Kavelruilbureau Zeeland in de media

Op deze pagina zijn actualiteiten uit de media over Kavelruilbureau Zeeland te vinden:

Twee kavelruilcoördinatoren die met drones twee kavels ruilen

Op deze pagina is de laatste berichtgeving uit de media over Kavelruilbureau Zeeland terug te vinden.

 • Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontact bijeenkomst - Op 28 februari 2024 organiseerde het ZAJK een bijeenkomst voor het Kavelruilbureau Zeeland en Provincie Zeeland. Hier hebben twee van onze kavelruilcoördinatoren een presentatie gehouden over de mogelijkheden van vrijwillige kavelruil middels Kavelruilbureau Zeeland. Het was een succesvolle bijeenkomst met grote opkomst en goede gesprekken!
   
 • Kavelruilbureau Zeeland zoekt een kavelruilcoördinator! - als kavelruilcoördinator ben je een onafhankelijk persoon die samen met medewerkers van het Kavelruilbureau Zeeland werkt om Zeeland breed te helpen aan de verbetering van de agrarische structuur. Kavelruilbureau Zeeland heeft zeven kavelruilcoördinatoren en is op zoek naar een achtste. Bekijk hier de opdracht. De opdracht is per 1 april 2024 gesloten en vervuld. 
   
 • Openstelling subsidieregeling kavelaanvaardingswerken 2024 - Deelnemers die meedoen aan een vrijwillige kavelruil kunnen voor kavelaanvaardingswerken aanvragen. Zo kunnen ze verbetermaatregelen nemen op toebedeelde percelen, bijvoorbeeld voor het aanpassen of aanleggen van drainage of een dam. Deze maatregelen zijn vaak een vereiste voor het doen slagen van een kavelruil. De regeling wordt opengesteld van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.
Kavelruilbureau Zeeland in 2023
Onderdeel uitklappen inklappen
 • Nieuwe Oogst september 2023 - Kavelruilbureau Zeeland werpt vruchten af - In de september editie van het blad 'Nieuwe Oogst' van het ZLTO verschijnen wij met collega Johan Wedts de Swart en kavelruilcoördinator Jacco Vermue. Lezen? Bezoek de link!
 • De Pooter juli 2023 - Een nieuw gezicht bij Kavelruilbureau Zeeland! - In de zomer editie van het ledenblad 'De Pooter' van het ZAJK maken wij bekend dat we er een zevende kavelruilcoördinator bij hebben. Jacco Vermue is een jonge boer die al heel lang actief is op de boerderij en veel kennis heeft van Zeeland. Zijn werkgebied is Zeeland breed! Aarzel niet om contact met hem op te nemen voor vragen, zijn contactgegevens staan op onze website: www.kavelruilbureauzeeland.nl

 • Volledig vrijliggend fietspad Roterijdijk-Zuiddijk | Scheldestromen  - Waterschap Scheldestromen start in maart 2024 met de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de hele Roterijdijk en Zuiddijk tussen Dreischor en Schuddebeurs. Een deel van de gronden dat nodig was voor het fietspad is met een kavelruil via het Kavelruilbureau Zeeland verworven. 

 • Nieuwe gebiedsdeskundige adviescommissie Kavelruilbureau Zeeland - 6 juli 2023 -  hebben de heer M. de Bruijne benoemd tot nieuwe gebiedsdeskundige van de commissie Kavelruilbureau Zeeland voor de gebieden Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland van de commissie benoemd. 

 • Kavelruilen in een veranderend landschap (11 april 2023) - Op woensdag 20 september 2023 staat de zevende kavelruilmiddag gepland. Deze middag wordt in samenwerking tussen VASN, het Kadaster, Jeroen Rheinfeld namens Instituut voor Agrarisch Recht en de Radboud Universiteit en Kavelruilbureau Zeeland georganiseerd. Het thema is Kavelruilen in een veranderend landschap. Tijdens deze themamiddag hoor je deskundigen en wetenschappers met verhalen, tips en aandachtspunten uit en voor de praktijk!

 • Vrijdag 3 maart 2023 was er in Heinkenszand een bijeenkomst over de Zeeuwse agrarische grondmarkt, kavelruilen in Zeeland en agrofiscaliteit. Het Kadaster,Rijksuniversiteit Groningen en Kavelruilbureau Zeeland waren aanwezig om te informeren over de huidige Zeeuwse grondmarkt en de beschikbare instrumenten. Zo vertelde Jan Spijkerboer van het Kadaster bijvoorbeeld over de grondmobiliteit in Zeeland. Ook vertelde hij over de van overdrachtsbelasting en het voordeel hiervan met kavelruilen. Het Kavelruilbureau Zeeland was aanwezig met twee van hun onafhankelijke kavelruilcoördinatoren om het kavelruil proces toe te lichten en uit te leggen hoe zij de kavelruil puzzel leggen. Jeroen Rheinfeld van de Rijksuniversiteit Groningen ging dieper in op de overdrachtsbelasting en kwam met vele praktijkvoorbeelden. Daarnaast vertelde hij het een en ander over bedrijfsopvolging en pacht. Met een hoge opkomst kunnen we terugkijken naar een geslaagde middag.

