De coronamaatregelen worden vanuit de Rijksoverheid de komende tijd versoepeld. De verwachting is dat de recreatieve scheepvaart weer toeneemt. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen heeft de Provincie Zeeland besloten de bedieningstijden van de bruggen en sluizen te verruimen per 1 juni 2020. Hierbij wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en de daarbij horende anderhalvemetersamenleving.

Berichten aan de scheepvaart

Actuele en toekomstige berichten (BAS) over stremmingen en bediening bruggen en sluizen over het Kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug worden gedeeld met de scheepvaart.

Nieuwe bedieningstijden

Vanaf 1 juni 2020  gaan we van twee keer een doorvaart (Blauwe Golf) tijdens weekenden/feestdagen naar een vier keer een doorvaart. Dit betekent zeven dagen per week, vier keer per dag een Blauwe Golf door het Kanaal door Walcheren.

Daarnaast is zeven dagen per week van 22.00 uur tot 06.00 uur een doorvaart voor alle scheepvaart mogelijk over het Kanaal door Walcheren.

De sluizen van Vlissingen en Veere en de Arne brug blijven 24/7 bediend worden.

Ook de Zeelandbrug wordt de komende periode elke dag minimaal een keer per uur bediend.

Gezien de veiligheid zal tijdens de bediening de beroepsscheepvaart indien noodzakelijk voorrang krijgen.

Bedientijden Kanaal door Walcheren en Zeelandbrug vanaf 1 juni 2020

Alle dagen van de week

Scheepvaart Vlissingen richting Middelburg

Keersluisbrug 5.42 10.12 14.12 18.12
Sloebrug 5.51 10.21 14.21 18.21
Souburg 6.03 10.33 14.33 18.33
Schroebrug 6.47 11.17 15.17 19.17
Stationsbrug 7.07 11.37 15.37 19.37

 

Scheepvaart Middelburg richting Vlissingen

Stationsbrug 7.07 11.37 15.37 19.37
Schroebrug 7.17 11.47 15.47 19.47
Souburg 7.33 12.03 16.03 20.03
Sloebrug 7.51 12.21 16.21 20.21
Keersluisbrug 8.12 12.42 16.42 20.42

 

Zeelandbrug

dagelijks 1x per uur van .25 tot .35  of  van .55 tot .05

Arnebrug

24/7

Sluis Veere en Vlissingen

24/7

Tot 1 september

Op 31 maart 2020 heeft de Provincie in verband met coronamaatregelen de dienstregeling van de bruggen en sluizen over het kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug tot 1 juni aangepast. Naar aanleiding van de nieuwe ontwikkelingen zijn de bedieningstijden verruimd per 1 juni 2020. De komende periode blijven we eventuele knelpunten in de gaten houden. Het uitgangspunt is dat het nieuwe bedieningsregime wordt gehandhaafd tot 1 september 2020.

Melding/klacht/vraag

  • Urgente melding over bediening bruggen en sluizen? Bel direct +31(0)900-8844
  • Ontheffing gebruik Kanaal door Walcheren aanvragen? Mail dan naar ncv@zeeland.nl
  • Overige meldingen, klachten of vragen over bediening bruggen of sluizen ? Mail dan naar ncv@zeeland.nl

Het afschalen van bovenstaande dienstverlening tot enkel een 24/7 bereikbaarheid van de haven van Vlissingen kan noodzakelijk zijn in relatie tot coronamaatregelen, bijvoorbeeld bij uitval van personeel.

De genoemde bedientijden zijn richttijden die de Provincie Zeeland zo goed als mogelijk probeert na te leven. Er bestaat echter een mogelijkheid dat de bedientijden door (onvoorziene) omstandigheden niet altijd volledig gehaald worden. We vragen daarvoor uw begrip.