Vergadering Gedeputeerde Staten 28 juni 2022

Datum: 28 juni 2022
Starttijd: 09:15
Locatie: Provinciehuis Oost-Vlaanderen in Gent

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten. 

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 28 juni 2022

Nieuwe subsidieregeling voor toekomstbestendige bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen zijn belangrijk voor de Zeeuwse economie. Om bedrijventerreinen in de toekomst economisch vitaal te houden en de kansen op het gebied van energie en klimaat te benutten, hebben GS een nieuwe subsidieregeling opengesteld. Gemeenten kunnen tussen 1 september en 30 november 2022 subsidie aanvragen voor herstructurerings- en verduurzamingsprojecten op bedrijventerreinen. Voor deze openstelling is een totaalbedrag van € 1,3 miljoen beschikbaar. 

Tijdelijke kunstwerken Abdijplein

Vanwege de Kunstmanifestatie Façade 2022 zullen er vanaf 27 juli 2022 tot 6 november 2022 twee kunstwerken openbaar te bezichtigen zijn op de Abdij van Middelburg. Het gaat om de volgende twee werken: 

  1. Pluis, door Kianoosh Gerami. Dit werk wordt geplaatst op het Abdijplein en bestaat uit drie handen en één grote bel. De handen van dit werk reizen van 26 juli tot 24 augustus door Nederland, waardoor enkel de bel op het plein achterblijft voor deze periode.
  2. Fragmented Mirror, door Anish Kapoor. Het werk van deze wereld beroemde kunstenaar is geplaatst op de wand van de Kloostergangen door een gespecialiseerd team uit Londen.
     

Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2022 per 1 juli 2022

Per 1 juli 2022 zijn er nieuwe Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing op leveringen en diensten. Deze voorwaarden zijn gezamenlijk opgesteld met de andere provincies om helderheid te verschaffen hoe de risicoverdeling is geregeld bij overeenkomsten voor leveringen en diensten.

Provincie Zeeland en Campus Zeeland steunen regio Gent voor waterstoftestcentrum

De Provincie Zeeland/Campus Zeeland spreekt haar steun uit voor de ontwikkeling in de Gentse regio van VKHyLab, een testcentrum voor waterstof. Dit is van toegevoegde waarde voor het grensoverschrijdende waterstofcluster van Zeeland en Gent.

Provincie neemt deel aan onderzoeksprogramma autonoom rijden ‘the Catalyst 2.0’

De Provincie geeft opvolging aan het Living Lab onderzoeksprogramma Catalyst 2.0. Dit onderzoeksprogramma wordt door tal van bedrijven en instellingen uitgevoerd en onderzoekt de technische en organisatorische aspecten om autonoom rijden in de toekomst mogelijk te maken.

Extra budget voor Demonstratieprojecten Zeeland in Stroomversnelling

Naar aanleiding van de voorjaarsconferentie zijn er extra middelen beschikbaar gekomen voor de achtste brede openstelling van de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling. Hierdoor is de Provincie Zeeland in staat om het budget voor Demonstratieprojecten te verhogen naar € 1.000.000. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 22 juli 2022.

Ontwerpbesluit Wet natuurbescherming baggeren Vissershaven en Jachthaven Breskens vastgesteld

Gedeputeerde Staten zijn van plan om een vergunning te verlenen voor het verspreiden van onderhoudsbaggerspecie uit de Vissershaven en de Jachthaven van Breskens in de Westerschelde.
 

Minister geeft antwoord op vragen over het Hedwigeproject

Op 20 juni 2022 heeft de minister voor Natuur & Stikstof de vragen uit onze brief van 18 mei 2022 beantwoord over het Hedwigeproject in relatie tot de PFAS-problematiek. Ook is maandag 20 juni 2022 het besluit van de minister over de planning van het Hedwigeproject aan de Tweede Kamer verzonden. Deze stukken zijn door GS aangeboden aan PS.

Ontwerpvergunning Wet natuurbescherming baggeren Handelshaven Breskens vastgesteld

Gedeputeerde Staten zijn van plan een vergunning te verlenen voor het verspreiden van onderhoudsbaggerspecie uit de Handelshaven van Breskens in de Westerschelde.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 5 juli 2022.

Een greep uit de agenda van:

28 juni 

Het college van Gedeputeerde Staten ontmoeten de deputatie Oost-Vlaanderen/Gent in Gent.

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de slotbijeenkomst ‘Samen werken aan een sterk merk Zeeland’ bij Van der Valk in Middelburg.

29 juni

Harry van der Maas geeft een introductiecollege over politiek, democratie en het belang van stemmen op het Scalda in Vlissingen.

Dick van der Velde spreekt tijdens de Toeristische Ontmoetingsdag in Goes. Hij verzorgt ook een inleiding over de samenwerking milieutaken tijden de bijeenkomst voor raden en staten in Heinkenszand.

30 juni

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de landelijke Perendag in Krabbendijke.

1 juli 

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij het werkbezoek van Hydrogen Europe aan North Sea Port. 

Jo-Annes de Bat en Han Polman zijn aanwezig bij Concert at Sea.

Anita Pijpelink spreekt bij Keti Koti en legt een krans bij het slavernijmonument in Middelburg.

2 juli

Harry van der Maas maakt de winnaar van de prijsvraag Leefbaarheid & Inwonersinitiatief bekend tijdens de bijeenkomst Fondsenplein Meet & Match in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg.

Han Polman en Dick van der Velde zijn aanwezig bij Concert at Sea op de Brouwersdam.

4 juli

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan Kampen Drinks in Bruinisse. Ook is hij aanwezig bij de informatiebijeenkomst over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in Terneuzen.