Kavelruilbureau Zeeland in 2022
Onderdeel uitklappen inklappen
 • Grondbeleid | Provincie Zeeland (19 oktober 2022) Op 7 oktober 2022 is de nieuwe Nota Grondbeleid Zeeland vastgesteld door . Zo koopt, verkoopt en ruilt de Provincie gronden om bijvoorbeeld wegen aan te leggen. Eén van de belangrijkste uitgangspunten van het grondbeleid is: vrijwilligheid. Daarnaast wordt de rol van de Provincie als netwerkregisseur steeds belangrijker. Benieuwd hoe de Provincie dit invult? Bezoek de website om meer te lezen.

 • Terugblik | Themamiddag Kavelruil 28 september 2022 - Dé Agri-Notaris (deagrinotaris.nl) (7 oktober 2022) Op 28 september 2022 is al weer de zesde Themamiddag Kavelruil gehouden. Een ongekend hoog aantal deelnemers was aanwezig, waaronder ook het Kavelruilbureau Zeeland met kavelruilcoördinator Nic Kerckhaert. Het onderwerp was zeer actueel: Landinrichting 2.2: gebiedsgerichte aanpak met de menselijke maat. De datum voor de volgende editie staat al weer: 27 september 2023!
   

 • [In het kort] Ontdek de onzichtbare hand in het landschap van Walcheren | Provincie Zeeland (5 oktober 2022) ‘IN Zeeland’ is het gratis magazine van de Provincie Zeeland. Het verschijnt vier keer per jaar en wordt verstuurd aan lezers die zich hierop abonneren. In de uitgave van dit najaar staat onze interactieve fietsroute beschreven.
   
 • Interactieve fietsroute Walcheren Kavelruilbureau Zeeland (15 september 2022)
  Deze interactieve fietsroute krijg je aangeboden vanwege het 10-jarig bestaan van het Kavelruilbureau Zeeland. Het Kavelruilbureau Zeeland van de Provincie Zeeland helpt bij het vrijwillig ruilen van kavels grond. Door vrijwillig ruilen van kavels grond verbeteren we de agrarische landbouwstructuur in Zeeland. Zo zorgen we samen voor het toekomstbestendig maken van onze provinciale landbouw. Het thema van deze fietsroute is het onzichtbare in het landschap zichtbaar te maken. Deze fietsroute (54 km) neemt je mee terug in de tijd met het verhaal van de Slag om de Schelde en de wederopbouw na de verwoesting van de Tweede Wereldoorlog. De link tussen deze gebeurtenissen en het hedendaagse Kavelruilbureau Zeeland wordt in beeld gebracht door middel van QR borden die verspreid door het landschap van Walcheren staan.
   
 • Viering tienjarig bestaan Kavelruilbureau Zeeland (15 september 2022)
  Donderdag 15 september 2022 stonden we stil bij het tienjarig bestaan van Kavelruilbureau Zeeland. Al tien jaar lang ruilt Zeeland anders. Tijdens de bijeenkomst benadrukte gedeputeerde Dick van der Velde het belang van de vrijwilligheid wat de basis is van kavelruilen. Er is tijdens deze middag ook een rondje van een nieuw ontwikkelde fietsroute van Kavelruilbureau Zeeland gefietst. Op de route sprak landschapsarchitect Henk van Blerck over de geschiedenis van kavelruilen wat in 1947 voor het eerst werd ingezet voor de landinrichting. Daarnaast vertelden de kavelruilcoördinatoren over hun werk.
   
 • Aanpak 'landjepik' overheidsgrond kan miljarden besparen (6 september 2022)
  Het gebruik van gemeentegrond door burgers zonder daarover afspraken te maken, oftewel ‘landjepik’, komt regelmatig voor. Een stuk stoep bijvoorbeeld is populair, maar ook gemeentelijke bermen, sportvelden, groenstroken en bosgrond worden ingenomen. Na 10 of 20 jaar kan de gemeente die grond kwijtraken aan de burger die het in gebruik heeft genomen. De reden? Verjaring. De kosten voor de staat? Naar verwachting miljarden euro’s. In het onderzoeksrapport Bescherming van overheidsgrond tegen verjaring brengt adjunct-hoogleraar privaatrecht en Björn Hoops in kaart hoe overheidsgrond beter beschermd kan worden tegen verjaring.
   
