Leges

De Provincie Zeeland rekent leges voor verschillende diensten. Leges zijn vergoedingen voor kosten die de overheid maakt voor de dienstverlening aan inwoners en bedrijven. In de legesverordening Zeeland 2018 staan de tarieven die nu gelden.

We werken minimaal iedere vier jaar de legesverordening en tarieventabel bij. Als er reden voor is, passen we tussendoor de legesverordening aan. Eerder bleek dat de kosten die de Provincie maakte niet in verhouding waren tot de vergoedingen die zij voor de werkzaamheden kreeg. Daarom zijn de tarieven voor leges die al bestonden verhoogd. Verder zijn leges ingevoerd voor activiteiten waarvoor dat nog niet werd gedaan. Zoals voor soorten en gebiedsbescherming. Een beoordeling van de invoering van de nieuwe leges is in 2021 uitgevoerd.

In 2020 is het Statenvoorstel over de  BRIKS (bouw, reclame, inrit, kap en sloop) taken vastgesteld. Vanaf 2021 heft de Provincie Zeeland ook voor deze BRIKS taken leges. Vanaf 2024 gaat de Omgevingswet in en zullen ook leges in rekening gebracht worden voor milieubelastende activiteiten.