Locatie: 
Digitaal
Aanvang: 
13:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling
  1. Mededelingen van de gedeputeerden
  2. Vragen over het nieuws van de dag
  3. Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 24 november 2020 over Voortgang implementatie Omgevingswet - 20037302
  1. Brief GS van 24 november 2020 over Voortgang implementatie Omgevingswet - 20037302 AP
  2. Brief GS van 24 november 2020 (bijlage 1) over Voortgang implementatie Omgevingswet - 20037303
  3. Brief GS van 24 november 2020 (bijlage 2) over Voortgang implementatie Omgevingswet - 20037304
  4. Brief GS van 24 november 2020 (bijlage 3) over Voortgang implementatie Omgevingswet - 20037305
  5. Beantwoording op vraag CU Brief GS van 24 november 2020 over Voortgang implementatie Omgevingswet (20037302)
 6. Brief GS van 24 november 2020 over instellen Regionaal Stikstof Registratie Systeem (RSRS) - 20037306
  1. Brief GS 8 september 2020 (met bijlage) aanpassing beleidsregels stikstof - 20027666
   1. Brief GS 8 september 2020 (met bijlage) Aanpassing beleidsregels stikstof - 20027666
   2. Beantwoording op vragen PvdA en GL over Brief GS 8 september 2020 (met bijlage) Aanpassing beleidsregels stikstof (20027666) -
  1. Brief GS van 24 november 2020 over instellen Regionaal Stikstof Registratie Systeem (RSRS) - 20037306
  2. Brief GS van 24 november 2020 (bijlage) over instellen Regionaal Stikstof Registratie Systeem (RSRS) - 20037307
  3. Beantwoording op vragen FVD, D66 en CU Brief GS van 24 november 2020 over instellen Regionaal Stikstof Registratie Systeem (RSRS) - 20037306
 7. Statenvoorstel Regionale Marketing strategie Zeeland - 20041330
  1. Brief GS van 24 november 2020 over stand van zaken opgave Zichtbaar Zeeland - 20037421
  2. Brief GS van 17 december 2020 Informeren over stand van zaken laatste fase VVV Zeeland - 20041333
  1. Brief GS van 15 december 2020 Statenvoorstel Regionale Marketing strategie Zeeland - 20041330
  2. Statenvoorstel concept opgavevoorstel Zichtbaar Zeeland - 20041328
  3. Brief GS van 15 december 2020 (bijlage) CONCEPT-marketingstrategie Zeeland - 20041329
  4. Vragen CU en SGP (mondeling beantwoording) over Statenvoorstel Regionale Marketing strategie Zeeland (20041330) -
 8. Toezeggingenlijst commissie Strategische Opgaven te behandelen in commissie Strategische Opgaven 22 januari 2021
  1. Toezeggingenlijst commissie Strategische Opgaven te behandelen in commissie Strategische Opgaven 22 januari 2021
 9. Besluitenlijst (concept) commissie Strategische Opgaven 26 november 2020 - 20041915
  1. Besluitenlijst (concept) commissie Strategische Opgaven 26 november 2020 - 20041915
 10. Volgende vergadering: 5 maart 2021 om 13.30 uur
 11. Sluiting om uiterlijk 17:00 uur
 12. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Brief GS van 5 januari 2021 over Zeeuwse Omgevingsvisie

Laatste wijziging 05-02-2021 23:18:44