 • 28 september 2022 Kavelruilmiddag ‘Landinrichting 2.2: gebiedsgerichte aanpak met de menselijke maat’ (11 juli 2022) 
  Op 28 september 2022 staat de zesde kavelruilmiddag gepland. Deze middag wordt in samenwerking tussen VASN, het Kadaster, Jeroen Rheinfeld namens Instituut voor Agrarisch Recht en de Radboud Universiteit en Kavelruilbureau Provincie Zeeland georganiseerd. Het thema is Landinrichting 2.2; gebiedsgerichte aanpak op de menselijke maat.
   
 • Open dag CZAV/Rusthoeve (31 mei 2022)
  Op donderdag 23 juni 2022 vindt de Open Dag CZAV/Rusthoeve in Colijnsplaat plaats. Het Kavelruilbureau Zeeland zal samen met Zeeland Film Commission en Provincie Zeeland op dit netwerkevent staan. Het thema is & renderen. Je bent van harte welkom tussen 09:00 en 19:00 uur op Proefboerderij "Rusthoeve".     
               
 • De notaris op klompen (31 mei 2022)
  Op vrijdag 27 mei 2022 sprak Prof. mr. dr. Jeroen W.A. Rheinfeld zijn oratie uit met als titel 'De notaris op klompen, Huidige staat en toekomst van het agrarisch recht in notarieel Nederland'. Jeroen Rheinfeld is specialist in het agrarisch recht waaronder ook kavelruilen valt. Zijn oratie kun je hier raadplegen. 
Kavelruilbureau Zeeland in 2021
Onderdeel uitklappen inklappen

Kavelruilbureau Zeeland krijgt per 1 juli 2021 een nieuwe voorzitter (1 juli 2021)
Op 1 juli 2021 start de heer Johan Klompe als voorzitter van het Kavelruilbureau Zeeland. De heer Klompe heeft een akkerbouwbedrijf in Wolphaartsdijk en heeft diverse bestuursfuncties vervuld. Lees hier het persbericht.

Zeeuwse gedeputeerde vraagt boeren om mee te denken over nieuw grondbeleid (18-5-2021)
Provincie Zeeland gaat werken aan nieuw grondbeleid.  Eén van de grondinstrumenten uit de laatste nota grondbeleid (2016) is de vrijwillige kavelruil. De Provincie staat voor grote uitdagingen. De Zeeuwse gedeputeerde Dick van der Velde vraagt boeren om mee te denken over het nieuwe grondbeleid. Lees het interview op de website Stal en Akker. Kijk op de websitepagina grondbeleid voor meer informatie. 

Lustrum kavelruilmiddag (14-1-2021)
Stroomt het door of droogt het op? Houden we het vast of laten we het lopen? Op 6 oktober 2021 wordt de vijfde kavelruilmiddag georganiseerd waarbij thema's als water en het instrument kavelruil centraal staan. Deze middag is tot stand gekomen in samenwerking tussen VASN, de Provincie Zeeland (Kavelruilbureau Zeeland), de Radboud Universiteit, het Instituut voor Agrarisch Recht en het Kadaster. Klik voor meer informatie op bovenstaande link.

Kavelruilbureau Zeeland in 2020
Onderdeel uitklappen inklappen

Waterschap legt natuurvriendelijke oevers aan bij Ritthem (10-09-2020)

Bij Ritthem worden door het Waterschap Scheldestromen natuurvriendelijke oevers aangelegd. Het werk is mogelijk gemaakt door de samenwerking met de agrariërs in het gebied en het Kavelruilbureau van de Provincie Zeeland. Klik voor meer informatie op bovenstaande link. 

Resultaten POP-3 maatregel Verbetering Landbouwstructuur (23-03-2020)

In de eerste Nieuwbrief Netwerk Platteland van 2020 worden de laatste ontwikkelingen op het POP-3 gebied omschreven. Zo wordt ook de balans opgemaakt van de POP-3 maatregel Verbetering Landbouwstructuur, waar we met het Kavelruilbureau Zeeland gebruik van maken. De ervaringen met de maatregel Verbetering Landbouwstructuur in de huidige POP-periode zullen worden benut bij het opstellen van het Nationaal Strategisch Plan voor de komende GLB-periode

Kavelruilbureau Zeeland in 2019
Onderdeel uitklappen inklappen

Grondruil in Zeeland loopt voortvarend (06-09-2019)

​Het Kavelruilbureau Zeeland bestaat 7 jaar. Vrijwillige kavelruil is een nuttig en belangrijk instrument voor het realiseren van de opgaven in het landelijk gebied. In de eerste 7 maanden van dit jaar zijn er al 12 kavelruilen aan de notaris voorgelegd om tot aktepassering te komen. Het voornaamste doel binnen deze kavelruilen is de verbetering van de landbouwkundige structuur.

