Het doel van Commissie voor Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland (CRO) is om in overleg met betrokkenen te zorgen dat luchthaven Midden-Zeeland kan functioneren, terwijl ook rekening wordt gehouden met de belangen van anderen in de omgeving. Het gaat dan niet alleen om milieu (geluid, stank, veiligheid) maar ook om de betekenis van de luchthaven voor bijvoorbeeld de economie, werkgelegenheid en recreatie. Voorzitter van de CRO is oudgedeputeerde van de Provincie Zeeland de heer J. Suurmond. Provinciale Staten stelden de CRO op 21 december 2012 in.

Wie zitten er in de CRO

De samenstelling is wettelijk voorgeschreven en bestaat uit één vertegenwoordiger van:

  • de gemeenten Goes, Noord-Beveland en Middelburg
  • de exploitant van de luchthaven
  • omwonenden uit de gemeenten Goes, Noord-Beveland en Middelburg
  • organisaties die gebruik maken van de luchthaven
  • milieuorganisaties in de omgeving
  • andere organisaties die een relatie hebben met luchthaven Midden-Zeeland.

Gezien de ontwikkelingen rond luchthaven Midden-Zeeland is de commissie in 2017
uitgebreid met een vertegenwoordiger van de gemeente Borsele.
In totaal zitten er naast de voorzitter en de secretaris tien mensen in de commissie.

Wat doet de CRO en wat kan ze voor u betekenen

De CRO komt twee of drie keer per jaar bij elkaar en bespreekt zaken die ook effect hebben op de (directe) omgeving zoals wijzigingen van het luchthavenbesluit. Voor spoedeisende zaken kan de voorzitter besluiten tot het houden van een schriftelijke ronde. De vergaderingen zijn openbaar en worden meestal gehouden in het Provinciehuis, Abdij 6  in Middelburg. De agenda en de stukken voor de vergadering kunt u op deze pagina downloaden. Vragen of problemen met betrekking tot luchthaven Midden-Zeeland kunt u bij één van de leden of de secretaris van de commissie aangeven.

Wat doet de CRO niet?

De CRO houdt zich niet bezig met individuele klachten over vliegverkeer. Die kunt u indienen bij de milieuklachtentelefoon: 0118 - 412323 zeven dagen per week, 24 uur per dag. Een medewerker van de Meldcentrale Zeeland staat u te woord en geeft uw klacht door aan de juiste instantie. Voor minder spoedeisende zaken kunt u mailen naar milieumeldpunt@rud-zeeland.nl.

Contact

De secretaris van de CRO is de heer Jamy Rockx, telefoon +31 6 40859147​ of per e-mail: jpg.rockx@rud-zeeland.nl

Downloads

Overzicht van documenten.

PDF document Begroting 2016 CRO (474.71 KB)
PDF document Begroting 2015 CRO (248.63 KB)