Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Beëdigen burger-commissielid
 3. Vaststellen agenda
  1. Brief Stichting Levende Delta en Stichting Red onze Polders van 19 september 2019 over verdroging - 19425726
 4. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
 5. Gelegenheid om in te spreken
 6. Statenvoorstel Verordening Luchthavenregeling De Smitsschorre (zweefvliegveld Axel) - 19425244
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 17 september 2019 over Statenvoorstel Verordening Luchthavenregeling De Smitsschorre (19424728) - 19426434
  2. Brief GS van 17 september 2019 over Statenvoorstel Verordening Luchthavenregeling De Smitsschorre - 19424728
  3. Statenvoorstel Verordening Luchthavenregeling De Smitsschorre (zweefvliegveld Axel) - 19425244
  4. Technische vragen Commissie Ruimte 27-09-2019 - Statenvoorstel Smitsschorre, Zweefvliegveld Axel (Trees Janssens, Partij voor de Dieren)
 7. Brief GS van 7 mei 2019 over Jaarverslag 2018 van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland, met bijlage - 19013216
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 7 mei 2019 over Jaarverslag 2018 van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland, met bijlage (19013216) - 19016843
  2. Brief GS van 7 mei 2019 over Jaarverslag 2018 van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland, met bijlage - 19013216
  3. Technische vragen Commissie Ruimte 27-09-2019 - Brief over Jaarverslag 2018 CRO luchthaven Midden-Zeeland (Sylvia Tuinder, SP)
  4. Technische vragen Commissie Ruimte 27-09-2019 - Brief GS over Jaarverslag 2018 CRO luchthaven Midden-Zeeland (Trees Janssens, Partij voor de Dieren) - 19428337
 8. Statenvoorstel startnotitie Gebiedsvisie Veerse Meer 2020 met bijlagen - 19425240
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) startnotitie Gebiedsvisie Veerse Meer (19425240) - 19426293
  2. Brief GS van 17 spetember 2019 over startnotitie Gebiedsvisie Veerse Meer 2020 - 19424726
  3. Statenvoorstel startnotitie Gebiedsvisie Veerse Meer - 19425240
  4. Statenvoorstel (bijlage 1) - Startnotitie Gebiedsvisie Veerse Meer 2020 - 19425241
  5. Statenvoorstel (bijlage 2) - kaart bij startnotitie Gebiedsvisie Veerse Meer 2020 - 19425242
 9. Brief GS van 10 september 2019 over inventarisatie mogelijke Zeeuwse knelpunten inzake PAS - 19423400
  1. Brief GS van 26 september 2019 over Stikstofproblematiek advies commissie Remkes 'Niet alles kan' - 19426361
   1. Brief GS van 26 september 2019 over Stikstofproblematiek advies commissie Remkes 'Niet alles kan' - 19426361
   2. Brief GS (Bijlage 1.) van 26 september 2019 over Stikstofproblematiek advies commissie Remkes 'Niet alles kan - 19426364
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 10 september 2019 over inventarisatie mogelijke Zeeuwse knelpunten inzake PAS (19423400) - 19426389
  2. Brief GS van 10 september 2019 over inventarisatie mogelijke Zeeuwse knelpunten inzake PAS - 19423400
  3. Brief GS (bijlage) - inventarisatie mogelijke Zeeuwse knelpunten inzake PAS - 19424503
  4. Technische vragen Commissie Ruimte 27-09-2019 - Inventarisatie mogelijke knelpunten inzake PAS (Trees Janssens, Partij voor de Dieren)
 10. Brief GS van 13 augustus 2019 over Programmatische Aanpak Grote Wateren: prioritering maatregelen - 19421419
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 13 augustus 2019 over Programmatische Aanpak Grote Wateren: prioritering maatregelen - 19423524 (19421419)
  2. Brief GS van 13 augustus 2019 over Programmatische Aanpak Grote Wateren: prioritering maatregelen - 19421419
