Het doel van Commissie voor Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland (CRO) is om in overleg met betrokkenen te zorgen dat luchthaven Midden-Zeeland kan functioneren, terwijl ook rekening gehouden wordt met de belangen van anderen in de omgeving. Het gaat dan niet alleen om milieu (geluid, stank, veiligheid) maar ook om de betekenis van de luchthaven voor bijvoorbeeld de economie, werkgelegenheid en recreatie. De CRO is de opvolger van de Commissie 28 en de voorzitter is oud-gedeputeerde van de Provincie Zeeland de heer J. Suurmond. Provinciale Staten stelden de CRO op 21 december 2012 in.

Wie zitten er in de CRO

De samenstelling is wettelijk voorgeschreven en bestaat uit één vertegenwoordiger van:

  • de gemeenten Goes, Noord-Beveland en Middelburg
  • de exploitant van de luchthaven
  • omwonenden uit de gemeenten Goes, Noord-Beveland en Middelburg
  • organisaties die gebruik maken van de luchthaven
  • milieuorganisaties in de omgeving
  • een andere organisaties die een relatie hebben met luchthaven Midden-Zeeland.

In totaal zitten er naast de voorzitter en de secretaris acht mensen in de commissie.

Wat doet de CRO en wat kan ze voor u betekenen

De CRO komt twee of drie keer per jaar bij elkaar en bespreekt zaken die ook effect hebben op de (directe) omgeving. Voor spoedeisende zaken kan een schriftelijke ronde worden gehouden. Zo is het afgelopen jaar onder andere gesproken over het luchthavenbesluit, de inrichting van het middengebied en de crash van een vliegtuig. De vergaderingen zijn openbaar en worden meestal gehouden in het Provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. De agenda en de stukken voor de vergadering kunt u op deze pagina downloaden. Vragen of problemen met betrekking tot luchthaven Midden-Zeeland kunt u bij één van de leden of de secretaris van de commissie aangeven.

Wat doet de CRO niet?

De CRO houdt zich niet bezig met individuele klachten over vliegverkeer. Die kunt u indienen bij de milieuklachtentelefoon: 0118 - 41 23 23 zeven dagen per week, 24 uur per dag. Een medewerker van de Meldcentrale Zeeland staat u te woord en geeft uw klacht door aan de juiste instantie. Ook kunt u bij klachten over het vliegverkeer van Midden-Zeeland direct contact opnemen met de havendienst op de luchthaven, telefoon 0113 - 61 25 28.

Contact

De secretaris van de CRO de heer B. Maring, telefoon 06 - 51 20 08 54 of per e-mail: bh.maring@rud-zeeland.nl.