Sport

Het nieuwe college stelde in het coalitieakkoord ‘met Zeeland, voor Zeeland’ het doel om in te blijven zetten op sport. De reden hiervoor is dat sport en bewegen belangrijk zijn voor de leefbaarheid in onze kernen. Sport is goed voor je gezondheid, het is leuk en gezellig.

Beachvolleybal

Zeeuws Sportakkoord

Op 7 maart 2019 ondertekende Provincie Zeeland het Zeeuws Sportakkoord ‘Sport Verenigt Zeeland’. Intussen zijn in alle Zeeuwse gemeenten groepen gestart met activiteiten uit hun eigen lokale sportakkoord. SportZeeland ondersteunt namens de Provincie Zeeland het Zeeuws Sportakkoord. Ze werkt daarvoor samen met onderwijs- en gezondheidsinstellingen, sportinstellingen, bedrijven en overheden aan een gezonde leefstijl voor alle Zeeuwen. Het nieuw aangetreden College heeft besloten de inzet op het Zeeuws Sportakkoord te verlengen.

Het Zeeuws Sportakkoord kent 6 themalijnen:

  1. Inclusief sporten en bewegen (iedereen kan meedoen)
  2. Duurzame sportinfrastructuur (verduurzaming, maar ook zekerheid voor de toekomst van het aanbod in relatie tot de veranderende vraag)
  3. Vitale sport- en beweegaanbieders (levendige verenigingen en kwaliteit van het aanbod)
  4. Positieve sportcultuur (veilig sportklimaat)
  5. Van vaardig in bewegen naar talentontwikkeling (van motorische ontwikkeling tot talent ontwikkeling ondersteunen)
  6. Sportevenementen die inspireren

Sportevenementen

Zeeland is een provincie van land en water. Het landschap is het decor voor evenementen die passen bij de identiteit van Zeeland. Ieder jaar subsidieert of sponsort de Provincie Zeeuwse sportevenementen. Zoals de Vestingcross, waarbij veldrijders over de wallen van Hulst rijden. En de Slag om Domburg, een surfwedstrijd die plaatsvindt wanneer er minimaal windkracht 7 staat. De deelnemers vermaken het publiek met hoge sprongen en andere kunsten op en boven het water.

De provinciale bijdrage aan sportevenementen is bedoeld om Zeeuwen aan te moedigen te gaan bewegen. De evenementen dragen daarnaast vaak bij aan de leefbaarheid van Zeeland. Ze trekken bezoekers die ter plekke geld uitgeven. Bovendien zijn sommige evenementen goed voor de promotie van Zeeland buiten de provincie- of landsgrenzen.

Elk jaar maakt de Provincie een afweging over de hoogte van de bijdragen. Daarbij krijgt de Provincie steun van SportZeeland. Deze organisatie geeft een onafhankelijk advies over de aanvragen. Voorwaarden zijn de promotionele, maatschappelijke en economische invloed én het niveau van de deelnemers.