Zak van Zuid-Beveland over N62 - 16006705
  6. Brief van de heer J.C. Fiedeldij over kruispunt Sloeweg - 16005735
   1. Brief (oplegnotitie) van de heer J.C. Fiedeldij over kruispunt Sloeweg - 16005735
   2. Brief van de heer J.C. Fiedeldij over kruispunt Sloeweg -
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Project N62 Sloeweg Keuze voor aansluiting Sloeweg-Bernhardweg DIO-107
  2. Statenvoorstel project N62 Sloeweg - DIO-107
  3. Overige: ChristenUnie met vragen over statenvoorstel Sloeweg en ontvangen antwoorden
  4. Brief Witteveen+Bos met Variantenstudie knooppunt N62 - N254 Sloeweg - 16004434
 7. Brief BZW van 10 november 2016 over BZW Deltaplan Infra Noord-Brabant / Zeeland: Stilstaan is geen optie, met bijlage - 16018058
  1. Brief (oplegnotitie) BZW van 10 november 2016 over BZW Deltaplan Infra Noord-Brabant / Zeeland: Stilstaan is geen optie, met bijlage - 16018058
  2. Brief BZW van 10 november 2016 over BZW Deltaplan Infra Noord-Brabant / Zeeland: Stilstaan is geen optie, met bijlage - 16018058
 8. Brief GS van 8 november 2016 met voortgangsrapportages grote projecten Provincie Zeeland 3e kwartaal 2016 - 16017889
  1. Brief (oplegnotitie) GS van 8 november 2016 met voortgangsrapportages grote projecten Provincie Zeeland 3e kwartaal 2016 - 16017889
  2. Brief GS van 8 november 2016 met voortgangsrapportages grote projecten Provincie Zeeland 3e kwartaal 2016 - 16017889
 9. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 8 november 2016 met afdoening commissie-toezegging nr. 24 over subsidiëring buurtbussen - 16017360
   1. Brief (oplegnotitie) GS van 8 november 2016 met afdoening commissie-toezegging nr. 24 over subsidiëring buurtbussen - 16017360
   2. Brief GS van 8 november 2016 met afdoening commissie-toezegging nr. 24 over subsidiëring buurtbussen - 16017360
  2. Brief GS van 8 november 2016 met afdoening PS-toezegging nr. 21 over nautische toegang zeehavens - 16017361
   1. Brief (oplegnotitie) GS van 8 november 2016 met afdoening PS-toezegging nr. 21 over nautische toegang zeehavens - 16017361
   2. Brief GS van 8 november 2016 met afdoening PS-toezegging nr. 21 over nautische toegang zeehavens - 16017361
  1. Toezeggingenlijst overzicht Economie 25 november 2016
 10. Verslag (concept) commissie Economie van 7 oktober 2016
  1. Overige: Flyer Smart Delta Resources platform NL 3
  2. Brief dhr. Keijmel van 5 oktober 2016 over Toekomstverkenning fietsvoetveer - 16015288
  3. Verslag (concept) commissie Economie van 7 oktober 2016
 11. Volgende vergadering: 20 januari 2017
 12. Sluiting
 13. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Brief (oplegnotitie) GS van 27 september 2016 met Evaluatie Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland - 16013960
   1. Brief (oplegnotitie) GS van 27 september 2016 met Evaluatie Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland - 16013960
   2. Brief GS van 27 september 2016 met Evaluatie Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland - 16013960
   3. Brief GS van 27 september 2016 met Evaluatie Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland - 16013960; Bijlage 1 Evaluatie Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland
   4. Brief GS van 27 september 2016 met Evaluatie Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland - 16013960; Bijlage 2 van de Evaluatie Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland
  2. Brief GS van 11 oktober 2016 met reactie op de brief van de Vlaamse regering m.b.t. voorgenomen kilometerheffing licht verkeer - 16015401
   1. Brief (oplegnotitie) GS van 11 oktober 2016 met reactie op de brief van de Vlaamse regering m.b.t. voorgenomen kilometerheffing licht verkeer - 16015401
   2. Brief GS van 11 oktober 2016 met reactie op de brief van de Vlaamse regering m.b.t. voorgenomen kilometerheffing licht verkeer - 16015401
  3. Brief GS van 18 oktober 2016 over de voortgang subsidieregeling Digitale Agenda - 16016082
   1. Brief (oplegnotitie) GS van 18 oktober 2016 over de voortgang subsidieregeling Digitale Agenda - 16016082
   2. Brief GS van 18 oktober 2016 over de voortgang subsidieregeling Digitale Agenda - 16016082
  4. Brief GS van 8 november 2016 met jaarverslag Zeeuws Participatiefonds - 16017385
   1. Brief (oplegnotitie) GS van 8 november 2016 met jaarverslag Zeeuws Participatiefonds - 16017385
   2. Brief GS van 8 november 2016 met jaarverslag Zeeuws Participatiefonds - 16017385
  5. Verslag (concept) Overlegplatform Openbaar Vervoer van 25 oktober 2016 - 16016604
  6. Brief van 28 september 2016 inzake afschaffing fiscale aftrek Rijksmonumenten - 16014704
   1. Brief (oplegnotitie)van 28 september 2016 inzake afschaffing fiscale aftrek Rijksmonumenten - 16014704
   2. Brief van 28 september 2016 inzake afschaffing fiscale aftrek Rijksmonumenten - 16014704

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:30