Verkeersveiligheid

De Provincie Zeeland werkt via het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROVZ) met haar partners aan het bevorderen van de verkeersveiligheid in Zeeland. Een belangrijk onderwerp, zeker gezien de impact van een verkeersongeval op het dagelijkse leven. Verkeersveiligheid raakt iedereen. Elk vermijdbaar ernstig ongeval is er daarom één te veel. Helaas laten de meest recente cijfers zien dat het aantal slachtoffers in het verkeer nog altijd toeneemt.

Demo van remmende auto

Werken aan verkeersveiligheid is niet eenvoudig. Verkeersveiligheid kent namelijk veel verschillende oorzaken en doelgroepen, wat het lastig maakt om die onveiligheid aan te pakken. De oplossing vraagt om een integrale aanpak van activiteiten op het gebied van educatie en voorlichting, gedragscampagnes, handhaving, infrastructuur en organisatie. Kortom, de werklijnen van het ROVZ. Deze oplossing vereist integrale beleidsafstemming over maatregelen, metingen van resultaten en actie op de uitkomsten. Het ROVZ kan dit niet alleen, maar werkt hiervoor samen met haar partners.

Voor de werklijnen zijn de speerpunten van het ROVZ leidend. Dit zijn onderwerpen die extra aandacht behoeven en kunnen per jaar verschillen. Voor 2017 zijn als speerpunten vastgesteld: fiets, snelheid en aandacht.

Fiets

Sinds een aantal jaren is de fiets een van de speerpunten in de activiteiten van het ROVZ en 2017 is daarop geen uitzondering. Het nog steeds stijgende aantal fietsongevallen maakt extra aandacht voor de fiets en zijn gebruiker noodzakelijk.
Binnen dit thema is er in 2017 aandacht voor gebruik en verbetering van fietspaden, e-bikes, senioren en fietsveiligheid, fietsverlichting. beschermingsmiddelen

Snelheid

Ook in 2017 is Snelheid een belangrijk speerpunt voor het ROVZ. Vooral de 30- en 60-kilometer zones werden hierbij onder de loep genomen. In deze zones wordt vaak te hard gereden en om die reden valt hier zeker winst te behalen.
Daarom blijft Snelheid in de belangstelling staan.
In samenwerking met VVN is in 2016 een straatactie uitgevoerd. Hierbij was het mogelijk voor bewoners om materialen aan te vragen om snelheidsovertredingen in hun eigen straat tegen te gaan. Voor 2017 krijgt deze straatactie een vervolg, via de site van VVN-Zeeland zijn de materialen aan te vragen.

Aandacht

Aandacht op de weg blijft ook in 2017 een speerpunt in het verkeersveiligheidsbeleid. Zowel landelijk als in Zeeland. Afleiding in het verkeer is immers een belangrijke oorzaak van ongelukken.
Ook in 2017 vult het ROVZ de landelijke campagnes aan met verschillende acties. Deze zijn gericht op fietsers en jonge automobilisten. De bedoeling is om het thema aandacht zoveel mogelijk in te zetten in alle communicatiemomenten en campagnes.

Het ROVZ is een platform van overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de verkeersveiligheid in Zeeland. Denk hierbij aan waterschap Scheldestromen, de Zeeuwse gemeenten, politie, Rijkswaterstaat en organisaties als ANWB, Fietsersbond en de transportsector en landbouwverkeer.

Contact

Eric Heijdens
+31 118 631306
rovz@zeeland.nl