Subsidie voor groene waterstofketen in Terneuzen

3 februari 2022
|
Nieuws
Uitzicht over de haven van Terneuzen

De Provincie Zeeland stelt €45.000,- beschikbaar voor een haalbaarheidsonderzoek naar een groene waterstofketen in Terneuzen. Dit bedrag is afkomstig uit de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling.

Waterstoftankstation

In de gemeente Terneuzen werkt een groep bedrijven onder aanvoering van H4A aan de realisatie van een waterstoftankstation voor zwaar transport, werk- en vaartuigen. Tegelijkertijd ontwikkelt VoltH2 een waterstoffabriek en ontwikkelt Zeeuwind plannen voor opwekking van duurzame energie. Deze partijen hebben zich verenigd voor een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden van een groene waterstofketen.

In dit project "groene waterstofketen Terneuzen" wordt met kennispartner HZ University of Applied Sciences een haalbaarheidsstudie gedaan naar de mogelijkheden om deze ontwikkelingen aan elkaar te koppelen en zo een volledig groene waterstofketen te realiseren. Dit stelt ondernemers in de regio in staat om naast elektrificatie ook waterstof in te zetten om hun C02 reductie doelen voor 2030 te halen. Het haalbaarheidsonderzoek heeft tot doelstelling het verschaffen van inzicht in de technische, economische en juridische aspecten van de groene waterstofketen in Terneuzen die in staat moet zijn om duurzame energie op te wekken, waterstof te produceren, op te slaan en te distribueren naar eindgebruikers op een bedrijfseconomisch relevante wijze.

Subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling

Meer informatie over de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling vind je op https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/subsidie-economische-structuurversterking-zeeland/subsidieregeling-zeeland-in-stroomversnelling.