Kavelruilbureau Zeeland faciliteert bij herverkaveling Kruispolder (04-09-2019)

​In de Kruispolder gelegen in Oost Zeeuws Vlaanderen moet het watersysteem aangepast worden te passen. Vanuit de streek is tevens de wens geuit om de verkaveling aan te passen. In een mooi samenwerkingsproces tussen Waterschap Scheldestromen, ZLTO, Provincie Zeeland en de streek is een plan opgesteld. De kavelruilcoördinator verkent de mogelijkheden om te komen tot een vrijwillige kavelruil. Of het daadwerkelijk tot een kavelruil komt, hangt af van de bereidheid van de grondeigenaren om mee te doen.    

Boerenstage Gedeputeerde Staten ( 27-09-2019)

ZAJK en ZLTO hebben een stagedag georganiseerd, zodat bestuurders en ambtenaren van de Provincie Zeeland kennis kunnen maken met de landbouwsector in Zeeland. Verschillende onderwerpen kwamen aan bod. Akkerbouwer Johan Priem vroeg aandacht voor de verkavelingssituatie in sommige gebieden in Zeeland en voor kennisontwikkeling. Twee onderwerpen waar het Kavelruilbureau Zeeland actief op inzet. 

Afscheid van gedeputeerde Carla Schönknecht (05-06-2019)

​Na een periode van 6 jaar heeft Carla Schönknecht afscheid genomen als gedeputeerde van de Provincie Zeeland. In deze periode heeft ze het Kavelruilbureau Zeeland in haar portefeuille gehad. Een onderwerp waar ze met plezier op terug kijkt volgens de terugblik in de PZC. Bij haar afscheid in de Nieuwe Kerk in Middelburg heeft onder andere oud-voorzitter van het Kavelruilbureau Theo Wijffels haar bij haar afscheid de hand gedrukt, zoals in dit item van Omroep Zeeland te zien is.

Fietspad Kortgene - Colijnsplaat officieel geopend (15-03-2019)

Zeeland is met de aanleg van een fietspad tussen Kortgene en Colijnsplaat op Noord-Beveland een stukje veiliger gemaakt. Over een lengte van ruim 5 kilometer is er een vrijliggend gerealiseerd. Veiliger voor fietsers, maar ook voor auto's en tractoren. Iets wat samen met de omgeving, betrokken grondeigenaren/pachters en alle betrokken organisaties is gedaan. Door vrijwillige kavelruil kon niet alleen voor het fietspad in eigendom worden verkregen, maar ook ruimte voor nieuwe sloten en twee waterpartijen. De beschikbaarheid van gronden uit de grondbank van het Waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland waren cruciaal voor dit kavelruilproces. De bank die langs het fietspad is geplaatst symboliseert het belang van deze grondbank en de werkwijze van het Kavelruilbureau Zeeland. 

Kavelruilbureau Zeeland in 2018
Onderdeel uitklappen inklappen

Kavelruilbureau Zeeland is klaar voor de toekomst! (12-12-2018)

In Zeeland zijn er op dit moment 6 kavelruilcoördinatoren actief. Sinds 1 november 2018 is het team uitgebreid met een extra kavelruilcoördinator. Pieter Pateer is toegevoegd aan het team. Ook Liesbeth Versluijs-Pons is sinds 1 oktober 2018 als kavelruilcoördinator aan de slag. Zij volgt Cornelis Lokker op. Verder blijven de bekende gezichten Bas van ’t Westeinde, Joyce Noppen, Nic Kerckhaert en Erik Bonte binnen het Kavelruilbureau Zeeland actief. 

Er gebeuren mooie dingen op het platteland (15-11-2018)

Tijdens de Nationale Netwerkconferentie POP3 overhandigde Ger de Peuter, directeur Regiebureau POP een brochure met een selectie POP-projecten aan gedeputeerde Maij en DG Sonnema. Vrijwillige kavelruil in Zeeland is één van de geselecteerde projecten die worden toegelicht in deze brochure. De brochure is vrijdag 16 november met Nieuwe Oogst en enkele andere vakbladen verstuurd.

Kavelruil over de grens (14-11-2018)

Tijdens de Scheldemondraad ondertekenden de provincie Zeeland en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een convenant voor samenwerking over de grens wat betreft grondzaken en kavelruil. Het convenant heeft tot doel de functionele grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van grondzaken te bevorderen. De partijen streven ernaar om zo veel mogelijk de (toekomstige) grondbehoefte in het grensgebied in beeld te brengen. Grondbezit houdt zich namelijk niet aan grenzen of nationaliteiten. Zo wil men binnen Euregio Scheldemond afstemmen over grondverwerving voor (grensoverschrijdende) projecten. Hierin vormt vrijwilligheid en een marktconforme prijs het uitgangspunt. Lees ook het artikel in Stal&Akker.

