Vergadering Commissie Economie 17 september 2021

Datum: 17 september 2021
Starttijd: 14:00
Locatie: Statenzaal

Bekijk de live uitzending door op onderstaande link te klikken.

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 20 juli 2021 over Uitvoeringsplan RES 1.0 - 81120
  1. Brief GS van 20 juli 2021 over Uitvoeringsplan RES 1.0 - 81120
  2. Brief GS (bijlage - uitvoeringsplan) van 20 juli 2021 over Uitvoeringsplan RES 1.0 - 81120
  3. Vragen en beantwoording (SP PvdA PvdD GroenLinks) - Brief GS van 20 juli 2021 over Uitvoeringsplan RES 1.0 - 81120
  4. infographic res uitvoeringsagenda
  5. Schriftelijke beantwoording(SP, PvdD, CDA, Pro, PvZ) vragen uitvoeringsplan res 1.0.
 6. Brief GS van 23 juni 2021 over TTC Grevelingendam - 69336
  1. Brief GS van 13 juli 2021 over ontwikkelingen Getij Grevelingen - 76270
   1. Brief GS van 13 juli 2021 over ontwikkelingen Getij Grevelingen - 76270
   2. Brief GS (bijlage) van 13 juli 2021 over ontwikkelingen Getij Grevelingen - 76270
  1. Brief GS van 23 juni 2021 over TTC Grevelingendam - 69336
  2. Vragen en antwoorden CU - Brief GS van 23 juni 2021 over TTC Grevelingendam - 69336
  3. Vragen en beantwoording Vragen (SP VVD PvdA) - Brief GS van 23 juni 2021 over TTC Grevelingendam - 69336
 7. Brief GS van 1 juni 2021 over Update Europese programma's en Nationaal Groeifonds - 64321
  1. Brief GS van 1 juni 2021 over Update Europese programma's en Nationaal Groeifonds - 64321
  2. Brief GS (bijlage- brief Min. Financien over proces ingediende herstelplannen) van 1 juni 2021 over Update Europese programma's en Nationaal Groeifonds - 64321
  3. Brief GS (bijlage- Inventarisatie Europese subsidie Zuid-Nederland) van 1 juni 2021 over Update Europese programma's en Nationaal Groeifonds - 64321
  4. Vragen en beantwoording (D66 en PvdA) - Brief GS van 1 juni 2021 over Update Europese programma's en Nationaal Groeifonds - 64321
 8. Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf
  1. Brief van 28 mei 2021 van Overleggroep Ontsluiting Kruiningen Yerseke over stand van zaken Zanddijk - 63501
  1. Brief GS van 31 augustus 2021 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf 2021 mei, juni en juli 2021 - 91676
  2. Brief GS (bijlage) van 31 augustus 2021 over voortgangsrapportage N673-Zanddijk - 91676
  3. Brief GS (bijlage) van 31 augustus 2021 over voortgangsrapportage Waterdunen - 91676
  4. Brief GS (bijlage) van 31 augustus 2021 over voortgangsrapportage N290-Traverse Kapellebrug - 91676
  5. Brief GS (bijlage) van 31 augustus 2021 over voortgangsrapportage NPW - 91676
  6. Brief GS (bijlage) van 31 augustus 2021 over voortgangsrapportage Zeeuws Deltaplan Zoet Water - 91676
  7. Brief GS (bijlage - risicoparagraaf) van 31 augustus 2021 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf 2021 mei, juni en juli 2021 - 91676
  8. Vragen en beantwoording (SP 50PLUS) - Brief GS van 31-08-2021 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf 2021 mei juni en juli 2021
 9. Brief GS van 1 juni 2021 over visie op verkeersmanagement - 64003
  1. Brief GS van 1 juni 2021 over visie op verkeersmanagement - 64003
  2. Vragen en beantwoording (SP) - Brief GS van 1 juni 2921 over visie op verkeersmanagement - 64003
  3. Vragen en beantwoording (D66) - Brief GS van 1 juni 2921 over visie op verkeersmanagement - 64003
 10. Brief GS van 15 juni 2021 over jaarverslag Westerschelde Ferry BV 2020 - 67262
  1. Brief GS van 15 juni 2021 over jaarverslag Westerschelde Ferry BV 2020 - 67262
  2. Brief GS (bijlage - jaarrekening) van 15 juni 2021 over jaarrekening Westerschelde Ferry BV 2020 - 67262
  3. Vragen en beantwoording (D66)- Brief GS van 15 juni 2021 over jaarverslag Westerschelde Ferry BV 2020 - 67262
 11. E-mail VN ambassadeur Inzake de Rechten van Personen met een Handicap van 13 juni 2021 met presentatie document 'Alle Mensenrechten Waarmaken' - 67060
  1. E-mail VN ambassadeur Inzake de Rechten van Personen met een Handicap van 13 juni 2021 met presentatie document 'Alle Mensenrechten Waarmaken' - 67060
  2. Vragen en beantwoording (PvdA) - E-mail VN ambassadeur Inzake de Rechten van Personen - 67060
 12. Brief GS van 7 juni 2021 over subsidieregeling Samen in Zee, versterken van cultuur in Zeeland - 65813
  1. Brief GS van 7 juni 2021 over subsidieregeling Samen in Zee, versterken van cultuur in Zeeland - 65813
  2. Brief GS (bijlage - Provinciaal Blad - instellingbesluit Adviesommissie) van 7 juni 2021 over subsidieregeling Samen in Zee, versterken van cultuur in Zeeland - 65813
  3. Brief GS (bijlage - Provinciaal Blad - subsidieplafond) van 7 juni 2021 over subsidieregeling Samen in Zee, versterken van cultuur in Zeeland - 65813
  4. Brief GS (bijlage - Provinciaal Blad - wijziging subsidiebesluit) van 7 juni 2021 over subsidieregeling Samen in Zee, versterken van cultuur in Zeeland - 65813
  5. Vragen en beantwoording(D66 CDA)- Brief GS van 7 juni 2021 over subsidieregeling Samen in Zee versterken van cultuur in Zeeland - 65813
