Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer

De Provincie moedigt het beheer van natuur en landschap aan. Dat gebeurt met het Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer (SNL). De SNL biedt subsidiemogelijkheden voor particuliere grondeigenaren en terreinbeheerders die aan natuurbeheer willen doen. Maar ook aan landbouwers die hun landbouwgrond willen omvormen tot natuur en landbouwers die landbouw willen combineren met natuur- en landschapsbeheer.

Natuur

Voor subsidieverlening voor Natuur- en Landschapsbeheer geldt het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer. De Algemene Subsidieverordening van de Provincie geldt hier niet. 

Onderdeel van de SNL zijn:

 1. De Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland (SVNL2016) voor de subsidies:
  • Natuurbeheer (beheer van een natuurterrein)
  • Landschapsbeheer (behouden van landschapselementen en uitvoeren beheerpakket landschap)
  • Agrarisch natuurbeheer (landbouwproductie combineren met natuurbeheer)
 2. De Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) voor de subsidies:
  • Investeringen Natuur- en Landschap. Dit is een eenmalige investering voor het inrichten van een nieuw natuurgebied of het herstellen van natuur in een bestaand natuurgebied
  • Functieverandering. Dit is het omvormen van landbouwgrond in natuurterrein

Aanvraagformulier subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap

Gedeputeerde Staten stellen elk jaar door middel van een Openstellingsbesluit de budgetplafonds, tarieven, aanvraagperiode en subsidiekaarten vast van de SNL. Op 27 september 2022 is het Openstellingsbesluit SNL Zeeland 2023 vastgesteld.

Contact

SVNL2016 voor terreinbeheerders
Koen Schippers
+31 6 25726661
kcj.schippers@zeeland.nl

SVNL2016 voor particulieren
Wilma Maljaars
+31 6 28904124
w.maljaars@zeeland.nl

SKNL
Thomas Baartmans
+31 6 50419146
tmj.baartmans@zeeland.nl