Leges

De Provincie Zeeland rekent leges voor verschillende diensten. Leges zijn vergoedingen voor kosten die de overheid maakt voor de dienstverlening aan burgers en bedrijven. In de legesverordening Zeeland 2018 staan de tarieven die nu gelden.

We werken iedere vier jaar de legesverordening en tarieventabel bij. Als er reden voor is, passen we tussendoor de legesverordening aan. Eerder bleek dat de kosten die de Provincie maakt niet in verhouding zijn tot de vergoedingen die zij voor de werkzaamheden krijgt. Daarom zijn de tarieven voor leges die al bestonden verhoogd. Verder zijn leges ingevoerd voor activiteiten waarvoor dat nog niet werd gedaan. Zoals voor soorten en gebiedsbescherming. Een evaluatie van de invoering van de nieuwe leges vindt plaats in 2021.

In 2020 is het Statenvoorstel met betrekking tot de zogenaamde BRIKS (bouw, reclame, inrit, kap en sloop) taken vastgesteld. Vanaf 2021 heft de Provincie Zeeland ook voor deze BRIKS taken leges.