 13. Brief GS van 15 juni 2021 over Rapport Lappendeken erfgoedtoezicht - 67389
  1. Brief GS van 15 juni 2021 over Rapport Lappendeken erfgoedtoezicht - 67389
  2. Brief GS (bijlage - Rappport) van 15 juni 2021 over Rapport Lappendeken erfgoedtoezicht - 67389
  3. Brief GS (bijlage - beleidsreactie Inspectie O&E) van 15 juni 2021 over Rapport Lappendeken erfgoedtoezicht - 67389
  4. Vragen en beantwoording (CDA) - Brief GS van 15 juni 2021 over Rapport Lappendeken erfgoedtoezicht - 67389
 14. Toezeggingenlijst (bijgewerkt) commissie economie 17 september 2021
  1. Brief GS van 23 juni 2021 over afdoening toezeggingen 78 en 79 commissie Economie - 69338
  2. Brief GS van 13 juli 2021 over Trade and Innovatie - 76265
   1. Brief GS van 13 juli 2021 over Trade and Innovatie - 76265
   2. Brief GS (bijlage) van 13 juli 2021 over Trade and Innovatie - 76265
  1. Toezeggingenlijst (bijgewerkt) commissie economie 17 september 2021
 15. Besluitenlijst (concept) commissie Economie 2 juli 2021
  1. Besluitenlijst (concept) commissie Economie 2 juli 2021
 16. Volgende vergadering 15 oktober 2021
 17. Sluiting
 18. Ingekomen stukken ter kennisneming
 19. Brief GS van 29 juni 2021 over Ontwikkelagenda Cultuurveld 2022-2024 - 18419
  1. Brief GS van 29 juni 2021 over Ontwikkelagenda Cultuurveld 2022-2024 - 18419
  2. Vragen en beantwoording (D66) Brief GS van 29 juni 2021 over Ontwikkelagenda Cultuurveld 2022-2024 - 18419
 20. Brief GS van 5 juli 2021 met Jaarstukken 2020 Impuls Zeeland en Investeringsfonds Zeeland - 73068
  1. Brief GS van 5 juli 2021 met Jaarstukken 2020 Impuls Zeeland en Investeringsfonds Zeeland - 73068
  2. Brief GS van 5 juli 2021( Bijlage 1) Jaarverslag 2020 Impuls Zeeland - 73068
  3. Brief GS van 5 juli 2021 (Bijlage 2) Jaarrekening 2020 Impuls Zeeland - 73068
  4. Brief GS van 5 juli 2021 (Bijlage 3) Jaarrekening 2020 Investeringsfonds Zeeland BV - 73068.
 21. Brief GS van 8 juli 2021 Beperkingen Haringvlietbrug voor wegverkeer en scheepvaart - 74683
  1. Brief GS van 8 juli 2021 Beperkingen Haringvlietbrug voor wegverkeer en scheepvaart - 74683
  2. Brief Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (bijlage) van 30 juni aan Tweede Kamer over beperkingen Haringvlietbrug - 74683
 22. E-mail Regenboogteam van 9 juli 2021 Corona vaccinatiebeleid voor kinderen en mRNA vaccins - 75605
  1. E-mail Regenboogteam van 9 juli 2021 Corona vaccinatiebeleid voor kinderen en mRNA vaccins - 75605
  2. Bijlage Regenboogteam met brief aan Koning Willem Alexander met verzoek - 75605
  3. Bijlage Regenboogteam Open Letter Child Vaccination - 75605
  4. Bijlage Regenboogteam 10 REASONS why children and young people should NOT get the COVID-19 vaccines - 75605
  5. Bijlage Regenboogteam Artsen Collectief info jongerenvaccinatie - 75605