Kavelruilbureau Zeeland bij 20e editie Film by the Sea (10-09-2018)

Het Zeeuwse platteland staat voor grote uitdagingen op het gebied van , , landbouw en natuur. Het landelijk gebied wordt gezien als vindplaats voor oplossingen. Maar welke impact hebben die mogelijke oplossingen op het Zeeuwse platteland? En wat betekenen ze eigenlijk voor de agrarische ondernemers in onze provincie? Wat houdt hén bezig? Hoe zien zij de toekomst? Op het festival Film by the Sea in Vlissingen kwam het netwerk van het Kavelruilbureau Zeeland op uitnodiging van gedeputeerde mevr. C.M.M. Schönknecht-Vermeulen en voorzitter dhr. J. Kodde samen om drie documentaire films te zien die dit onderwerp ieder vanuit een eigen, specifieke invalshoek belichten. De film Ceres die exclusief aan de genodigden kon worden getoond, krijgt binnenkort zijn TV première! 

Kenniscentrum Grond en Vastgoed in de maak (08-09-2018)

De Provincie Zeeland verkent de mogelijkheden voor een Kenniscentrum Grond en Vastgoed. Momenteel vinden met diverse partijen gesprekken plaats. Het tijdschrift Stal & Akker vroeg een aantal partijen naar hun mening. Het artikel lezen? Klik op de volgende link: Artikel in tijdschrift Stal & Akker over Kenniscentrum Grond en Vastgoed. Voor meer info is ook het GS te raadplegen GS besluit Kennis- en innovatiecentrum Grond en Eigendom.

Jeroen Rheinfeld prijswinnaar met artikel over kavelruil (04-05-2018)

Mr. Dr. J.W.A. Jeroen Rheinfeld heeft de prijs ‘Auteur van het jaar 2017’ van het Land- en Tuinbouw Bulletin (LTB) gewonnen voor zijn artikel 'Kavelruil: vrijwillig, snel en effectief naar een betere verkaveling'. Op basis van 5 vooraf vastgestelde criteria hebben de redactie en de vaste medewerkers van het bulletin het artikel gekozen als beste artikel. Het artikel is gepubliceerd in het Land- en tuinbouw bulletin 2017/35. 

Dagelijks Provinciebestuur wil kenniscentrum Grond en Eigendom (20-03-2018)

(GS) van Zeeland willen – samen met betrokken partners – de mogelijkheid onderzoeken om een Kennis- en Innovatiecentrum Grond en Eigendom in het leven te roepen. Het primaire doel van het kenniscentrum is het behouden, vergroten en verspreiden van kennis op het gebied van eigendom van grond, en de daarmee samenhangende rechten. Deze verkenning vindt plaats onder de vlag van het Kavelruilbureau Zeeland. Meer weten over de aanleiding en de invulling van het kenniscentrum? Lees het GS besluit Kennis- en innovatiecentrum Grond en Eigendom en de artikelen op PZC en Nieuwe Oogst.

Gronden Tractaatweg aangekocht via kavelruil (02-03-2018)

​Vijf vrijwillige kavelruilen waren er nodig om de gronden te verkrijgen voor een bredere en veiligere Tractaatweg. Het succes hiervoor ligt in de projectmatige aanpak die door de afdeling Vastgoed van de Provincie Zeeland is opgestart voor de grondopgave. De benodigde gronden zijn verkregen via rechtstreekse aankoop of door vrijwillige kavelruil via het Kavelruilbureau Zeeland. Alle agrariërs die via kavelruil gronden terug wilden, hebben dat aansluitend aan bestaand eigendom gekregen. Een mooi voorbeeld van win-win.  

Spoorwegovergang Arnemuiden veiliger door kavelruil (19-02-2018)

Speciale verkeersborden wijzen de inwoners van Arnemuiden er op: Landbouwkundig transport door het dorp. Één van de weinige plekken waar zowel de inwoners, schoolgaande jeugd, recreanten en tractoren het spoor kunnen passeren, is bij de spoorwegovergang aan de Van Cittersweg/Schuttershof. Gelukkig gaat dat vaak goed, maar soms levert dat ook onveilige situaties en overlast op. Dankzij een vrijwillige kavelruil zal het aantal tractorbewegingen tot genoegen van Prorail in ieder geval afnemen. 

