Het landelijke IVS-systeem voor de scheepvaartregistratie bij sluizen en bruggen wordt ook in Zeeland toegepast. Een schip hoeft zich alleen voor de eerste sluis of brug te melden en kan daarna gevolgd worden tot de eindbestemming, hoeveel bruggen het ook moet passeren.

Berichten aan de scheepvaart

Overzicht van berichten aan de scheepvaart (BAS bericht) over stremmingen vaarwegen en bediening bruggen en sluizen in Zeeland.

Bedieningstijden voor scheepvaart

​Dat betekent dat de brug open is en scheepvaart kan doorvaren, het wegverkeer moet wachten. Let op! Het gaat hier om beroepsvaart of (alleen vanuit de richting Vlissingen) 10 recreatiejachten of meer.

Brug Bedieningstijden scheepvaart Uitzonderingen
Zeelandbrug van .25 tot .35
​van .55 tot .05
op werkdagen: 5.55, 6.25, 6.55, 7.25, 7.55, 16.55 uur gesloten vanwege ochtend- en avondspits
Keersluisbrug Vlissingen van .12 tot .22
​van .42 tot .52
 
Sloebrug Vlissingen van .51 tot .59
​van .21 tot .29
 
Draaibrug Souburg van .33 tot .48
van .03 tot .18
 
Schroebrug Middelburg van .17 tot .27
​van .47 tot .57

op werkdagen: 7.47 en 8.17 gesloten vanwege ochtendspits.
Vanwege Blauwe golf:

 • niet open om 9.17 maar om 9.20 uur
 • niet open om 11.17 maar om 11.20 uur
 • niet open om 13.17 maar om 13.20 uur
 • niet open om 15.17 maar om 15.20 uur
 • niet open om 17.17 maar om 17.20 uur
 • niet open om 19.17 maar om 19.20 uur
 • niet open om 21.17 maar om 21.20 uur
Stationsbrug Middelburg van .37 tot .46
van .07 tot .16
op werkdagen: 6.37, 7.37 en 8.07 gesloten vanwege ochtendspits, extra openingen om 6.27 en 7.27 uur
Arnebruggen Bediening op aanvraag, behalve tijdens passage lijnbussen:
07.40
08.03
08.47
14.36
14.41
14.48
15.36
16.36
17.36
 

Blauwe Golf recreatievaart

De Blauwe Golf is voor de recreatievaart en is het hele jaar door van toepassing. De Blauwe Golf biedt de recreatievaart acht keer per dag (overdag iedere twee uur) in beide richtingen een snelle doorvaart over het Kanaal door Walcheren. In 1 uur en 5 minuten (richting Vlissingen) en 55 minuten (richting Middelburg) kunnen alle vijf de bruggen worden gepasseerd. 

 • De Blauwe Golf richting Middelburg start vanaf de Keersluisbrug in Vlissingen om 6.12, 8.42, 10.42, 12.42, 14.42, 16.42, 18.42 en 20.42 uur.
 • De Blauwe Golf richting Vlissingen start vanaf de Stationsbrug in Middelburg om 6.27, 8.37, 10.37, 12.37, 14.37, 16.37, 18.37 en 20.37 uur.

​Bloktijden voor wegverkeer

Een bloktijd is een periode dat de brug alleen beschikbaar is voor het wegverkeer. Bloktijden zijn bedoeld voor het halen van de trein, passage bussen en het verwerken van het spits (auto)-verkeer. De bruggen zijn tijdens de bloktijden dus niet beschikbaar voor beroepsvaart en recreatievaart. Kortom, de brug is dicht en het verkeer kan over de brug.

Brug Bloktijden wegverkeer  Aanvullingen/uitzonderingen
Zeelandbrug (N256) van .05 tot .25
​van .35 tot .55
aanvullend op werkdagen: 5.55 tot 6.08, 6.22 tot 6.38, 6.52 tot 7.08, 7.22 tot 8.25, 9.36 tot 9.52 en van 16.35 tot 17.25 uur
Keersluisbrug Vlissingen van .22 tot .42
​van .52 tot .12
 
Sloebrug Vlissingen (N288) van .32 tot .48
​van .02 tot .18
 
Draaibrug Souburg van .18 tot .33
van .48 tot .03
 
Schroebrug Middelburg van .27 tot .47
​van .57 tot .17
aanvullend op werkdagen: 7.27 tot 8.47 uur
Vanwege Blauwe golf:
 • van 8.57 – 9.20 uur en van 9.30 - 9.47 uur (9.20-9.30 uur kans op brugopening)
 • van 10.57 – 11.20 uur en van 11.30 - 11.47 uur (11.20-11.30 uur kans op brugopening)
 • van 12.57 – 13.20 uur en van 13.30 - 13.47 uur (13.20-13.30 uur kans op brugopening)
 • van 14.57 – 15.20 uur en van 15.30 - 15.47 uur (15.20-15.30 uur kans op brugopening)
 • van 16.57 – 17.20 uur en van 17.30 - 17.47 uur (17.20-17.30 uur kans op brugopening)
 • van 18.57 – 19.20 uur en van 19.30 - 19.47 uur (19.20-19.30 uur kans op brugopening)
 • van 20.57 – 21.20 uur en van 21.30 - 21.47 uur (21.20-21.30 uur kans op brugopening)
Stationsbrug Middelburg van .17 tot .36
van .47 tot .06
aanvullend op werkdagen: 6.37 tot 6.47 en van 7.37 tot 8.37 uur
​uitgezonderd op werkdagen: 6.27 tot 6.37 en van 7.27 tot 7.37 uur
Arnebruggen Tijdens passage lijnbussen:
07.40
08.03
08.47
14.36
14.41
14.48
15.36
16.36
17.36
 

24-uurs bediening bruggen

Alle bruggen over het Kanaal door Walcheren en de sluizen van Veere worden voor alle scheepvaart 24 uur per dag op alle dagen van de week bediend. 

Hierbij geldt dat tussen 22.00 uur en 06.00 uur de beroepsvaart via de sluizen in Vlissingen eerste prioriteit heeft. Bovenstaande bedieningstijden gelden voor de bruggen over het Kanaal door Walcheren alleen voor de beroepsvaart of vanuit Vlissingen (Keersluisbrug) in de richting van Middelburg (Stationsbrug) ook voor 10 recreatiejachten of meer. De bedieningstijden voor de recreatievaart zijn te vinden onder het kopje Blauwe Golf recreatievaart. Voor de Zeelandbrug gelden bovenstaande tijden voor zowel de beroepsvaart als de recreatievaart.

Mits de veiligheid van het scheepvaartverkeer dit toelaat worden de beide bruggen in Middelburg en in Vlissingen niet gelijktijdig voor de scheepvaart geopend. Verder kunnen brugwachters van de vastgestelde bloktijden en spitsuursluitingen afwijken bij vertraging van het openbaar vervoer.

Om verkeer van de hulpdiensten over de bruggen, zoals ambulances en politie en brandweer, snel te kunnen verwerken is er een rechtstreekse telecomverbinding met de meldkamer van de centrale post ambulancevervoer.

Alleen de Binnenkeersluis in Vlissingen wordt nog op locatie bediend. De sluis is aangemerkt als tweede waterkering. Hij wordt alleen bij extreem hoog water gesloten en enkele keren per jaar als een schip bij de scheepswerf Amels moet worden in- of uitgedokt.

Contact

Nautische Centrale Vlissingen
kanaal@zeeland.nl