  3. Brief GS (bijlage) - afschrift brief Ministerie I&W van 17 juli 2019 over Programmatische Aanpak Grote Wateren; prioritering maatregelen - 19422135
  4. Technische vragen commissie Ruimte 27 september 2019 - Programmatische Aanpak Grote Wateren (Lars Jacobusse, CU)
 11. Brief GS van 3 september 2019 met advies bestuurlijk overleg getij Grevelingen aan Ministerie I&W en LNV - 19423353
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 3 september 2019 met advies bestuurlijk overleg getij Grevelingen aan Min I&W en LNV (19423353) - 19426447
  2. Brief GS van 3 september 2019 met advies bestuurlijk overleg getij Grevelingen aan Ministerie I&W en LNV - 19423353
  3. Brief GS (bijlage) - Toelichting voorlopig advies MIRT Getij Grevelingen - 19424077
  4. Technische vragen Commissie Ruimte 27-09-2019 - Getij Grevelingen (Anton Geluk, CDA)
 12. Besluitenlijsten (concept) van commissie Ruimte van 30 augustus 2019 en 13 september 2019 -volgt-
  1. Besluitenlijst Commissie Ruimte 30 augustus 2019 - 19426307
  2. Besluitenlijst Commissie Ruimte 13 september 2019 - 19426306
 13. Bijgewerkte toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 4 juni 2019 over afdoening toezegging nr. 3 Commissie Ruimte 10-05-2019, met bijlage - 19015495
   1. Brief GS van 4 juni 2019 over Afdoening toezegging nr. 3 Commissie Ruimte 10-05-2019, met bijlage - 19015495
   2. Technische vragen Commissie Ruimte 27-09-2019 - Brief GS van 4 juni 2019 over afdoening toezegging nr. 3, met bijlage (Eelko Vooijs, GL)
  2. Brief GS van 2 juli 2019 met beantwoording vragen over Veerse Meer, commissietoezegging nr. 5 - 19018575
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 2 juli 2019 met beantwoording vragen over Veerse Meer, commissietoezegging nr. 5 - 19420352 (19018575)
   2. Brief GS van 2 juli 2019 over Afdoening toezegging nr. 5 Cie Ruimte 14-06-2019 - 19018575
  3. Brief GS van 13 augustus 2019 over afdoening toezegging nr. 7 (Commissie Ruimte) inzake thermisch gereinigde grond Perkpolder en afdekgrond stortplaats - 19421438
  4. Brief GS van 13 augustus 2019 over afdoening toezegging nr. 6 (Commissie Ruimte) inzake vergister Rilland - 19421437
   1. Brief GS van 13 augustus 2019 over afdoening toezegging nr. 6 (Commissie Ruimte) inzake vergister Rilland - 19421437
   2. Technische vragen Commissie Ruimte 27-09-2019 - Brief GS over vergister Rilland (Eelko Vooijs, GL)
  1. Bijgewerkte toezeggingenlijst, behandelen in commissie Ruimte d.d. 27 september 2019 - 19425411
 14. Volgende vergadering: 22 november 2019, vanaf 09:00 uur
 15. Sluiting
 16. Ingekomen stukken ter kennisneming
 17. Brief GS van 2 september 2019 over Monitor Naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2018 - 19423326
  1. Brief GS van 2 september 2019 over Monitor Naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2018 - 19423326
  2. Brief GS (bijlage 1) - Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2018, met bijlage - 19423746
 18. E-mails Bomenstichting Achterhoek met reactie op Kamerbrief van Minister Schouten m.b.t. Ontwikkeling van een bossenstrategie - 19423876
  1. E-mails Bomenstichting Achterhoek met reactie op Kamerbrief van Minister Schouten m.b.t. Ontwikkeling van een bossenstrategie - 19423876
 19. E-mail Nederlandse Melkveehouders Vakbond van 16 september 2019 met advies n.a.v. uitspraak van RvS over PAS, met bijlagen - 19425011
  1. E-mail Nederlandse Melkveehouders Vakbond van 16 september 2019 met advies n.a.v. uitspraak van RvS over PAS, met bijlagen - 19425011
 20. ZLTO Zoetwaterstrategie voor Zeeland van Berusting naar Actie - 19425614
  1. Folder ZLTO Zoetwaterstrategie voor Zeeland van Berusting naar Actie - 19425614

Laatste wijziging 18-04-2020 10:31:59