De Zeeuwse aanpak is uniek in Nederland (14-02-2018)

​Agrarisch vakblad Nieuwe Oogst heeft een mooi artikel geplaatst naar aanleiding van de resultaten van het Kavelruilbureau Zeeland in de afgelopen jaren. Gebiedsdeskundige Wim van Nieuwenhuijzen, provinciemedewerker Johan Wedts de Swart en agrariër Gert-Jan Boudeling komen hierin aan het woord.   

De watersnoodramp in 1953 als aanleiding voor ruilverkaveling (01-02-2018)

Omroep Zeeland belicht de rol van kavelruil bij de wederopbouw van Zeeland na de watersnoodramp in 1953. Destijds was de ontstane situatie aanleiding om wettelijke (verplichte) herverkavelingen op te starten. Tegenwoordig is kavelruil in Zeeland gebaseerd op vrijwilligheid. Net als toen is Zeeland ook nu hierin pionier in Nederland!

5 jaar Kavelruilbureau Zeeland, 4300 hectare vrijwillig geruild (26-01-2018)

Kavelruilen in Zeeland werkt! Na 5 jaar is er 4300 hectare in Zeeland geruild. Dit draagt bij aan de agrarische structuurverbetering. Het op peil houden dan wel verbeteren van de agrarische structuur is een noodzakelijke randvoorwaarde voor de toekomst van de landbouwsector. Maar, het vrijwillig kavelruilen doet meer. Deze processen dragen ook bij aan het realiseren van vele maatschappelijke doelen in Zeeland. De komende jaren staat Zeeland voor uitdagingen, schrijft Gedeputeerde Staten in een voortgangsbericht over het Kavelruilbureau Zeeland aan Provinciale Staten. De Provincie zal energie blijven steken in het (door)ontwikkelen en op zoek gaan naar mogelijkheden voor verdere samenwerking. Hierdoor blijft Zeeland aantrekkelijk voor haar inwoners, ondernemers en recreanten.

Kavelruilbureau Zeeland in 2017
Onderdeel uitklappen inklappen

Provincie Zeeland investeert in het landelijk gebied (12-12-2017)

De Europese Unie heeft budget aan de Provincie Zeeland beschikbaar gesteld voor investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven. Vanuit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP-3) is er € 1.511.824,82 toegekend aan het Kavelruilbureau Zeeland. In de Tenderprocedure beoordeelde de adviescommissie POP-3 de met 34 van de in totaal te behalen 36 punten, waarmee het belang van vrijwillige kavelruil wordt onderkend. Het Kavelruilbureau kan met behulp van deze verder werken aan het optimaliseren van het platteland waardoor o.a. het agrarisch ondernemerschap gestimuleerd wordt. Meer weten? Lees ook GS besluit Subsidietoekenning POP-3.  

Project 'Reconstructie Langeweg hoofdrijbaan en fietspad' opgeleverd (30-11-2017)

Gedeputeerde Van der Maas heropende op 30 november 2017. het heringerichte wegvak tussen Lewedorp en Arnemuiden. Net daarvoor zijn de notariële akten (kavelruil) bij de notaris gepasseerd, waarbij de grondverwerving voor dit project het ‘vliegwiel’ vormde. Dit ‘vliegwiel’ heeft geresulteerd in twee kavelruilprocessen waarin vele doelstellingen in Zeeland gelijktijdig op VRIJWILLIGE wijze gerealiseerd kunnen worden. In deze twee ruilen is in totaal bijna 300 hectare van eigenaar gewisseld.

Nieuwe afslag A58 bij Goes geopend (23-10-2017)

Door het bundelen van krachten is dit project tot stand gekomen. Samenwerken loont, zo blijkt uit dit proces. Gemeente Goes, Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen, Gemeente Borsele en de Provincie Zeeland hebben de handen ineengeslagen om tot realisatie van de nieuwe afslag te komen. Naast een financiële bijdrage heeft de Provincie bijgedragen aan de grondverwerving via het Kavelruilbureau Zeeland. Door samenwerking tussen vele partijen (zowel overheden als particulieren) zijn de gronden tijdig op vrijwillige wijze verworven. Hierdoor is een onteigeningstraject met allerlei vervelende langdurige juridische procedures voorkomen. Zie ook het bericht 'Nieuwe afslag A58 open, vijf minuten eerder op het werk' van Omroep Zeeland

Veilige fietsroute tussen Sloedam en Arnemuiden (25-09-2017)

De huidige fietspaden langs de Langeweg (N665) zijn in slechte staat. Ze zijn bovendien erg smal. Daardoor kan er bij gladheid niet gestrooid worden. Het gevolg is dat (brom-)fietsers in de winter regelmatig over de hoofdrijbaan rijden. Dat leidt tot gevaarlijke situaties. Met nieuwe fietspaden van 2,20 meter breed zijn die problemen van de baan.

