J. de Bat, Jo-Annes

Lid Gedeputeerde Staten CDA / 1e plaatsvervangend Commissaris van de Koning

"Een economie die groeit, bloeit en verder verduurzaamt in Zeeland; dat is waar ik mij sterk voor maak. Voor alle ondernemers, van hightech MKB tot familiebedrijf geworteld in de Zeeuwse klei. Zij, en de fantastische omgeving waar je heerlijk kunt sporten en wonen, maken Zeeland een aantrekkelijke regio om je te vestigen. Dat gaan we met alle betrokken partijen nog meer voor het voetlicht brengen. "

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat

Portefeuille:

  • Financiën (control + financieel toezicht)
  • Economie (circulair, logistiek, maintenance, arbeidsmarkt, kenniseconomie, havenbeleid)
  • Landbouw, visserij en fruitteelt
  • Sport
  • Communicatie & promotie

Aandeelhouderschap:

  • NV Economische Impuls Zeeland
  • North Sea Port

Projecten:

  • Thermphos

Opgaves:

  • Energietransitie
  • Zichtbaar Zeeland

 

1e plaatsvervangend Commissaris van de Koning

 

Andere functies:

Overzicht nevenfuncties Gedeputeerde Staten van Zeeland 2022