 23. Brief GS van 20 juli 2021 over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - Nationaal Strategisch Plan - 78476
  1. Brief GS van 20 juli 2021 over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - Nationaal Strategisch Plan - 78476
  2. Vragen en beantwoording(PvdA) Brief GS van 20 juli juni 2021 over gemeenschappelijk landbouwbeleid nationaal strategisch plan -78476
 24. Brief GS van 20 juli 2021 over Voortgangsrapportage Zeeuwse Zorg Coalitie - 78478
  1. Brief GS van 20 juli 2021 over Voortgangsrapportage Zeeuwse Zorg Coalitie - 78478
  2. Brief GS (bijlage - voortgangsrapportage) van 20 juli 2021 over Voortgangsrapportage Zeeuwse Zorg Coalitie - 78478
 25. Brief GS van 20 juli 2021 over Postcorona Versnellingsplan Zeeland - 78520
  1. Brief GS van 20 juli 2021 over Postcorona Versnellingsplan Zeeland - 78520
  2. Brief GS (bijlage - versnellingsplan) van 20 juli 2021 over Postcorona Versnellingsplan Zeeland - 7852
  3. Vragen en beantwoording(PvdA)Brief GS van 20 juli juni 2021 over postcorona versnellingsplan Zeeland - 78520
 26. Brief GS van 22 juli 2021 over Zeeland Voordeel - 79433
  1. Brief GS van 22 juli 2021 over Zeeland Voordeel - 79433
  2. Vragen en beantwoording(SP) Brief GS van 22 juli 2021 over Zeeland Voordeel - 79433
 27. Brief Dorpsraad 's Heer Hendrikskinderen van 19 juli 2021 Routering van het landbouwverkeer op de (samenloop van) de N256 en de N664 - 79600
  1. Brief Dorpsraad 's Heer Hendrikskinderen van 19 juli 2021 Routering van het landbouwverkeer op de (samenloop van) de N256 en de N664 - 79600
  2. Vragen en beantwoording(VVD)Brief dorpsraad 's heer Hendrikskinderen van 19 juli 2021 van het landbouwverkeer op de n256 en de n664 -79600
 28. E-mail van burger van 23 juli 2021 Voorlichting advies RF-EMV ofwel zenderstraling - 79731
  1. E-mail van burger van 23-07-2021 Voorlichting advies RF-EMV ofwel zenderstraling - 79731
 29. Brief GS van 26 juli 2021 over Jaarverslag ADBZ en Monitor Discriminatie 2020 - 80555
  1. Brief GS van 26 juli 2021 over Jaarverslag ADBZ en Monitor Discriminatie 2020 - 80555
  2. Brief GS (bijlage brief ADBZ) van 26 juli 2021 over Jaarverslag ADBZ en Monitor Discriminatie 2020 - 80555
  3. Brief GS (bijlage - jaarverslag 2020l) van 26 juli 2021 over Jaarverslag ADBZ en Monitor Discriminatie 2020 - 80555
  4. Brief GS (bijlage -Monitor 2020) van 26 juli 2021 over Jaarverslag ADBZ en Monitor Discriminatie 2020 - 80555
  5. Brief GS (bijlage -overzicht discriminatieklachten) van 26 juli 2021 over Jaarverslag ADBZ en Monitor Discriminatie 2020 - 80555
  6. Brief GS (bijlage -WGA eenheid Zeeland-West-Brabant) van 26 juli 2021 over Jaarverslag ADBZ en Monitor Discriminatie 2020 - 80555

Laatste wijziging 17-02-2022 17:26:09