De fietspaden langs de Langeweg (N665) waren in slechte staat en erg smal. Dit had gevaarlijke situaties tot gevolg. Hier moest iets aan gebeuren! In een relatief kort tijdbestek is de benodigde grond via vrijwillige kavelruil verkregen, waardoor de rijbaan kan worden aangepast en de fietspaden worden verbreed. 

Officiële opening fietspad Korenweg Lewedorp (25-09-2017)

In de afgelopen maanden heeft het waterschap gewerkt aan het fietspad Korenweg bij Lewedorp. In de herfsteditie van het tijdschrift Scheldestromen wordt hier aandacht aan besteed. Zoals in het artikel staat was de grondverwerving voor deze werkzaamheden een lastig onderdeel. Via het Kavelruilbureau Zeeland is er toch een oplossing gevonden waarin alle partijen zich konden vinden. Door de aanleg van het fietspad wordt het weer een stukje veiliger in Zeeland.  

5 sterren fietsroute Kavelruilbureau Zeeland gelanceerd (08-07-2017)

Voor het Zeeuws Open huis dat op 8 juli 2017 plaatsvond is er een mooie fietsroute uitgestippeld waarin de betekenis van kavelruilen zichtbaar wordt. Vanwege de vele positieve reacties stellen we deze fietsroute voor u beschikbaar, zodat u hem op een ander moment nog eens kunt fietsen. Download de fietsroute.  

Kavelruil is gespreksonderwerp in radioprogramma Zeeuwse Kamer (02-02-2017)

Mr. dr. J.W.A. Jeroen Rheinfeld (docent Radboud Universiteit en onderzoeker bij het Instituut voor Agrarisch Recht) wordt in het radioprogramma op Omroep Zeeland geïnterviewd over kavelruil. Presentator Martijn Katsman bespreekt diverse facetten van het kavelruilen met dé specialist op dit gebied. 

Omroep Zeeland besteed aandacht aan kavelruilen in Zeeland (02-02-2017)

In een televisie item op Zeeland NU heeft de lokale omroep aandacht besteed aan vrijwillige kavelruil in Zeeland. Met medewerking van Joris van Waes (deelnemer in een kavelruil) wordt de nut en noodzaak van vrijwillige kavelruil zichtbaar gemaakt.
Ook gedeputeerde Carla Schönknecht benadrukt de unieke werkwijze van het Kavelruilbureau Zeeland. Het item (terug)zien? Bekijk het item 'Van ruilen komt niet altijd huilen'. 

Kavelruilbureau Zeeland ontvangt Zeeuws Compliment (13-01-2017)

Gedeputeerde Carla Schönknecht gaf tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Provincie Zeeland een Zeeuws compliment aan het Kavelruilbureau Zeeland. Voormalig voorzitter Theo Wijffels nam dit compliment met grote trots in ontvangst. Met name de actieve samenwerking en de vrijwillige werkwijze van het Kavelruilbureau worden als een voorbeeld in Zeeland gezien. 

Kavelruilbureau Zeeland in 2016
Onderdeel uitklappen inklappen

Ludieke aktepassering op Duiveland (02-12-2016)

Op 2 december 2016 heeft de aktepassering van de eerste vrijwillige kavelruil op Duiveland via het Kavelruilbureau Zeeland op ludieke wijze plaatsgevonden. In plaats van de administratieve afhandeling op het notariskantoor, vond de aktepassering buiten plaats op een perceel dat betrokken is in de kavelruil. Via deze kavelruil komt er circa 5 hectare ruilgrond beschikbaar die kan worden ingezet voor vervolgruilen met als doel om verschillende maatschappelijke opgaven binnen Zeeland te realiseren. Zie ook de berichten in de Nieuwe Oogst en de Wereld Regio.          

Nieuwe voorzitter Kavelruilbureau Zeeland (30-11-2016)

De Provincie Zeeland heeft op 30 november 2016 de heer Jo Kodde gepresenteerd als nieuwe voorzitter van het Kavelruilbureau Zeeland.  Dhr. Kodde vervulde diverse functies in het bedrijfsleven en het openbaar bestuur. Hij neemt het stokje over van de heer Theo Wijffels, die zich jarenlang heeft ingezet voor kavelruil in Zeeland en vanaf 2012 als voorzitter van het Kavelruilbureau.  

Aanleg nieuwe aansluitingen A58 bij Goes moet gaan leven (12-09-2016)

Op 12 september 2016 was het officiële startmoment voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de nieuwe afslag aan de A58 bij Goes. Een belangrijk onderdeel in het voortraject om te kunnen komen tot een dergelijke maatregel is de grondverwerving. Voor de afslag aan de zuidzijde van de A58 bij Goes is de ondergrond via vrijwillige kavelruil verkregen. Bijzonder aan deze kavelruil was dat de 'sleutel tot succes' hiervoor in Zeeuws Vlaanderen lag. Een mooi voorbeeld van Provinciebrede samenwerking.

