Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer

De Provincie moedigt het beheer van natuur en landschap aan. Dat gebeurt met het Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer (SNL). De SNL biedt subsidiemogelijkheden voor particuliere grondeigenaren en terreinbeheerders die aan natuurbeheer willen doen. Maar ook aan landbouwers die hun landbouwgrond willen omvormen tot natuur en landbouwers die landbouw willen combineren met natuur- en landschapsbeheer.

Natuur

Voor voor Natuur- en Landschapsbeheer geldt het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer. De Algemene  van de Provincie geldt hier niet. 

Onderdeel van de SNL zijn:

 1. De Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland (SVNL2016) voor de subsidies:
  • Natuurbeheer (beheer van een natuurterrein)
  • Landschapsbeheer (behouden van landschapselementen en uitvoeren beheerpakket landschap in natuurterreinen)
  • Agrarisch natuurbeheer (landbouwproductie combineren met natuurbeheer)
 2. De Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) voor de subsidies:
  • Investeringen Natuur- en Landschap. Dit is een eenmalige investering voor het inrichten van een nieuw natuurgebied of het herstellen van natuur in een bestaand natuurgebied
  • Functieverandering. Dit is het omvormen van landbouwgrond in natuurterrein
  • Kwaliteitsverbetering. Dit is voor herstel van bestaande natuurterreinen.

Aanvraagformulier subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap

stellen elk jaar door middel van een Openstellingsbesluit de budgetplafonds, tarieven, aanvraagperiode en subsidiekaarten vast van de SNL. Op 27 september 2022 is het Openstellingsbesluit SNL Zeeland 2023 vastgesteld. 

Op 26 september 2023 is het Openstellingsbesluit SNL Zeeland 2024 vastgesteld.

Contact

SVNL2016 en SKNL voor terreinbeheerders

Marcel Hoogesteger
+31 6 25756188
m.hoogesteger@zeeland.nl

SVNL2016 en SKNL voor particulieren

Wilma Maljaars
+31 6 28904124
w.maljaars@zeeland.nl

Agrarisch natuurbeheer

Karien van Veggel
+31 6 25709312
cgm.v.veggel@zeeland.nl