Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
13:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen; en benoeming van Adrie Kodde als burgercommissielid namens de CU
  1. Brief memo met bijeenkomsten e.d. update november 2016
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
  1. Inspreek tekst tbv inspreken commissie economie Provinciale Staten Zeeland op 25-11-2016
 4. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
   1. Brief met vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan - 16018881
   2. Brief over Concert at Sea
   3. Brief prestatiebewijzen Concert at Sea 2015
  3. Vragen over het nieuws van de dag
 5. Statenvoorstel knelpunten openbaar vervoer - DIO-106
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Knelpunten openbaar vervoer - DIO-106
  2. Statenvoorstel knelpunten openbaar vervoer - DIO-106
  3. Brief (oplegnotitie) over toegankelijkheid sociale werkvoorzieningsbedrijven - 16014640
  4. Brief over toegankelijkheid sociale werkvoorzieningsbedrijven - 16014640
  5. Brief met petitie sociale werkvoorzieningen
 6. Statenvoorstel Project N62 Sloeweg Keuze voor aansluiting Sloeweg-Bernhardweg DIO-107
  1. Brieven (pamflet) BZW Portiz over kruispunt Sloeweg - 16017423
   1. Brief, pamflet (oplegnotitie) van BZW/Portiz over kruispunt Sloeweg - 16017423
   2. Brief (pamflet) van BZW Portiz over kruispunt Sloeweg - 16017423
   3. Brief BZW Portiz van 11 april 2016 over variantenstudie Sloeweg
   4. Brief BZW Portiz van 11 maart 2016 over variantenstudie N62
  2. Brief gemeente Borsele van 3 november 2016 over kruispunt Sloeweg - 16017459
   1. Brief (oplegnotitie) gemeente Borsele van 3 november 2016 over kruispunt Sloeweg - 16017459
   2. Brief gemeente Borsele van 3 november 2016 over kruispunt Sloeweg - 16017459
   3. Brief (oplegnotitie) gemeente Borsele van 23 juni 2015 over kruispunt Sloeweg - 16018662
   4. Brief gemeente Borsele van 23 juni 2015 over kruispunt Sloeweg - 16018662
  3. Brief, afschrift van gezamenlijke brief van Walcherse gemeenten aan Gedeputeerde Staten over kruispunt Sloeweg - 16017468
   1. Brief (oplegnotitie), afschrift van gezamenlijke brief van Walcherse gemeenten aan Gedeputeerde Staten over kruispunt Sloeweg - 16017468
   2. Brief, afschrift van gezamenlijke brief van Walcherse gemeenten aan Gedeputeerde Staten over kruispunt Sloeweg - 16017468
  4. Brief, afschrift brief Veiligheidsregio aan Gedeputeerde Staten over knooppunt N62 -N254 (Sloeweg Bernardweg) -16004442
   1. Brief (oplegnotitie), afschrift brief Veiligheidsregio aan Gedeputeerde Staten over knooppunt N62-N254 (Sloeweg Bernardweg) - 1600442
   2. Brief, afschrift brief Veiligheidsregio aan Gedeputeerde Staten over knooppunt N62 -N254 (Sloeweg Bernardweg) -16004442
  5. Brief, afschrift brief van Behoud Zak van Zuid-Beveland over N62 - 16006705
   1. Brief (oplegnotitie), afschrift brief van Behoud Zak van Zuid-Beveland over N62 - 16006705
   2. Brief, afschrift brief van Behoud Zak van Zuid-Beveland over N62 - 16006705
  6. Brief van de heer J.C. Fiedeldij over kruispunt Sloeweg - 16005735
   1. Brief (oplegnotitie) van de heer J.C. Fiedeldij over kruispunt Sloeweg - 16005735
   2. Brief van de heer J.C. Fiedeldij over kruispunt Sloeweg -
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Project N62 Sloeweg Keuze voor aansluiting Sloeweg-Bernhardweg DIO-107
  2. Statenvoorstel project N62 Sloeweg - DIO-107
  3. Brief ChristenUnie met vragen over statenvoorstel Sloeweg en ontvangen antwoorden
  4. Brief Witteveen+Bos met Variantenstudie knooppunt N62 - N254 Sloeweg - 16004434
 7. Brief BZW van 10 november 2016 over BZW Deltaplan Infra Noord-Brabant / Zeeland: Stilstaan is geen optie, met bijlage - 16018058
  1. Brief (oplegnotitie) BZW van 10 november 2016 over BZW Deltaplan Infra Noord-Brabant / Zeeland: Stilstaan is geen optie, met bijlage - 16018058
