Aanvang: 
09:00 uur
Online uitzending: 
Vergadering Commissie Economie 8 mei 2020

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
  1. Vragen Economie 8 mei 2020
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie uitwisseling, dat wil zeggen
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 14 april 2020 Statenvoorstel inzake het verlengen van het huidige Provinciale cultuurbeleid - 20012845
  1. Brief GS van 14 april 2020 Statenvoorstel inzake het verlengen van het huidige Provinciale cultuurbeleid - 20012845
  2. Brief GS (oplegnotitie) van 14 april 2020 Statenvoorstel inzake het verlengen van het huidige Provinciale cultuurbeleid - 20014819 (20012845)
  3. Publicatie Nota provinciaal Cultuurbeleid 2017-2020 - 20014826
  4. agendapunt 5. ingediende vragen Economie 8 mei 2020
  5. Brief GS (oplegnotitie) van 14 april 2020 over verlengen van het cultuurbeleid - 20014819
  1. Statenvoorstel Eindafrekening en afsluiting grote projecten N62 - Sloeweg en Tractaatweg - 20002724
   1. Brief GS van 21 januari 2020 met Statenvoorstel eindafrekening en afsluiting grote projecten N62 - Sloeweg (fase 1 en fase 2) en Tractaatweg - 20002052
   2. Statenvoorstel Eindafrekening en afsluiting grote projecten N62 - Sloeweg en Tractaatweg - 20002724
   3. Statenvoorstel (bijlage) - Eindafrekening - sluitingsverklaring projecten N62 - Sloeweg fase II & Tractaatweg - 20002725
   4. Vragen naar feitelijke informatie en beantwoording FVD over rapport Rekenkamer over Eindafrekening en afsluiting grote projecten N62 - 20005442
   5. Brief GS van 3 maart 2020 (met bijlage) met Beantwoording schriftelijke vragen FVD bij statenvoorstel eindafrekening N62 - 20007571 (20007788)
   6. agendapunt 6. ingediende vragen en antwoorden Economie 8 mei 2020 N62 afrekening
   7. Brief GS (oplegnotitie) met SV eindafrekening en afsluiting grote projecten N62 - 20003698
  2. Brief GS van 3 maart 2020 over opvolging adviezen uit evaluatie realisatie project Tractaatweg - 20007568
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 3 maart 2020 over opvolging adviezen uit evaluatie realisatie project Tractaatweg (20007568) - 20008907
   2. Brief GS van 3 maart 2020 over opvolging adviezen uit evaluatie realisatie project Tractaatweg - 20007568
   3. E-mail GS en Rapport 2019 Verbindend, vlot en veilig, Evaluatie realisatie project Tractaatweg -19419472 - 19419473
 6. Brief GS van 3 maart 2020 over voortgangsrapportages grote projecten vierde kwartaal 2019 en risicoparagraaf - 20007570
  1. Brief GS (oplegnotitie) met voortgangsrapportages 4e kwartaal 2019 grote projecten en risicoparagraaf (20005064) - 20009448
  2. Brief GS van 3 maart 2020 over voortgangsrapportages grote projecten vierde kwartaal 2019 en risicoparagraaf - 20007570
  3. Brief GS - bijlage - 2019 Q4 - rapportage PS Zanddijk Kruiningen-Yerseke - 20007783
  4. agendapunt 7. ingediende vragen Economie 8 mei 2020
 7. Brief GS van 3 maart 2020 met voortgangsrapportage Campus Zeeland derde en vierde kwartaal 2019 - 20007594
  1. Brief GS (oplegnotitie) 3 maart 2020 met voortgangsrapportage Campus Zeeland - 20014400 (20007594)
  2. Brief GS van 3 maart 2020 met voortgangsrapportage Campus Zeeland, derde en vierde kwartaal, met bijlage - 20007594
  3. agendapunt 8. ingediende vragen en antwoorden Economie 8 mei 2020
 8. Besluitenlijst (concept) commissie Economie 14 februari 2020 - 20005782
  1. Besluitenlijst (concept) commissie Economie 14 februari 2020 - 20005782
 9. Volgende vergadering: 19 juni 2020 om 9.00 uur
 10. Sluiting
 11. Ingekomen stukken ter kennisneming
 12. Toezeggingenlijst Economie per 8 mei 2020 - 20013406
  1. Brief GS van 11 februari 2020 met afdoening toezegging nr. 56, Commissie Economie, over gevolgen verbod pulskorvisserij - 20004039
   1. Brief GS van 11 februari 2020 met afdoening toezegging nr. 56, Commissie Economie, over gevolgen verbod pulskorvisserij - 20004039
   2. Brief GS (oplegnotitie) 11 februari 2020 met afdoening toezegging nr. 56, Commissie Economie, over gevolgen verbod pulskorvisserij - 20010546 (20004039)
  2. Brief GS van 17 maart 2020 - Afdoening toezegging nr. 5 vergadering PS 15-11-2019 motie Van Burg SGP - 20008542
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 17 maart 2020 - Afdoening toezegging nr. 5 vergadering PS 15-11-2019 motie Van Burg SGP - 20011354 (20008542)
   2. Brief GS van 17 maart 2020 - Afdoening toezegging nr. 5 vergadering PS 15-11-2019 motie Van Burg SGP - 20008542
  3. Brief GS van 17 maart 2020 met Afdoening toezegging 1 Commissie Economie Letter of Recommendation UCR - 20008550
  1. Toezeggingen lijst Economie 08-05-2020 - 20013406
  2. agendapunt 101. ingediende vragen Economie 8 mei 2020

Laatste wijziging 22-05-2020 18:17:17