Provincie Zeeland heeft besloten de vanwege de coronamaatregelen aangepaste bedieningstijden van bruggen en sluizen over het Kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug tot nader order te laten gelden. Door beperkte ruimte in de Nautische Centrale in Vlissingen is het door de coronamaatregelen namelijk niet mogelijk om met meer dan twee bedienaars tegelijk te werken. Hierdoor zijn de bedieningstijden aangepast. De Provincie onderzoekt of bediening van bruggen en sluizen vanaf een andere locatie dan de Nautische Centrale mogelijk is, waardoor we de bruggen en sluizen weer vaker kunnen bedienen. De komende periode blijft de Provincie eventuele knelpunten in de gaten houden.

Bedieningstijden

Zeven dagen per week kan er overdag tussen 6.00 uur en 22.00 uur vier keer per dag met een Blauwe Golf door het Kanaal door Walcheren worden gevaren. Dit geldt voor zowel beroeps- als recreatievaart. Daarnaast is zeven dagen per week van 22.00 uur tot 06.00 uur een doorvaart voor alle scheepvaart mogelijk over het Kanaal door Walcheren. De bediening van de sluizen van Vlissingen en Veere en de Arne brug blijft 24/7. De bediening van de Zeelandbrug blijft de komende periode elke dag 1 keer per uur. Binnen de Blauwe Golf zal de beroepsvaart indien dit noodzakelijk is vanuit veiligheid voorrang krijgen op de recreatievaart.

Tegemoetkoming beroepsvaart

Per 1 oktober biedt de Nautische Centrale de beroepsvaart bij aanbod een extra doorvaart naast de vier bedientijden per dag met de Blauwe Golf. De recreatievaart kan dan meeliften met de beroepsvaart. Een extra doorvaart kan alleen plaatsvinden als het binnen veiligheidsmaatregelen mogelijk is en past binnen eerder gemaakte afspraken over bedienmomenten met bijvoorbeeld Nederlandse Spoorwegen, Connexxion, gemeente Middelburg en Vlissingen dan volgt een extra opening van de bruggen. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt hierover gecommuniceerd.

Berichten aan de scheepvaart

Actuele en toekomstige berichten (BAS) over stremmingen en bediening bruggen en sluizen over het Kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug worden gedeeld met de scheepvaart.

Bedientijden Kanaal door Walcheren en Zeelandbrug

Over bedieningstijden bruggen en sluizen wordt normaliter niet telefonisch gecommuniceerd. Met uitzondering van extreme weersomstandigheden en waarbij de vaarwegveiligheid in het geding is.
Heeft u vragen over bedientijden? Mail dan naar ncv@zeeland.nl.

Bedieningstijden bruggen Kanaal door Walcheren

Brug Brug dagelijks open* voor beroepsvaart van 06.00 uur tot 22.00 uur. Brug dagelijks open* voor recreatievaart van 06.00 tot 22.00 uur bij geen aanbod van beroepsvaart.
  (van 22.00 tot 06.00 uur geen beperkingen in de openingstijden*)
Keersluisbrug Vlissingen

Dagelijks open op elk uur van:

.12 tot .22
.42 tot .52

Blauwe Golf:

Recreatievaart richting Middelburg

06.12, 10.12, 14.12 en 18.12 uur

Sloebrug Vlissingen

 

Dagelijks open op elk uur van:

.51 tot .59
.21 tot .29

 

Draaibrug Souburg

Dagelijks open op elk uur van:

.03 tot .18
.33 tot .48

 

Schroebrug Middelburg

Dagelijks open op elk uur van:

.17 tot .27
.47 tot .57

Op werkdagen spitssluiting op:
.07.27 tot 08.47

 

Stationsbrug Middelburg

Dagelijks open op elk uur van:

.37 tot .46
.07 tot .16

Op werkdagen spitssluiting:
07.37 tot 08.37

Blauwe Golf:

Recreatievaart richting Vlissingen

07.07, 11.37, 15.37 en 19.37 uur

Arnebruggen

24/7 behoudens aanbod treinen en afhankelijk aanbod bruggen

Kanaal door Walcheren / Zeelandbrug

*Mits de veiligheid van het scheepvaartverkeer dit toelaat worden de beide bruggen in Middelburg en in Vlissingen niet gelijktijdig voor de scheepvaart geopend.

Verder kunnen de vastgestelde bedieningstijden en spitsuursluitingen afwijken bij vertraging van het openbaar vervoer en aanbod hulpdiensten!

Zeelandbrug

Bedientijden voor de scheepvaart op werkdagen:

ochtend middag avond
5.55 12.55 18.55
6.55 13.55 19.55
7.20 14.55 20.55
8.55 15.55 21.55
9.55 16.25 22.55
10.55 17.55  
11.55    

 

Bedientijden voor de scheepvaart op zaterdag, zondag en op feestdagen:

ochtend middag avond
5.55 12.55 18.55
6.55 13.55 19.55
7.55 14.55 20.55
8.55 15.55 21.55
9.55 16.55 22.55
10.55 17.55  
11.55    

Van bovengenoemde tijden wordt alleen afgeweken indien zich hulpdiensten aanmelden. In dat geval wordt de Zeelandbrug een half uur later geopend, uitgezonderd:

 • Als de brugopening van 7.20 uur vanwege passage hulpdiensten moet worden overgeslagen, dan wordt de brug om 8.25 uur geopend.
 • Als de brugopening van 16.25 uur vanwege passage hulpdiensten moet worden overgeslagen, dan wordt de brug om 17.25 uur geopend.

Tussen 23.00 uur en 05.30 uur is doorvaart voor de scheepvaart op aanbod mogelijk.

 

Sluis Veere en Sluis Vlissingen

24/7

Melding/klacht/vraag

 • Urgente melding? Bel dan direct +31(0)900-8844.
  Onder een urgente melding wordt verstaan: de vaarwegveiligheid is in het geding en er moet direct actie worden ondernomen.
  Enkele voorbeelden zijn: een onbestuurbaar schip in Kanaal door Walcheren, een schip dat tegen de Zeelandbrug is gevaren, extreme weersomstandigheden.
  Informatie over bedientijden is op te vragen via ncv@zeeland.nl.

 • Ontheffing gebruik Kanaal door Walcheren aanvragen? Mail dan naar ncv@zeeland.nl.

 • Overige niet-urgente meldingen, klachten of vragen over bediening bruggen of sluizen ? Mail dan naar ncv@zeeland.nl.

 • Het afschalen van bovenstaande dienstverlening tot enkel een 24/7 bereikbaarheid van de haven van Vlissingen kan noodzakelijk zijn in relatie tot coronamaatregelen, bijvoorbeeld bij uitval van personeel.

 

De genoemde bedientijden zijn richttijden die de Provincie Zeeland zo goed als mogelijk probeert na te leven. Er bestaat echter een mogelijkheid dat de bedientijden door (onvoorziene) omstandigheden niet altijd volledig gehaald worden. We vragen daarvoor uw begrip.