Verkeersveiligheid

De Provincie Zeeland werkt samen met haar partners aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in Zeeland. Dat doen zij via het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROVZ). Een belangrijk onderwerp, omdat een verkeersongeval grote invloed heeft op het dagelijks leven. Verkeersveiligheid raakt iedereen. Elk ernstig ongeval is er één teveel.

Demo van remmende auto

Werken aan verkeersveiligheid is veelomvattend. Verkeersveiligheid heeft te maken met diverse aspecten, van infrastructuur tot verschillende weggebruikers, diverse leeftijden en vervoersmiddelen. De oplossing vraagt om een complete aanpak van activiteiten op het gebied van verkeerseducatie, communicatie, gedragscampagnes, handhaving, werkgeversaanpak en aandacht voor bijvoorbeeld landbouwverkeer en infrastructuur. Kortom, het ROVZ zet zich in voor een verkeersveilig Zeeland. Deze oplossing vraagt om een goede afstemming over maatregelen, metingen van resultaten en actie op de uitkomsten. Het ROVZ kan dit niet alleen, en werkt daarom samen met haar partners.

De thema’s uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SVP) die belangrijk zijn voor Zeeland zijn leidend. Dit zijn onderwerpen die extra aandacht nodig hebben. In het landelijke SVP zijn negen thema’s benoemd.

Thema’s voor Zeeland zijn:

  • Infrastructuur
  • Heterogeniteit (vooral de vermenging van gewoon verkeer met landbouwverkeer en de drukte op fietspaden)
  • Afleiding (MONO)
  • Kwetsbare en onervaren weggebruikers
  • Verkeersovertreders

In Zeeland is het landelijke SPV 2030 door alle partners samen vertaald naar de Zeeuwse Uitvoeringsagenda SPV 2030Hierin staat hoe de thema’s in Zeeland uitgevoerd gaan worden. Ieder jaar maakt het team ROVZ een werkplan. De partners doen dit ook. Alle partners stemmen hun werkplannen zoveel mogelijk op elkaar af. Zo mogelijk is er ieder jaar een Brede Bestuurlijke Overlegtafel van het samenwerkingsverband ROVZ. Tijdens deze vergadering wordt besproken of de acties volgens planning lopen. Zo nodig stellen de partners de Zeeuwse Uitvoeringsagenda SPV zo nodig bij. Met de uitkomst van die vergadering maken de partners hun werkplannen voor het jaar daarop.   

Het ROVZ is een netwerk van overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de verkeersveiligheid in Zeeland. Denk hierbij aan waterschap Scheldestromen, de 13 Zeeuwse gemeenten, politie Zeeland-West/Oost-Brabant, Rijkswaterstaat, maatschappelijke partners zoals ANWB, VVN, de transportsector, ZLM en organisaties die zich bezig houden met landbouwverkeer zoals Cumela.

Contact

ROVZ
+31 118 631011
rovz@zeeland.nl