De Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordiging van Zeeland. Zij bepalen de koers van het provinciale beleid. Voorstellen voor beleid worden besproken in Statencommissies. De Statengriffie ondersteunt de leden van Provinciale Staten in hun werk. Voorzitter van de Provinciale Staten is de commissaris van de Koning.


U zoekt informatie overZoek op onderwerp

Actualiteiten rond Provinciale Staten, aankondigingen en uitspraken van Statenleden

Zeeland heeft 39 Statenleden. Zij zijn gekozen door de kiesgerechtigde inwoners van Zeeland. De meeste Statenleden hebben naast hun activiteiten bij de Provincie een baan.

In 'Samen verschil maken' beschrijven de onderhandelaars onder meer hun visie op Zeeland. Ook staat erin hoe zij van daaruit als fracties én als kandidaat-gedeputeerden willen werken.

Provinciale Staten vergaderen één keer per maand op vrijdag. De vergaderingen zijn live te volgen op internet en op televisie via Omroep Zeeland. De Statenvergaderingen zijn openbaar toegankelijk.

De Statengriffie ondersteunt de leden van Provinciale Staten. De Statengriffie bereidt onder andere vergaderingen voor. De Statengriffier is de secretaris van de Statenleden en ondertekent de besluiten van Provinciale Staten.

Besluiten worden genomen in de Statenvergadering. Alle onderwerpen waarover gestemd wordt in deze vergadering, zijn grondig voorbereid in Statencommissies en door de Statengriffie.

Voordat Provinciale Staten vergaderen, komen de Statenleden bij elkaar in de Statencommissies. Er zijn vier commissies: Bestuur, Economie, Ruimte en Strategische Opgaven.

De Agendacommissie is onder meer belast met het bewaken van efficiënte en onderling uniforme werkwijzen van de commissies en het adviseren van het Presidium bij het opstellen van de agenda’s.

De auditcommissie beoogt met haar advisering de controlerende en kaderstellende taken van Provinciale Staten te faciliteren en te versterken.

De commissie vervult een ambassadeursrol voor het thema integriteit voor politieke ambtsdragers.

De Programmaraad heeft de opdracht meegekregen voor het bestuur van de Rekenkamer als klankbord te functioneren over onderzoeksprogramma’s en onderzoeken (met name de onderzoeksopzet en de –bevindingen).

Een burgercommissielid is een vertegenwoordiger van een Statenfractie in een Statencommissie. Hij of zij is geen Statenlid, maar heeft wel op de kieslijst van een fractie gestaan bij de laatste verkiezingen.

Statenleden kunnen schriftelijk vragen stellen aan het college van GS. Deze vragen noemen we artikel 44-vragen.

Het burgerinitiatief biedt u de mogelijkheid als inwoner van Zeeland om zaken in een vergadering van Provinciale Staten te bespreken en op de agenda te laten plaatsen.

 

Informatieve publicaties, brochures, folders en uitgaves van en over de Provinciale Staten.

De Vereniging van oud-Statenleden (VOS) van de provincie Zeeland is in 2009 opgericht en telt plus minus 70 leden. Oud-Statenleden en oud-gedeputeerden van de provincie Zeeland kunnen lid worden. Ook kan men donateur worden.