De coronamaatregelen worden vanuit de Rijksoverheid de komende tijd versoepeld. De verwachting is dat de recreatieve scheepvaart weer toeneemt. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen heeft de Provincie Zeeland besloten de bedieningstijden van de bruggen en sluizen te verruimen per 1 juni 2020.
Het personeel dat de bruggen en sluizen bedient moet zich ook houden aan de coronamaatregelen en de daarbij horende anderhalvemetersamenleving. Dat houdt in dat de ruimte van de bediencentrale is aangepast en er minder bedienaars op hetzelfde moment de bruggen en sluizen kunnen bedienen. Hierdoor zijn er minder bedientijden dan in de normale situatie.

Berichten aan de scheepvaart

Actuele en toekomstige berichten (BAS) over stremmingen en bediening bruggen en sluizen over het Kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug worden gedeeld met de scheepvaart.

Nieuwe bedieningstijden

Vanaf 1 juni 2020 zijn er vier doorvaarten Blauwe Golf (zie hieronder). Dit betekent zeven dagen per week, vier keer per dag een Blauwe Golf door het Kanaal door Walcheren. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met spitssluitingen op werkdagen (zie hieronder).

Daarnaast is zeven dagen per week van 22.00 uur tot 06.00 uur een doorvaart voor alle scheepvaart mogelijk over het Kanaal door Walcheren.

Ook de Zeelandbrug wordt de komende periode elke dag een keer per uur bediend. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden met spitssluitingen op werkdagen.

De sluizen van Vlissingen en Veere en de Arnebrug worden 24/7 bediend.

Gezien de veiligheid zal tijdens de bediening de beroepsscheepvaart indien noodzakelijk voorrang krijgen.

Bedientijden Kanaal door Walcheren en Zeelandbrug vanaf 1 juni 2020

Over bedientijden bruggen en sluizen wordt normaliter niet telefonisch gecommuniceerd. Met uitzondering van extreme weersomstandigheden en waarbij de vaarwegveiligheid in het geding is.
Heeft u vragen over bedientijden? Mail dan naar ncv@zeeland.nl.

Alle dagen van de week

Scheepvaart Vlissingen richting Middelburg

Keersluisbrug 5.42 10.12 14.12 18.12
Sloebrug 5.51 10.21 14.21 18.21
Souburg 6.03 10.33 14.33 18.33
Schroebrug
Spitssluiting op werkdagen ma t/m vrij:
van 6.57 uur tot 8.22 uur
6.47 11.17 15.17 19.17
Stationsbrug 7.07 11.37 15.37 19.37

 

Scheepvaart Middelburg richting Vlissingen

Stationsbrug 7.07 11.37 15.37 19.37
Schroebrug
Spitssluiting op werkdagen ma t/m vrij:
van 6.57 uur tot 8.22 uur
7.17 11.47 15.47 19.47
Souburg 7.33 12.03 16.03 20.03
Sloebrug 7.51 12.21 16.21 20.21
Keersluisbrug 8.12 12.42 16.42 20.42

 

Zeelandbrug

Dagelijkse bediening: 1x per uur geopend van .55 tot .05. Als de situatie erom vraagt én de mogelijkheid er is, dan gaat de brug extra open van .25 tot .35. Er kan een situatie zijn waarom de brug op genoemde tijdstippen niet open kan, bijvoorbeeld als er hulpdiensten moeten passeren.

Spitssluiting

In verband met de ochtend- en avondspits is de Zeelandbrug op werkdagen (ma t/m vrij) gesloten voor de scheepvaart:
van 7.35 uur tot 8.55 uur
van 16.35 uur tot 17.55 uur

Arnebrug

24/7

Sluis Veere en Vlissingen

24/7

Tot 1 september

Op 31 maart 2020 heeft de Provincie in verband met coronamaatregelen de dienstregeling van de bruggen en sluizen over het kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug tot 1 juni aangepast. Naar aanleiding van de nieuwe ontwikkelingen zijn de bedieningstijden verruimd per 1 juni 2020. De komende periode blijven we eventuele knelpunten in de gaten houden. Het uitgangspunt is dat het nieuwe bedieningsregime wordt gehandhaafd tot 1 september 2020.

Melding/klacht/vraag

  • Urgente melding? Bel dan direct +31(0)900-8844.
    Onder een urgente melding wordt verstaan: de vaarwegveiligheid is in het geding en er moet direct actie worden ondernomen.
    Enkele voorbeelden zijn: een onbestuurbaar schip in Kanaal door Walcheren, een schip dat tegen de Zeelandbrug is gevaren, extreme weersomstandigheden.
    Informatie over bedientijden is op te vragen via ncv@zeeland.nl.

  • Ontheffing gebruik Kanaal door Walcheren aanvragen? Mail dan naar ncv@zeeland.nl.

  • Overige niet-urgente meldingen, klachten of vragen over bediening bruggen of sluizen ? Mail dan naar ncv@zeeland.nl.

  • Het afschalen van bovenstaande dienstverlening tot enkel een 24/7 bereikbaarheid van de haven van Vlissingen kan noodzakelijk zijn in relatie tot coronamaatregelen, bijvoorbeeld bij uitval van personeel.

De genoemde bedientijden zijn richttijden die de Provincie Zeeland zo goed als mogelijk probeert na te leven. Er bestaat echter een mogelijkheid dat de bedientijden door (onvoorziene) omstandigheden niet altijd volledig gehaald worden. We vragen daarvoor uw begrip.

De genoemde bedientijden zijn richttijden die de Provincie Zeeland zo goed als mogelijk probeert na te leven. Er bestaat echter een mogelijkheid dat de bedientijden door (onvoorziene) omstandigheden niet altijd volledig gehaald worden. We vragen daarvoor uw begrip.