Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
15:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Ingekomen stukken
  1. Brief van de heer J. de Bat (formateur) met coalitieakkoord Samen verschil maken - 19016280
   1. Brief (oplegnotitie) J. de Bat met Coalitieakkoord Samen Verschil Maken (19016280) - 19016291
   2. Brief J. de Bat (formateur) met Coalitieakkoord Samen Verschil Maken - 19016280
   3. Publicatie - Coalitieakkoord 2019-2023 - Samen verschil maken - 19016305
 5. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief CvdK van 4 juni 2019 met toets integriteit kandidaat-gedeputeerden – 19015944
   1. Brief CvdK (oplegnotitie) van 4 juni 2019 over integriteitstoets kandidaat gedeputeerden (19015944) - 19016311
   2. Brief CvdK van 4 juni 2019 over integriteitstoets kandidaat gedeputeerden - 19015944
 6. Benoeming en beëdiging gedeputeerden
 7. Benoeming en beëdiging nieuwe Statenleden
 8. Hamerstukken
 9. Behandelstukken
  1. Coalitieakkoord Samen verschil maken
   1. Brief (oplegnotitie) J. de Bat met Coalitieakkoord Samen Verschil Maken (19016280) - 19016291
   2. Publicatie - Coalitieakkoord 2019-2023 - Samen verschil maken - 19016305
 10. Vragensessie
 11. Moties niet behorend bij een agendapunt
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting
 14. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 7 juni 2019, 15.00 uur
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
 17. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen

Laatste wijziging 18-04-2020 10:31:40