Vergadering Provinciale Staten 22 juli 2022

Datum: 22 juli 2022
Starttijd: 09:30
Locatie: Statenzaal

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op [datum]
 5. Ingekomen stukken
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
 7. Hamerstukken
 8. Behandelstukken
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
 11. Stemming over amendementen, voorstellen en moties
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting
 14. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van [datum]
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. E-mails burger van 14 en 15 juni 2022 over Stikstofplannen - 166521
   1. E-mail burger van 14 juni 2022 over Stikstofplannen - 166521
   2. E-mail burger van 15 juni 2022 over Stikstofplannen - 166521
  2. E-mail burger van 21 juni 2022 over Rutte en oorlog Rusland - 167873
  3. E-mail burger van 21 juni 2022 over Stikstofcrisis - 168502
  4. E-mail burger van 22 juni 2022 over Stikstofcrisis - 168929
  5. E-mail burger van 23 juni 2022 over Steun voor boeren - 168931
  6. E-mail burger van 23 juni 2022 over Hoge bevolkingsdichtheid - 169128
  7. E-mail burger van 25 juni 2022 over Steun boerenprotest - 169692
  8. E-mail burger van 27 juni 2022 over Boerenprotest - 170645
  9. E-mail burger van 29 juni 2022 over Open brief aan Premier Mark Rutte - 171536
  10. E-mail burger van 30 juni 2022 over Boeren - 172205
  11. E-mail burger van 1 juli 2022 over Stikstof crisis - 172889
  12. E-mail burger van 4 juli 2022 over Verval en leeg midden - 172991
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden Statenvragen - FvD - Totaal mislukte project voor elektrische deelauto's - 294 - 147974
  2. Antwoorden Statenvragen - PvdD - Verduurzaming Zeeuwse Industrie nav Brief Kerngroep Tij - 295 - 159128
  3. Antwoorden Statenvragen - PvdA, GroenLinks - Energiebesparing in de eigen organisatie - 296 - 156754
  4. Antwoorden Statenvragen - GL - Bomenmotie van november 2019 en zoeken naar grond - 297 - 151442
  5. Antwoorden Statenvragen - SGP - Dubbelgebruik landbouwgrond en zonnepanelen - 298 - 165101
 17. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen
  1. Brief GS van 28 juni 2022 over verdaging artikel 44 vragen FvD inzake samenwerking RUD, GGD, VRZ - 171209

Laatste wijziging 06-07-2022 21:08:53