Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel deelherziening Omgevingsplan en 2e wijziging verordening ruimte - DIO-139
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie ) Deelherziening Omgevingsplan en verordening ruimte (DIO-139) - 17012446
 6. Statenvoorstel Agenda Zeeuwse Omgevingsvisie (17012364) - DIO-145
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Agenda Zeeuwse Omgevingsvisie (DIO-145) - 17012994
  2. Overige: Bijlage bij Statenvoorstel Omgevingsvisie (DIO-145) MOJdesign, agenda totaal - 17012970
 7. Brief GS van 23 mei 2017 met afschrift brief ministerie EZ aan Tennet m.b.t. opdracht bestaande 380kV hoogspanningsverbinding te verkabelen nabij Krabbendijke - 17010268
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 23 mei 2017 met afschrift brief ministerie EZ aan Tennet over opdracht bestaande 380kV hoogspanningsverbinding te verkabelen nabij Krabbendijke (17010268) - 17011613
  2. Brief GS van 23 mei 2017 met afschrift brief ministerie EZ aan Tennet over opdracht bestaande 380kV hoogspanningsverbinding te verkabelen nabij Krabbendijke - 17010268
  1. Brief GS van 13 juni 2017 met financiële stukken van het Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta en van De Grevelingen - 17012391
   1. Brief GS (oplegnotitie) jaarstukken 2016 NR-schap ZWD jaarstukken 2017 en begroting 2018 (17012391) - 17013392
   2. Overige: Bijlage 1 - Jaarstukken 2016 NR Zuidwestelijke Delta - 17012391
   3. Overige: Bijlage 2 - Accountantsverslag 2016 GR Zuidwestelijke Delta - 17012391
   4. Overige: Bijlage 3 - Jaarverslag 2016 NR Grevelingen - 17012391
   5. Overige: Bijlage 4 - Accountantsverklaring NR Grevelingen met reactie DB op verslag 2016 - 17012391
   6. Overige: Bijlage 5 - Programmabegroting 2018 NR Zuidwestelijke Delta - 17012391
 8. Brief GS van 6 juni 2017 over verantwoording door RUD Zeeland over 2016 (met bijlagen) - 17012334
  1. Brief GS (oplegnotitie) over verantwoording door RUD Zeeland over 2016 (17012334) - 17012777
  2. Brief GS van 6 juni 2016 over verantwoording 2016 RUD Zeeland - 17012334
  3. Overige: Jaarverslag en jaarrekening 2016 inclusief accountantsverklaring - 17012334
  4. Overige: Jaarrapportage provincie Zeeland 2016 - 17012334
  5. Overige: Rapportage materieel budget RUD 2016 - 17012334
 9. Verslag (concept) van commissie Ruimte van 12 mei 2017 - 17011931
  1. Verslag (concept) van commissie Ruimte van 12 mei 2017 - 17011931
 10. Toezeggingenlijst, bijgewerkt - 17012363
  1. Brief GS van 6 juni 2017 over toezegging Perkpolder, met bijlage - 17012363
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 6 juni 2017 met afdoening commissietoezegging over Perkpolder (17012363)- 17012995
   2. Brief GS van 6 juni 2017 over toezegging Perkpolder, met bijlage - 17012363
  1. Toezeggingenlijst, bijgewerkt - 17012363
 11. Volgende vergadering: 8 september 2017, aanvang 9:00 uur
   1. Besluit commissie tot besloten vergadering
   1. Heropening vergadering in beslotenheid en besluit tot oplegging geheimhouding gedeelde informatie o.g.v. art. 91 Provinciewet
   1. Informatie-uitwisseling over stand van zaken Perkpolder
 12. Sluiting
 13. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Brief GS van 6 juni 2017 met jaarverslag 2016 Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland - 17012353

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:59