Uitgelicht

Vanaf 2 mei 2021 introduceert Connexxion een nieuw uniek reisproduct: ‘...
luchtfoto Deltaweg/Zandkreekdam
De Deltaweg is een van de drukste wegen in Zeeland en er gebeuren...
Toekomstschets omgevingsvisie

We krijgen andere wensen op het gebied van wonen en werken en zien...Nieuws- en persberichten

Gedeputeerde Staten is voornemens onderstaande voertuigen af te voeren en te vernietigen. Indien de rechtmatige eigenaar het voertuig wil terugvorderen, zal hij binnen 4 weken na publicatie van...

Binnenkort kunnen eigenaren van cultuurhistorisch waardevolle boerderijen van provinciaal belang gebruik maken van de diensten van een Boerderijenregisseur.

De buurtbussen in Zeeland rijden niet meer sinds maart 2020 vanwege COVID-19. Gelukkig zijn de onderzoeken afgerond en zijn ze bijna klaar om de weg weer op te kunnen: vanaf 18 januari 2021 kunt u...

Meer mensen die Zeeland kiezen als plek om te wonen, werken, studeren, ondernemen en recreëren, een sterker imago dat daaraan bijdraagt en een zelfstandige organisatie die zich daarmee bezig gaat...

Voor het eerst hebben de 8 aandeelhouders van fusiehaven North Sea Port een gezamenlijke strategie uitgewerkt voor waar ze met de haven naartoe willen. North Sea Port strategisch positioneren als...

Op 1 januari 2021 wordt de maximumsnelheid voor tractoren verhoogd van 25 kilometer per uur naar 40 kilometer per uur. Ook geldt vanaf dat moment een registratie- en kentekenplicht voor alle...

Klimaatadaptatiestrategie in concept gereed

Gemeenten, waterschap en Provincie hebben samen afgesproken dat zij de negatieve gevolgen van hitte, wateroverlast, droogte en overstromingen...

De meeste Zeeuwse overheden die eerder dit jaar een aanvraag hebben ingediend voor een rijksbijdrage om de Zeeuwse infrastructuur veiliger te maken, kregen begin december goed nieuws over de...

Half december 2020 is DCMR (Milieudienst Rijnmond) in opdracht van de Provincie Zeeland gestart met het meten van de luchtkwaliteit in Sluiskil.

Het jongerennetwerk Jouw Zeeland van de Provincie Zeeland werkt samen met Het Debatbureau en tien Zeeuwse jongeren aan de organisatie van de pilot Zeeuws Jongerenparlement in 2021. Op maandag 7...