Commissie voor Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland

Het doel van Commissie voor Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland (CRO) is om in overleg met betrokkenen te zorgen dat luchthaven Midden-Zeeland kan functioneren, terwijl ook rekening wordt gehouden met de belangen van anderen in de omgeving. Het gaat dan niet alleen om milieu (geluid, stank, veiligheid) maar ook om de betekenis van de luchthaven voor bijvoorbeeld de economie, werkgelegenheid en recreatie. Voorzitter van de CRO is oud tweede kamerlid de heer Andre Bosman. stelden de CRO op 21 december 2012 in.

Wie zitten er in de CRO

De samenstelling is wettelijk voorgeschreven en bestaat uit één vertegenwoordiger van:

  • de gemeenten Goes, Noord-Beveland en Middelburg
  • de exploitant van de luchthaven
  • omwonenden uit de gemeenten Goes, Noord-Beveland en Middelburg
  • organisaties die gebruik maken van de luchthaven
  • milieuorganisaties in de omgeving
  • andere organisaties die een relatie hebben met luchthaven Midden-Zeeland.

Gezien de ontwikkelingen rond luchthaven Midden-Zeeland is de commissie in 2017
uitgebreid met een vertegenwoordiger van de gemeente Borsele.
In totaal zitten er naast de voorzitter en de secretaris tien mensen in de commissie.

Wat doet de CRO en wat kan ze voor u betekenen

De CRO komt twee of drie keer per jaar bij elkaar en bespreekt zaken die ook effect hebben op de (directe) omgeving zoals wijzigingen van het luchthavenbesluit. Voor spoedeisende zaken kan de voorzitter besluiten tot het houden van een schriftelijke ronde. De vergaderingen zijn openbaar en worden meestal gehouden in het Provinciehuis, Abdij 6  in Middelburg. De agenda en de stukken voor de vergadering kunt u op deze pagina downloaden. Vragen of problemen met betrekking tot luchthaven Midden-Zeeland kunt u bij één van de leden of de secretaris van de commissie aangeven.

Wat doet de CRO niet?

De CRO houdt zich niet bezig met individuele klachten over vliegverkeer. Die kunt u indienen bij de milieuklachtentelefoon: 0118 - 412323 zeven dagen per week, 24 uur per dag. Een medewerker van de Meldcentrale Zeeland staat u te woord en geeft uw klacht door aan de juiste instantie. Voor minder spoedeisende zaken kunt u mailen naar milieumeldpunt@rud-zeeland.nl.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen via milieu@zeeland.nl of 0118 631011.

Postadres:
T.a.v. Dhr. A. Bosman of Mevr. P. Jansen
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

Downloads

Overzicht van documenten.

PDF bestand
Verslag CRO van 30 oktober 2020
71.95 KB
PDF bestand
Agenda CRO van 30 oktober 2020
48 KB
PDF bestand
Verslag CRO van 23 september 2020
83.74 KB
PDF bestand
Agenda CRO van 23 september 2020
34.23 KB
PDF bestand
Agenda CRO van 1 november 2019
5.17 MB
PDF bestand
Diverse document n.a.v. vergadering CRO van 1 november 2019
509.59 KB
PDF bestand
Agenda CRO van 1 maart 2019
5.6 MB
PDF bestand
Agenda CRO van 12 oktober 2018
13.08 MB
PDF bestand
Conceptverslag CRO van 2 maart 2018
35.51 KB
PDF bestand
Agenda CRO van 2 maart 2018
195.49 KB
PDF bestand
Agenda CRO van 3 november 2017
415.09 KB
PDF bestand
Conceptverslag CRO van 24 februari 2017
21.22 KB
PDF bestand
Agenda CRO van 24 februari 2017
1.7 MB
PDF bestand
Agenda CRO van 4 november 2016
2.07 MB
PDF bestand
Verslag CRO van 4 maart 2016
27.89 KB
PDF bestand
Agenda CRO van 4 maart 2016
1.71 MB
PDF bestand
Samenstelling CRO per 19 november 2019
158.21 KB
PDF bestand
Jaarverslag 2020 CRO
556.73 KB
PDF bestand
Jaarverslag 2019 CRO
118.42 KB
PDF bestand
Jaarverslag 2018 CRO
450.44 KB
PDF bestand
Jaarverslag 2017 CRO
63.76 KB
PDF bestand
Jaarverslag 2016 CRO
62.06 KB
PDF bestand
Jaarverslag 2015 CRO
639.04 KB
PDF bestand
Jaarverslag 2014 CRO
193.98 KB
PDF bestand
Jaarverslag 2013 CRO
192.2 KB
PDF bestand
Jaarverantwoording 2020 CRO
59.92 KB
PDF bestand
Jaarverantwoording 2019 CRO
76.29 KB
PDF bestand
Jaarverantwoording 2018 CRO
152.58 KB
PDF bestand
Jaarverantwoording 2017 CRO
38.95 KB
PDF bestand
Jaarverantwoording 2016 CRO
25.47 KB
PDF bestand
Jaarverantwoording 2015 CRO
384.77 KB
PDF bestand
Jaarverantwoording 2014 CRO
398.52 KB
PDF bestand
Begroting 2016 CRO
474.71 KB
PDF bestand
Begroting 2015 CRO
248.63 KB
PDF bestand
Reglement van Orde CRO
259.42 KB
PDF bestand
Brief herbenoeming voorzitter CRO
4.87 MB
PDF bestand
Verzoeken tot voordracht (her)benoeming leden commissie CRO
47.5 KB
PDF bestand
Privacy verklaring CRO midden zeeland
510.18 KB