Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
14:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
  1. Memo over werkbezoeken en andere bijeenkomsten Economie 31 augustus 2018 - 18021216
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Informatie uitwisseling, dat wil zeggen:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen over het nieuws van de dag (actuele zaken)
  3. Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan (niet-actuele zaken)
 5. Statenvoorstel Fietsvoetveer Vlissingen-Breskens groot project - 18021803
  1. SV (oplegnotitie) fietsvoetveer Vlissingen-Breskens groot project - 18921487
  2. Brief GS van 24 augustus 2018 over statenvoorstel fietsvoetveer groot project en startnotitie - 18022344
  3. Brief GS van 24 augustus 2018, bijlage startnotitie toekomst fietsvoetveer Vlissingen-Breskens - 18021806
  4. Statenvoorstel Fietsvoetveer Vlissingen-Breskens: groot project - 18022347
 6. Brief GS van 14 mei 2018 over Investeringsstrategie wegen Provincie Zeeland, met bijlagen - 18012587
  1. Brief GS (oplegnotitie) investeringsstrategie wegen - 18015016
  2. Brief GS over Investeringsstrategie wegen Provincie Zeeland, met bijlagen - 18012587
  3. Mobiliteitsplan Zeeland 2016-2019 - 18020242
  4. Presentatie Investeringsstrategie Infrastructuur commissie economie 15 juni 2018
 7. Brief GS (afschrift) van 5 juni 2018 aan de vier scholen voor voortgezet onderwijs met reactie op Transitieplan VO Zeeuws-Vlaanderen - 18014778
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 5 juni 2018 afschrift brief aan scholen reactie op transitieplan VO Zeeuws-Vlaanderen - 18015402
  2. Brief GS (afschrift) van 5 juni 2018 aan de vier scholen voor voortgezet onderwijs met reactie op Transitieplan VO Zeeuws-Vlaanderen - 18014778
 8. Brief GS van 10 juli 2018 over voortgangsrapportages grote projecten 2e kwartaal 2018, projecten MKZ, Thermphos, Waterdunen en NPW, met bijlagen - 18017595
  1. Brief GS van 10 juli 2018 over publiciteit over MARKAZ - 18017578
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 10 juli 2018 factsheet n.a.v. publiciteit MARKAZ (18017578) - 18019408
   2. Brief GS van 10 juli 2018 over publiciteit over MARKAZ - 18017578
  1. Brief GS (oplegnotitie) voortgang grote projecten 2e kwartaal 2018 - 18021920
  2. Brief GS van 10 juli 2018 over voortgangsrapportages grote projecten 2e kwartaal 2018, projecten MKZ, Thermphos, Waterdunen en NPW, met bijlagen - 18017595
 9. Bijgewerkte toezeggingenlijst - 18021773
  1. Brief GS van 26 juni 2018 met afdoening commissietoezegging nr. 106 inzake toezenden Bidbook - 18016006
   1. Brief GS (oplegnotitie) over aanbieden bidbook Samen in Zee toezegging PS 106 (18016006) - 18017821
   2. Brief GS van 26 juni 2018 met afdoening PS-toezegging nr. 106 inzake toezenden Bidbook - 18016006
   3. Publicatie - Bidbook juni 2018 - 18018601
  2. Brief GS van 3 juli 2018 met afdoening commissietoezegging nr. 52 inzake Tractaatweg BV en WNT - 18017519
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 3 juli 2018 met commissietoezegging nr 52 Tractaatweg en WNT (18017519) - 18018598
   2. Brief GS van 3 juli 2018 met afdoening toezegging nr. 52 (Cie Economie) inzake Tractaatweg BV en WNT - 18017519
  1. toezeggingen en moties Economie 31 augustus 2018 - 18021773
 10. Besluitenlijst (concept) commissie Economie 15 juni 2018 - 18016477
  1. Besluitenlijst (concept) commissie Economie 15 juni 2018 - 18016477
 11. Volgende vergadering: 5 oktober 2018
 12. Sluiting
 13. Ingekomen stukken ter kennisneming
 14. E-mail Vereniging Nederlands Cultuurlandschap van 29 juni 2018 aan provincies met afschrift brief aan Min EZK en LNV over energietransitie - 18017783
  1. Brief GS (oplegnotitie) VNC over energietransitie en zonneparken (18017783) - 18019063
  2. E-mail Vereniging Nederlands Cultuurlandschap aan provincies van 29 juni 2018 met afschrift brief aan Min EZK en LNV over energietransitie - 18017783
  1. Brief (afschrift PS) van inwoners Reimerswaal aan GS van 28 juni 2018 over aanvoerroute werkeiland Oosterschelde (380kV) en verkeersveiligheid - 18017508
