Commissie voor Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland

Het doel van Commissie voor Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland (CRO) is om in overleg met betrokkenen te zorgen dat luchthaven Midden-Zeeland kan functioneren, terwijl ook rekening wordt gehouden met de belangen van anderen in de omgeving. Het gaat dan niet alleen om milieu (geluid, stank, veiligheid) maar ook om de betekenis van de luchthaven voor bijvoorbeeld de economie, werkgelegenheid en recreatie. Voorzitter van de CRO is oudgedeputeerde van de Provincie Zeeland de heer J. Suurmond. Provinciale Staten stelden de CRO op 21 december 2012 in.

Wie zitten er in de CRO

De samenstelling is wettelijk voorgeschreven en bestaat uit één vertegenwoordiger van:

  • de gemeenten Goes, Noord-Beveland en Middelburg
  • de exploitant van de luchthaven
  • omwonenden uit de gemeenten Goes, Noord-Beveland en Middelburg
  • organisaties die gebruik maken van de luchthaven
  • milieuorganisaties in de omgeving
  • andere organisaties die een relatie hebben met luchthaven Midden-Zeeland.

Gezien de ontwikkelingen rond luchthaven Midden-Zeeland is de commissie in 2017
uitgebreid met een vertegenwoordiger van de gemeente Borsele.
In totaal zitten er naast de voorzitter en de secretaris tien mensen in de commissie.

Wat doet de CRO en wat kan ze voor u betekenen

De CRO komt twee of drie keer per jaar bij elkaar en bespreekt zaken die ook effect hebben op de (directe) omgeving zoals wijzigingen van het luchthavenbesluit. Voor spoedeisende zaken kan de voorzitter besluiten tot het houden van een schriftelijke ronde. De vergaderingen zijn openbaar en worden meestal gehouden in het Provinciehuis, Abdij 6  in Middelburg. De agenda en de stukken voor de vergadering kunt u op deze pagina downloaden. Vragen of problemen met betrekking tot luchthaven Midden-Zeeland kunt u bij één van de leden of de secretaris van de commissie aangeven.

Wat doet de CRO niet?

De CRO houdt zich niet bezig met individuele klachten over vliegverkeer. Die kunt u indienen bij de milieuklachtentelefoon: 0118 - 412323 zeven dagen per week, 24 uur per dag. Een medewerker van de Meldcentrale Zeeland staat u te woord en geeft uw klacht door aan de juiste instantie. Voor minder spoedeisende zaken kunt u mailen naar milieumeldpunt@rud-zeeland.nl.

Contact

De secretaris van de CRO is de heer Jamy Rockx, telefoon +31 6 40859147​ of per e-mail: jpg.rockx@rud-zeeland.nl

Downloads

Overzicht van documenten.

Bestand
Verslag CRO van 30 oktober 2020
71.95 KB
Bestand
Agenda CRO van 30 oktober 2020
48 KB
Bestand
Verslag CRO van 23 september 2020
83.74 KB
Bestand
Agenda CRO van 23 september 2020
34.23 KB
Bestand
Agenda CRO van 1 november 2019
5.17 MB
Bestand
Diverse document n.a.v. vergadering CRO van 1 november 2019
509.59 KB
Bestand
Agenda CRO van 1 maart 2019
5.6 MB
Bestand
Agenda CRO van 12 oktober 2018
13.08 MB
Bestand
Conceptverslag CRO van 2 maart 2018
35.51 KB
Bestand
Agenda CRO van 2 maart 2018
195.49 KB
Bestand
Agenda CRO van 3 november 2017
415.09 KB
Bestand
Conceptverslag CRO van 24 februari 2017
21.22 KB
Bestand
Agenda CRO van 24 februari 2017
1.7 MB
Bestand
Agenda CRO van 4 november 2016
2.07 MB
Bestand
Verslag CRO van 4 maart 2016
27.89 KB
Bestand
Agenda CRO van 4 maart 2016
1.71 MB
Bestand
Samenstelling CRO per 19 november 2019
158.21 KB
Bestand
Jaarverslag 2020 CRO
556.73 KB
Bestand
Jaarverslag 2019 CRO
118.42 KB
Bestand
Jaarverslag 2018 CRO
450.44 KB
Bestand
Jaarverslag 2017 CRO
63.76 KB
Bestand
Jaarverslag 2016 CRO
62.06 KB
Bestand
Jaarverslag 2015 CRO
639.04 KB
Bestand
Jaarverslag 2014 CRO
193.98 KB
Bestand
Jaarverslag 2013 CRO
192.2 KB
Bestand
Jaarverantwoording 2020 CRO
59.92 KB
Bestand
Jaarverantwoording 2019 CRO
76.29 KB
Bestand
Jaarverantwoording 2018 CRO
152.58 KB
Bestand
Jaarverantwoording 2017 CRO
38.95 KB
Bestand
Jaarverantwoording 2016 CRO
25.47 KB
Bestand
Jaarverantwoording 2015 CRO
384.77 KB
Bestand
Jaarverantwoording 2014 CRO
398.52 KB
Bestand
Begroting 2016 CRO
474.71 KB
Bestand
Begroting 2015 CRO
248.63 KB
Bestand
Reglement van Orde CRO
259.42 KB
Bestand
Brief herbenoeming voorzitter CRO
4.87 MB
Bestand
Verzoeken tot voordracht (her)benoeming leden commissie CRO
47.5 KB
Bestand
Privacy verklaring CRO midden zeeland
510.18 KB