De provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland werken samen in de Euregio Scheldemond. Hiervoor is de Scheldemondraad in het leven geroepen. Een raad van provinciale- en gemeentebestuurders die ideeën ontwikkelen voor samenwerking in samenspraak met bedrijven en maatschappelijke organisaties. De raad kan subsidies verstrekken aan samenwerkingsprojecten via het Scheldemondfonds.

Groeien door samenwerking

Door samen te werken in de Euregio Scheldemond kan de economie in de regio groeien en kunnen gezamenlijke belangen beter behartigd worden. Zo kunnen bijvoorbeeld bedrijven in de biobased economie in de kanaalzone groeien door het clusteren van activiteiten. Hetzelfde geldt voor de Zeeuwse aquacultuursector. Samenwerken leidt ook tot betere afstemming van beleid in gezamenlijke onderwerpen. Denk aan grensoverschrijdende thema's zoals de kwaliteit van water, het openbaar vervoer of grensarbeid. 

Scheldemondraad

De Scheldemondraad vormt het bestuur van de Euregio Scheldemond en komt ongeveer twee keer per jaar bij elkaar. Tijdens die bijeenkomsten worden ideeën voor grensoverschrijdende samenwerking uitgewisseld en informeren de leden elkaar over hun beleid. Voor Zeeland zitten in de raad onder andere de commissaris van de Koning Han Polman, gedeputeerde Ben de Reu, een aantal Statenleden en burgemeesters. In de Euregio Scheldemond zijn naast de raad ook vakgroepen actief. De raad en vakgroepen worden ondersteund door een secretariaat met medewerkers vanuit de provinciehuizen in Brugge, Middelburg en Gent.

Taken van de Scheldemondraad

De Scheldemondraad zet zich op verschillende manieren in voor grensoverschrijdende samenwerking.

  • Bereiken van bestuurlijke afstemming op grensoverschrijdende onderwerpen
  • Stimuleren van maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en Kamers van Koophandel in de regio om samen te werken
  • Ondersteunen van grensoverschrijdende projecten met het Scheldemondfonds
  • Bespreken van Interreg-programma's
  • Belangen behartigen van de Euregio binnen de lobby-organisatie voor Europese grensgebieden, de Association of European Border Regions
  • Organiseren van studiedagen en symposia

Meer informatie vindt u op de website  van Euregio Scheldemond.

Contact

Manon Klein Hesseling
+32 9 2678706
m.klei@zeeland.nl