Zeeuwse akkerbouwer ruilt andermans grond (18-08-2016)

Het werk van een kavelruilcoördinator is helemaal niet zo eenvoudig. In een artikel in vakblad de Boerderij staat een mooi artikel over de rol van een kavelruilcoördinator binnen het Kavelruilbureau Zeeland.

Natuurvriendelijke oevers Gaternissekreek (04-08-2016)

Waterschap Scheldestromen legt over een lengte van ruim vier kilometer natuurvriendelijke oevers aan bij de Gaternissekreek bij Schoondijke. De benodigde grond voor de verruiming is beschikbaar gekomen via vrijwillige kavelruil. Naast de verhoogde natuurwaarden dragen de werkzaamheden ook bij aan een snellere waterafvoer, grotere waterberging en een verbeterde waterkwaliteit. Zie ook het bericht Omroep Zeeland.

Baggerwerk kreek Westerschenge (18-07-2016)

De Westerschenge, een kreek tussen Wolphaartsdijk en Lewedorp in natuurgebied Schenge, moet worden uitgebaggerd om overstroming te voorkomen. De vrijkomende baggerspecie wordt tijdelijk op de aangrenzende landbouwpercelen gebracht. Dit is mogelijk gemaakt via de inzet van het Kavelruilbureau Zeeland. Zie ook het bericht '2,5 miljoen voor verdieping kreek Westerschenge' van Omroep Zeeland.  

Goes Beter Bereikbaar (10-02-2016)

Goes Beter Bereikbaar zorgt voor een flinke verbetering van de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid in en rond Goes. Onderdeel hiervan is de nieuwe afslag aan de rijksweg A58. De aansluiting verbetert de bereikbaarheid van bedrijven en het ziekenhuis in Goes en voorkomt dagelijkse files tijdens de spits.    

Ondertekening grondverwerving afslag A58 bij Goes (03-02-2016)

Met de ondertekening van de kavelruilakte is de grond voor de nieuwe afslag voor de A58 in eigendom van de gemeente Goes. De aansluiting verbetert de bereikbaarheid van Goes en voorkomt dagelijkse file tijdens de spits. Ook biedt dit  veel kansen voor het Goese bedrijfsleven. Door goede samenwerking tussen de betrokken partijen is een vrijwillige kavelruil tot stand gekomen, waarbij de sleutel in Zeeuws Vlaanderen lag. Kortom een mooi voorbeeld van een integrale aanpak, waarbij één en één drie maakt. 

Zeeuwse boer bepaalt succes van het Kavelruilbureau Zeeland (30-01-2016)

In de POP2 periode van 2012 - 2015 heeft het Kavelruilbureau Zeeland de doelstellingen ruimschoots behaald. Mede dankzij de ondernemende agrariërs in Zeeland die de weg naar het Kavelruilbureau inmiddels goed weten te vinden. In de Nieuwe Oogst staat hierover een mooi artikel.

Kavelruilbureau Zeeland in 2015
Onderdeel uitklappen inklappen

Artikel in herfstnummer tijdschrift Scheldestromen (25-09-2015) 

In het herfstnummer van het tijdschrift Scheldestromen staat een uitgebreid artikel over team Grondzaken van het waterschap Scheldestromen. Ook de samenwerking met het Kavelruilbureau Zeeland komt in dit artikel aan de orde. Als gevolg van de samenwerking kunnen diverse waterschapsprojecten worden gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn het gemaal Schore bij Hansweert, het fietspad Gerbenesseweg bij Nisse, de natuurvriendelijke oever langs de A58 bij de afslag Goes en de slootverbreding in de Nijs- en Hooglandpolder bij Kloosterzande.

Wateroverlast Nijs- en Hooglandpolder aangepakt (25-09-2015)

Waterschap Scheldestromen heeft werkzaamheden uitgevoerd die de problemen met de waterafvoer bij Ossenisse moeten verhelpen. In tijden met veel regen kampt het gebied rond de Nijs- en Hooglandpolder met wateroverlast. Een aannemer graaft een nieuwe waterloop en verbreedt een bestaande. De grond die hiervoor benodigd is, is deels via vrijwillige kavelruil verkregen. 

Waterschap laat gemaal bouwen bij Schore (23-09-2015) 

Als gevolg van goede samenwerking tussen het waterschap Scheldestromen en het Kavelruilbureau Zeeland is de benodigde grond voor de verbreding van de watergang richting het nieuwe gemaal bij Schore verkregen via vrijwillige kavelruil.