Uitgelicht

auto laden met app, bron: SD Op Weg

Provincie Zeeland organiseert op maandag 10 februari 2020 de...

Uitsnede van voorpagina jaarverslag commissaris Polman
“Want dat vind ik belangrijk: dat alle Zeeuwen kunnen zien hoe wij in het...
Tractor op het land

Op dinsdag 18 februari 2020 worden er twee themabijeenkomsten...Nieuws- en persberichten

De Roosevelt Foundation en de stichting Vrijheidscolleges gaan in 2020 samenwerken om een groter publiek bewust te maken van de waarde van vrijheid. Op 6 januari 2020 legden vertegenwoordigers van...

Vrijdag 20 december 2019 is bekend gemaakt dat de hyperloop naar Groningen gaat. Zeeland was naast Groningen in beeld als locatie voor het European Hyperloop Center (EHC). Vier provincies hadden...

De overstromingskaarten van Nederland zijn geactualiseerd. Op www.risicokaart.nl is zichtbaar hoe hoog het water kan komen en hoeveel mensen en bedrijven mogelijk worden getroffen. Actualisatie...

De twee rijbanen van de N59 tussen het Hellegatsplein en de kruising met de Schaapsweg worden van elkaar gescheiden. Dit betekent een belangrijke verbetering van de verkeersveiligheid op de N59....

De Provincie heeft in 2017 samen met andere opdrachtgevers en opdrachtnemers in de Grond- Weg- en Waterbouw-sector (GWW) afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in de Green Deal Duurzaam GWW 2.0....

Op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen geven we in Zeeland graag het goede voorbeeld. Samen met andere overheden heeft de Provincie Zeeland op 8 december 2016 het Manifest...

Zes projecten met (deels) Zeeuwse wortels ontvangen Europese subsidie voor projecten die het kustgebied langs Kanaal en Noordzee innovatiever, duurzamer en inclusiever maken. De zes projecten...

Bekijk het volledige programma van de Nieuwjaarsbijeenkomst.

Provincie Zeeland wil Yerseke, haar bedrijventerreinen en het omliggende landelijk gebied goed en veilig bereikbaar houden. Daarvoor hebben we samen met de gemeenten Reimerswaal en Kapelle,...

Mevrouw drs. G.L. (Loes) Meeuwisse (60 jaar) wordt de nieuwe burgemeester van Noord-Beveland. Met Koninklijk Besluit nr. 2019002527 is de benoeming van mevrouw Meeuwisse definitief en is de...