Bermbeheer langs provinciale wegen

Provincie Zeeland onderhoudt ongeveer 500.000 vierkante meter aan bermen langs de provinciale wegen. Met ons maaibeleid zorgen we voor de verkeersveiligheid én de natuur.

Drie keer per jaar maaien we de stukken berm direct langs de hoofdrijbanen, fietspaden en parallelwegen die bij ons in beheer zijn. Dit noemen we de verkeersstroken. Deze stukken berm worden kort gemaaid. Op die manier blijft het zicht op de weg voor de weggebruiker goed. De bermen bij kruispunten en gevaarlijke bochten maaien we helemaal. Ook dit doen we vanwege de verkeersveiligheid. 

De rest (60 procent) van de bermen die bij ons in beheer zijn maaien we ecologisch. Dit houdt in dat we bij het maaien rekening houden met dieren en planten. Deze stukken berm maaien we vanaf half augustus. We voeren het maaisel af. Op die manier krijgen steeds meer soorten planten en kruiden de ruimte om te groeien. Dat is goed voor insecten en dieren.

Waar maaien we op welke manier?

Per locatie bekijken we welke methode van maaien het meest geschikt is. Op plekken waar planten en kruiden de meeste kans hebben om te groeien en de verkeersveiligheid niet in het geding komt, maaien we ecologisch. Dat zijn vaak de brede bermen en wegen op dijken. We maaien daarnaast minder breed langs parallelwegen en rustige fietspaden. Bij tussenbermen die breder zijn dan drie meter laten we op diverse stukken het gras staan. Zo ontstaat een groter leefgebied voor insecten. Ook leggen we op verschillende plekken plassen water (poelen) aan.

Wanneer maaien we?

In mei starten we met de eerste ronde maaien van de verkeersstroken. Begin juli volgt de tweede ronde. In het najaar maaien we de laatste keer. Dan maaien we de bermen volledig. 

Wat gebeurt er met het maaisel?

Van het maaisel dat we afvoeren wordt compost gemaakt. Compost is meststof uit plantaardig materiaal. De overige bermen klepelen we. Dit betekent dat we het maaisel kort slaan en laten liggen in de berm. 

Overlast

We proberen overlast door maaien te beperken, maar dat lukt niet altijd. Zo geldt er vaak een snelheidsbeperking op het weggedeelte waar we maaien. Ook kan het voorkomen dat fietsers moeten oversteken naar de andere kant van de weg.

Vragen

Heeft u een vraag over maaien? Neem dan contact op via het contactformulier Melding/klacht/vraag (vaar)wegen (formdesk.com)