Het landelijk Informatie Volgsysteem voor de scheepvaart (IVS) volgt schepen in hoofd- en binnenvaarwegen. Het verbindt ook bruggen, verkeersposten en sluizen. Alleen voor de eerste brug of sluis moet een schip worden geregistreerd en kan ongeacht het aantal passerende bruggen of sluizen worden gevolgd gedurende de gehele vaarroute.

 

Actuele en toekomstige berichten (BAS) over stremmingen en bediening bruggen en sluizen over het Kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug worden gedeeld met de scheepvaart.

Direct naar berichten aan de scheepvaart

Melding/klacht/vraag

  • Urgente melding over bediening bruggen of sluizen? Bel direct +31(0)900-8844 (Meldkamer Politie).
  • Klacht over bediening bruggen of sluizen? Vul het klachtenformulier in.
  • Ontheffing gebruik Kanaal door Walcheren aanvragen? Mail naar ontheffingkdw@zeeland.nl.
  • Niet-urgente melding/vraag over bediening bruggen of sluizen? Vul het formulier in.

Bedieningstijden voor scheepvaart

Mondelinge informatie over procedures en bedieningstijden bruggen en sluizen in Zeeland voor de scheepvaart is per 1 april 2019 de Nautische Centrale Vlissingen alleen te ontvangen via de marifoon.
Indien men niet beschikt over een marifoon, dan wacht men de eerstvolgende sluisschutting of brugopening af.

Voor bediening van bruggen en sluizen geldt met uitzondering van de Blauwe Golf een 24-uurs bediening. Bij voldoende aanbod worden de sluizen op en af geschut en is geen aanmelding nodig. De bediening van de beroepsvaart via de sluizen in Vlissingen tussen 22.00 en 06.00 uur heeft eerste prioriteit.

Brug Bedieningstijden scheepvaart Uitzonderingen
Zeelandbrug van .25 tot .35
​van .55 tot .05
op werkdagen: 5.55, 6.25, 6.55, 7.25, 7.55, 16.55 uur gesloten vanwege ochtend- en avondspits
Keersluisbrug Vlissingen van .12 tot .22
​van .42 tot .52
 
Sloebrug Vlissingen van .51 tot .59
​van .21 tot .29
 
Draaibrug Souburg van .33 tot .48
van .03 tot .18
 
Schroebrug Middelburg van .22 tot .32
​van .47 tot .57

op werkdagen: 7.22 en 7.47 gesloten vanwege ochtendspits.

Stationsbrug Middelburg van .37 tot .46
van .07 tot .16
op werkdagen: 6.37, 7.37 en 8.07 gesloten vanwege ochtendspits, extra openingen om 6.27 en 7.27 uur
Arnebruggen Bediening op aanvraag, behalve tijdens passage lijnbussen:
07.40
08.03
08.47
14.36
14.41
14.48
15.36
16.36
17.36
 

* Wijzigingen voorbehouden

Recreatievaart Blauwe Golf

Voor de recreatievaart (Blauwe Golf) is het hele jaar door tussen 06.00 en 22.00 uur een snelle doorvaart (geen wachttijden) over het Kanaal door Walcheren via 5 bruggen mogelijk: 8 keer per dag, elke 2 uur in beide richtingen. Van 22.00 tot 06.00 uur kan de recreatievaart alleen meeliften met de beroepsvaart.

  • De Blauwe Golf richting Middelburg start vanaf de Keersluisbrug in Vlissingen om 6.12, 8.42, 10.42, 12.42, 14.42, 16.42, 18.42 en 20.42 uur.
  • De Blauwe Golf richting Vlissingen start vanaf de Stationsbrug in Middelburg om 6.27, 8.37, 10.37, 12.37, 14.37, 16.37, 18.37 en 20.37 uur.

* Wijzigingen voorbehouden

​Bloktijden voor wegverkeer

Een bloktijd is een periode dat de brug alleen beschikbaar is voor het wegverkeer en bedoeld voor het halen van de trein, passages van bussen en het verwerken van het spitsverkeer. Tijdens de bloktijden zijn de bruggen niet beschikbaar voor beroeps- en recreatievaart.

Brug Bloktijden wegverkeer  Aanvullingen/uitzonderingen
Zeelandbrug (N256) van .05 tot .25
​van .35 tot .55
aanvullend op werkdagen: 5.55 tot 6.08, 6.22 tot 6.38, 6.52 tot 7.08, 7.22 tot 8.25, 9.36 tot 9.52 en van 16.35 tot 17.25 uur
Keersluisbrug Vlissingen van .22 tot .42
​van .52 tot .12
 
Sloebrug Vlissingen (N288) van .32 tot .48
​van .02 tot .18
 
Draaibrug Souburg van .18 tot .33
van .48 tot .03
 
Schroebrug Middelburg van .32 tot .47
​van .57 tot .22
aanvullend op werkdagen: 6.57 tot 8.22 uur
Stationsbrug Middelburg van .17 tot .36
van .47 tot .06
aanvullend op werkdagen: 6.37 tot 6.47 en van 7.37 tot 8.37 uur
​uitgezonderd op werkdagen: 6.27 tot 6.37 en van 7.27 tot 7.37 uur
Arnebruggen Tijdens passage lijnbussen:
07.40
08.03
08.47
14.36
14.41
14.48
15.36
16.36
17.36
 

* Wijzigingen voorbehouden

Contact

Voor andere vragen of meldingen over bediening bruggen of sluizen of berichten aan de scheepvaart? Stuur dan een mail naar meldingklachtwegen@zeeland.nl.

De genoemde bedientijden zijn richttijden die de Provincie Zeeland zo goed als mogelijk probeert na te leven. Er bestaat echter een mogelijkheid dat de bedientijden door (onvoorziene) omstandigheden niet altijd volledig gehaald worden. We vragen daarvoor uw begrip.