   1. Brief GS (oplegnotitie) inwoners Reimerswaal van 28 juni 2018 over aanvoerroute werkeiland Oosterschelde (380 kV) (18017508) - 18019073
   2. Brief (afschrift PS) van inwoners Reimerswaal van 28 juni 2018 over aanvoerroute werkeiland Oosterschelde (380kV) en verkeersveiligheid - 18017508
  2. Brief (afschrift) Tennet van 17 juli 2018 over Transportroute aanleg werkeiland Oosterschelde - 18020275
   1. Brief Tennet afschrift (oplegnotitie) - 18021588
   2. Brief (afschrift) TenneT over Transportroute aanleg werkeiland Oosterschelde, zonder persoonsgegevens - 18020275
   3. Brief (afschrift) Tennet van 17 juli 2018 over Transportroute aanleg werkeiland Oosterschelde, origineel - 18020275
 15. Brief GS van 10 juli 2018 met Uitvoeringsprogamma POAZ 2017 en 2018 - 18017594
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 10 juli 2018 met Uitvoeringsprogamma POAZ 2017 en 2018 (18017594) - 18019409
  2. Brief GS van 10 juli 2018 met Uitvoeringsprogamma POAZ 2017 en 2018 - 18017594
  3. Brief GS (Bijlage 1) - Uitvoeringsprogramma POAZ 2017 - realisatie per 31 december 2017 - 18019344
  4. Brief GS (Bijlage 2) - Uitvoeringsprogramma POAZ 2018 - 18019343
 16. Brief GS van 10 juli 2018 met update Stimulus Programmamanagement inventarisatie van Europese middelen in Zeeland peildatum 1 april 2018 - 18017593
  1. Brief GS van 10 juli 2018 met update Stimulus Programmamanagement inventarisatie van Europese middelen in Zeeland peildatum 1 april 2018 - 18017593
  2. Brief GS (bijlage) - Update inventarisatie Europese middelen peildatum 1 april 2018 - 18019337
 17. Brief GS van 25 juli 2018 over tussenstand Klimaatakkoord - 18019196
  1. Brief GS oplegnotitie tussenstand Klimaatakkoord - 18021604
  2. Brief GS (bijlage) - Tussenstand Klimaatakkoord 10 juli 2018 - 18020347
  3. Brief GS van 25 juli 2018 over tussenstand Klimaatakkoord - 18019196
 18. E-mail burger van 14 juli 2018 met voorstel voor hoofdlijnen Klimaatakkoord, met bijlage - 18019576
  1. E-mail oplegnotitie burger over Klimaatakkoord - 18021755
  2. E-mail burger van 14 juli 2018 met voorstel voor hoofdlijnen Klimaatakkoord, met bijlage - 18019576
 19. Brief GS van 6 juli 2018 over Regio Deal Zeeland en Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0 - 18017556
  1. Brief GS oplegnotitie regiodeal Zeeland - 18021539
  2. Brief GS van 6 juli 2018 over Regio Deal Zeeland en Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0 - 18017556
  3. Brief GS (Bijlage 1) - Investeringspakket Regio Deal Zeeland 2.0 - 18018544
  4. Brief GS (Bijlage 2) - Regio Deal Zeeland - 18018545
  5. Brief GS (Bijlage 3) - Letter of Support bij de Regio Deal Zeeland - 18018546
  6. Brief GS (Bijlage 4) - PERSBERICHT Regio Deal Zeeland - 18018547
  7. E-mail gedeputeerde De Bat over Regiodeal - 18020935
 20. Brief GS van 18 juli 2018 over 75 jaar Vrijheid - Slag om de Schelde - 18019150
  1. Brief GS oplegnotitie 75 jaar vrijheid Slag om de Schelde - 18021591
  2. Brief GS van 18 juli 2018 over 75 jaar Vrijheid - Slag om de Schelde - 18019150
 21. E-mail Bomenstichting Achterhoek van 23 juli 2018 over Veiligheid Provinciale wegen, met bijlagen - 18020264
  1. E-mail oplegnotitie bomenstichting Achterhoek - 18021589
  2. E-mail Bomenstichting Achterhoek van 23 juli 2018 over Veiligheid Provinciale wegen, met bijlagen - 18020264
 22. Brief Rekenkamer van 20 augustus 2018 over Startnotitie onderzoek Westerscheldeferry - 18020848
  1. Rapport oplegnotitie Startnotitie Westerscheldeferry - 18021957
  2. Brief Rekenkamer van 20 augustus 2018 over Startnotitie onderzoek Westerscheldeferry - 18020848
 23. Brief GS van 21 augustus 2018 over de Staat van Zeeland - 18022307
  1. Brief GS (oplegnotitie) Staat van Zeeland - 18921374
  2. Brief GS van 21 augustus 2018 over Staat van Zeeland (4) - 18022307
  3. Brief GS van 21 augustus 2018, (bijlage) Staat van Zeeland (4) - 18921368
 24. Brief GS van 14 augustus 2018 over Regionale Energiestrategie Zeeland - 18921532
  1. Brief GS (oplegnotitie) Regionale Energiestrategie PvA - 18921609
  2. Brief GS Regionale Energiestrategie Zeeland - 18021532
  3. Regionale energiestrategie Plan van Aanpak

Laatste wijziging 18-04-2020 10:30:43