  2. Brief BZW van 10 november 2016 over BZW Deltaplan Infra Noord-Brabant / Zeeland: Stilstaan is geen optie, met bijlage - 16018058
 8. Brief GS van 8 november 2016 met voortgangsrapportages grote projecten Provincie Zeeland 3e kwartaal 2016 - 16017889
  1. Brief (oplegnotitie) GS van 8 november 2016 met voortgangsrapportages grote projecten Provincie Zeeland 3e kwartaal 2016 - 16017889
  2. Brief GS van 8 november 2016 met voortgangsrapportages grote projecten Provincie Zeeland 3e kwartaal 2016 - 16017889
 9. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 8 november 2016 met afdoening commissie-toezegging nr. 24 over subsidiëring buurtbussen - 16017360
   1. Brief (oplegnotitie) GS van 8 november 2016 met afdoening commissie-toezegging nr. 24 over subsidiëring buurtbussen - 16017360
   2. Brief GS van 8 november 2016 met afdoening commissie-toezegging nr. 24 over subsidiëring buurtbussen - 16017360
  2. Brief GS van 8 november 2016 met afdoening PS-toezegging nr. 21 over nautische toegang zeehavens - 16017361
   1. Brief (oplegnotitie) GS van 8 november 2016 met afdoening PS-toezegging nr. 21 over nautische toegang zeehavens - 16017361
   2. Brief GS van 8 november 2016 met afdoening PS-toezegging nr. 21 over nautische toegang zeehavens - 16017361
  1. Toezeggingenlijst overzicht Economie 25 november 2016
 10. Verslag (concept) commissie Economie van 7 oktober 2016
  1. Brief, flyer Smart Delta Resources platform NL 3
  2. Brief dhr. Keijmel van 5 oktober 2016 over Toekomstverkenning fietsvoetveer - 16015288
  3. Verslag (concept) commissie Economie van 7 oktober 2016
 11. Volgende vergadering: 20 januari 2017
 12. Sluiting
 13. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Brief (oplegnotitie) GS van 27 september 2016 met Evaluatie Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland - 16013960
   1. Brief (oplegnotitie) GS van 27 september 2016 met Evaluatie Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland - 16013960
   2. Brief GS van 27 september 2016 met Evaluatie Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland - 16013960
   3. Brief GS van 27 september 2016 met Evaluatie Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland - 16013960; Bijlage 1 Evaluatie Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland
   4. Brief GS van 27 september 2016 met Evaluatie Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland - 16013960; Bijlage 2 van de Evaluatie Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland
  2. Brief GS van 11 oktober 2016 met reactie op de brief van de Vlaamse regering m.b.t. voorgenomen kilometerheffing licht verkeer - 16015401
   1. Brief (oplegnotitie) GS van 11 oktober 2016 met reactie op de brief van de Vlaamse regering m.b.t. voorgenomen kilometerheffing licht verkeer - 16015401
   2. Brief GS van 11 oktober 2016 met reactie op de brief van de Vlaamse regering m.b.t. voorgenomen kilometerheffing licht verkeer - 16015401
  3. Brief GS van 18 oktober 2016 over de voortgang subsidieregeling Digitale Agenda - 16016082
   1. Brief (oplegnotitie) GS van 18 oktober 2016 over de voortgang subsidieregeling Digitale Agenda - 16016082
   2. Brief GS van 18 oktober 2016 over de voortgang subsidieregeling Digitale Agenda - 16016082
  4. Brief GS van 8 november 2016 met jaarverslag Zeeuws Participatiefonds - 16017385
   1. Brief (oplegnotitie) GS van 8 november 2016 met jaarverslag Zeeuws Participatiefonds - 16017385
   2. Brief GS van 8 november 2016 met jaarverslag Zeeuws Participatiefonds - 16017385
  5. Verslag (concept) Overlegplatform Openbaar Vervoer van 25 oktober 2016 - 16016604
  6. Brief van 28 september 2016 inzake afschaffing fiscale aftrek Rijksmonumenten - 16014704
   1. Brief (oplegnotitie)van 28 september 2016 inzake afschaffing fiscale aftrek Rijksmonumenten - 16014704
   2. Brief van 28 september 2016 inzake afschaffing fiscale aftrek Rijksmonumenten - 16014704

Laatste wijziging 20-07-2017 16:33:26