De Commissie voor Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland (CRO) is door Provinciale Staten van Zeeland op 21 december 2012 ingesteld. Het doel van de commissie is om in overleg met betrokkenen te zorgen dat luchthaven Midden-Zeeland kan functioneren, terwijl ook rekening wordt gehouden met de belangen van anderen in de omgeving. Het gaat dan niet alleen om milieu (geluid, stank, veiligheid) maar ook om de betekenis van de luchthaven voor bijvoorbeeld de economie, werkgelegenheid en recreatie. Voorzitter van de CRO is de heer J. Suurmond.

Wie zitten er in de CRO

De samenstelling is wettelijk voorgeschreven en bestaat uit één vertegenwoordiger van:

  • de gemeenten Goes, Noord-Beveland en Middelburg
  • de exploitant van de luchthaven
  • omwonenden uit de gemeenten Goes, Noord-Beveland en Middelburg
  • organisaties die gebruik maken van de luchthaven
  • milieuorganisaties in de omgeving
  • andere organisaties die een relatie hebben met luchthaven Midden-Zeeland.

Gezien de ontwikkelingen rond luchthaven Midden-Zeeland is de commissie in 2017 uitgebreid met een vertegenwoordiger van de gemeente Borsele. In totaal zitten er naast de voorzitter en de secretaris tien mensen in de commissie.

Wat doet de CRO en wat kan ze voor u betekenen

De CRO komt twee of drie keer per jaar bij elkaar en bespreekt dan, naast een aantal algemene zaken, ook zaken die effect kunnen hebben op de (directe) omgeving van de luchthaven zoals het wijzigingen van het luchthavenbesluit. Voor spoedeisende zaken kan de voorzitter besluiten de leden van de commissie schriftelijk te raadplegen. Daarnaast kan de voorzitter besluiten om een vergadering geheel of gedeeltelijk besloten te verklaren als er onderwerpen worden besproken die vertrouwelijk of in concept aan de commissie worden voorgelegd. De meeste vergaderingen zijn echter openbaar en worden meestal gehouden in het Provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. De agenda en de stukken voor de vergadering kunt u op deze pagina downloaden. Voor vragen over de werkzaamheden van de commissie kunt contact opnemen met de secretaris van de commissie. Daarnaast kunt u over onderwerpen waarbij de commissie betrokken is of onderwerpen waarvan u vindt dat de commissie ze moet bespreken of over moet worden geïnformeerd contact opnemen met één van de leden of de secretaris.

Wat doet de CRO niet?

De CRO houdt zich niet bezig met individuele klachten over vliegverkeer. Die kunt u indienen bij de milieuklachtentelefoon: 0118 - 412323 zeven dagen per week, 24 uur per dag. Een medewerker van de Meldcentrale Zeeland staat u te woord en geeft uw klacht door aan de juiste instantie. Voor minder spoedeisende zaken kunt u mailen naar milieumeldpunt@rud-zeeland.nl.

Contact

De secretaris van de CRO is de heer B. Maring, telefoon 06 - 51 20 08 54 of per e-mail: bh.maring@rud-zeeland.nl. De leden van de commissie zijn per e-mail te bereiken. De mailadressen van de leden zijn aangegeven in onderstaand document waarin de samenstelling van de commissie is aangegeven.