Uitgelicht

asfaltering h4a
Provincie Zeeland investeert in de verkeersveiligheid. Van 20 maart tot en...
Geld
Een sterke economie is nodig om Zeeland te laten concurreren met andere...
Landbouwgrond
In maart organiseert de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) in...


Nieuws- en persberichten

Op 11 maart 2019 start het ROVZ met de uitrol van de Zeeuwse campagne MONO. Zij volgt hierbij de landelijke campagne van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: MONO ‘Ongestoord Onderweg...

In het najaar van 2018 is hard gewerkt aan de Deltaweg tussen Goes en Zierikzee. De weg kreeg een nieuwe laag asfalt en werd plaatselijk voorzien van verharde bermen en nieuwe geleiderails. Ook...

Op de grens van Vlaanderen en Nederland, land en water, groeit het Grenspark Groot-Saeftinghe: een uniek gebied met het grootste zoet-zoute getijdennatuurgebied van Europa, prachtig poldererfgoed...

In het kader van de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen gaat commissaris van de Koning (cvdK) Han Polman samen met dijkgraaf Toine Poppelaars van waterschap Scheldestromen op woensdag...

Een coördinator die de toeristische sector helpt zijn organisatiekracht verder te versterken. Daar is Toeristisch Ondernemend Zeeland naar op zoek. Om het aantrekken van zo’n functionaris mogelijk...

Onder de Innovatieweg in Terneuzen wordt een fietstunnel aangelegd. Op 28 februari 2019 hebben Provincie, Dow Benelux, Valuepark Terneuzen, N.V. Westerscheldetunnel en de gemeente Terneuzen de...

Het was een drukte van belang tijdens de Open Dag van de Provincie Zeeland. Begon de dag ’s ochtends om 11 uur nog wat aarzelend, al snel kwam de loop er goed in. Zo’n drieduizend bezoekers uit...

Het terugbrengen van beperkt getij in de Grevelingen en daarmee de verbetering van de waterkwaliteit is een stap dichterbij gekomen. Op 21 februari werd op de Grevelingendam de overeenkomst...

Provincie Zeeland werkt verder aan het groenherstel op de Vogeldijk; de dijk langs het Kanaal door Walcheren. Vanaf 25 februari 2019 rooit de aannemer 37 bomen. Direct na het rooiwerk komen er 63...

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen zet de Provincie op zaterdag 23 februari 2019 van 11.00 tot 16.00 uur haar deuren open. Tijdens deze dag is een groot deel van de provinciale...