Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer

De Provincie moedigt het beheer van natuur en landschap aan. Dat gebeurt met het Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer (SNL). De SNL biedt subsidiemogelijkheden voor particuliere grondeigenaren en terreinbeheerders die aan natuurbeheer willen doen. Maar ook aan landbouwers die hun landbouwgrond willen omvormen tot natuur en landbouwers die landbouw willen combineren met natuur- en landschapsbeheer.

Natuur

Voor subsidieverlening voor Natuur- en Landschapsbeheer geldt het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer. De Algemene Subsidieverordening van de Provincie geldt hier niet. 

Onderdeel van de SNL zijn:

 1. De Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland (SVNL2016) voor de subsidies:
  • Natuurbeheer (beheer van een natuurterrein)
  • Landschapsbeheer (behouden van landschapselementen en uitvoeren beheerpakket landschap)
  • Agrarisch natuurbeheer (landbouwproductie combineren met natuurbeheer)
 2. De Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) voor de subsidies:
  • Investeringen Natuur- en Landschap. Dit is een eenmalige investering voor het inrichten van een nieuw natuurgebied of het herstellen van natuur in een bestaand natuurgebied
  • Functieverandering. Dit is het omvormen van landbouwgrond in natuurterrein

Gedeputeerde Staten stellen elk jaar met een Openstellingsbesluit de budgetplafonds, tarieven, aanvraagperiode en subsidiekaarten van de SNL vast. Op 12 oktober 2021 stelden zij het Openstellingsbesluit SNL Zeeland 2022 vast.

Contact

Wilma Maljaars
+31 118 631726
w.maljaars@zeeland.nl