Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda - 18017817
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 29 juni 2018 - 18017709
  1. Besluitenlijst gewijzigd (concept) Statenvergadering 29 juni 2018 - 18017709
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief ministerie van BZK van 9 augustus 2018 met circulaire wijziging bezoldigingsbedragen CvdK, gedeputeerden en tegemoetkoming ziektekostenverzekering statenleden - 18020829
   1. Brief (oplegnotitie) ministerie BZK van 9 augustus 2018 met wijziging bezoldigingsbedragen politieke ambtsdragers (18020829) - 18921989
   2. Brief ministerie van BZK van 9 augustus 2018 met circulaire wijziging bezoldigingsbedragen CvdK, gedeputeerden en tegemoetkoming ziektekostenverzekering statenleden - 18020829
  2. E-mail burger van 3 augustus 2018 over een rookvrij Zeeland - 18020885
   1. E-mail (oplegnotitie) burger over een rookvrij Zeeland (18020885) - 18923090
   2. E-mail burger van 3 augustus 2018 over een rookvrij Zeeland, met bijlage, zonder persoonsgegevens - 18020885
  3. E-mail burger van 3 september 2018 over Energietransitie, met bijlagen - 18921919
   1. E-mail burger (oplegnotitie) over energietransitie - 18921995
   2. E-mail burger van 3 september 2018 over Energietransitie, met bijlagen - 18921919
  4. Brief de heer P. Joosse van 4 september 2018 met verzoek ontheffing functie Statengriffier - 18921986
   1. Brief (oplegnotitie) de heer P. Joosse met verzoek ontheffing functie statengriffier (18921986) - 18923091
   2. Brief de heer P. Joosse van 4 september 2018 met verzoek ontheffing functie Statengriffier - 18921986
  5. Brief gemeenteraad Reimerswaal van 6 september 2018 over biovergister Rilland - 18922269
   1. Brief (afschrift PS) (oplegnotitie) Reimerswaal van 6 september 2018 over biovergister Rilland (18922596) - 18922269
   2. E-mail met brief gemeenteraad Reimerswaal van 6 september 2018 over biovergister Rilland, met bijlage - 18922269
  6. E-mail Gemeenteraad Borsele van 10 september 2018 met motie volgens art 34a RvO over vorming Overleg Zeeuwse Overheden - 18922548
   1. E-mail (oplegnotitie) gemeenteraad Borsele van 10 september 2018 met motie over vorming Overleg Zeeuwse Overheden (18923454) - 18923533
   2. E-mail Gemeenteraad Borsele van 10 september 2018 met motie volgens art 34a RvO over vorming Overleg Zeeuwse Overheden - 18922548
  7. Brief Den Hollander Advocaten van 7 september 2018 over WOB-verzoek namens Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder - 18921478
   1. Brief (oplegnotitie) Den Hollander Advocaten van 7 september 2018 over WOB-verzoek namens Kon.Mij de Wilhelminapolder (18921478) - 18923096
   2. Brief Den Hollander Advocaten van 7 oktober 2018 over WOB-verzoek namens Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder - 18921478
   1. E-mail Dierennoodhulp Flevoland van 15 september 2018 over afschieten (verwilderde) katten - 18923066
    1. E-mail (oplegnotitie) Dierennoodhulp Flevoland van 15 september 2018 over afschieten (verwilderde) katten (18923066) - 18923150
    2. E-mail Dierennoodhulp Flevoland van 15 september 2018 over afschieten (verwilderde) katten - 18923066
   1. E-mail Voorzitter Belangenvereniging Bungalowpark Scheldeoord van 17 september 2018 over Dijkpaviljoen De Landing in Baarland - 18923159
   1. Brief Stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland van 19 september 2018 met oproep voor Westerschelde kustvisie en ondersteuning brief i.v.m. Dijkpaviljoen De Landing in Baarland - 18923453
   1. E-mail namens Gebroeders Gresnigt Holding b.v. van 19 september 2018 m.b.t. Omgevingsplan Zeeland 2018, met bijlage - 18923464
   1. E-mail Interjensen BV van 19 september 2018 met voorstel gemeenteraad Reimerswaal over oprichting vergistingsinstallatie Rilland, met bijlage - 18923471
   1. E-mail Engie van 20 september 2018 m.b.t. Groen gas installatie Rilland, met bijlagen - 18923594
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 17 april 2018 over Omgevingsbalans 2018 - 18010624
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 17 april 2018 over Omgevingsbalans 2018 (18010624) - 18022266
   2. Brief GS van 17 april 2018 over Omgevingsbalans 2018 - 18010624
   3. Publicatie - Omgevingsbalans 2018 - 18011407
  2. Brief GS van 14 augustus 2018 over oprichten Coöperatieve Vereniging NDOV/DOVA - 18020853
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 14 augustus 2018 over Coöperatieve Vereniging NDOV DOVA (18020853) - 18922172
   2. Brief GS van 14 augustus 2018 over oprichten Coöperatieve Vereniging NDOV-DOVA - 18020853
   1. Brief GS van 11 september 2018 over consequenties voor renovatie Stationsbrug Middelburg, uitvoering werkzaamheden aanwezigheid van Chroom VI - 18922292
    1. Brief GS (oplegnotitie) van 11 september 2018 over consequenties voor renovatie Stationsbrug Middelburg, uitvoering werkzaamheden aanwezigheid van Chroom VI (18922292) - 18923222
    2. Brief GS van 11 september 2018 over consequenties voor renovatie Stationsbrug Middelburg, uitvoering werkzaamheden aanwezigheid van Chroom VI - 18922292
   1. Brief GS van 18 september 2018 met aanvullende informatie voor PS over statenvoorstel Omgevingsplan (is geplaatst onder punt 8.1) - 18922335
    1. Memo van 12 september 2018 met aanvullende informatie bij Statenvoorstel Omgevingsplan - 18922663
    2. Publicatie - Wijzigingen in Omgevingsverordening Zeeland 2018 (EdK ovv statenlid Schonis) - 18922482
   1. Brief GS (afschrift) van 18 september 2018 aan 50PLUS-fractie over statiegeldalliantie, met bijlage - 18922949
   1. Brief (afschrift) GS aan gemeenteraad Reimerswaal van 18 september 2018 over biovergister Rilland - 18922932
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel Fietsvoetveer Vlissingen-Breskens: groot project - 18021803
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) fietsvoetveer Vlissingen-Breskens groot project - 18921487
   2. Brief GS van 24 augustus 2018 over Statenvoorstel Fietsvoetveer Vlissingen-Breskens groot project - 18022344
   3. Publicatie - Startnotitie uitwerking toekomstverkenning fietsvoetveer groot project - 18022349
   4. Statenvoorstel Fietsvoetveer Vlissingen-Breskens groot project - 18022347
  2. Statenvoorstel Wijziging Reglement Waterschap Scheldestromen - 18017592
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 11 juli 2018 over wijziging Reglement Waterschap Scheldestromen (18017592) - 18021907
   2. Brief GS van 11 juli 2018 met Statenvoorstel wijziging Reglement Waterschap Scheldestromen - 18017592
  3. Statenvoorstel 7e wijziging begroting 2018 Provincie Zeeland, met bijlagen - 18019097
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) 7e wijziging begroting 2018 Provincie Zeeland (18019097) - 18921634
   2. Statenvoorstel 7e wijziging begroting 2018 Provincie Zeeland (aangepaste versie) - 18019097
  4. Statenvoorstel Vergaderschema Provinciale Staten 2019 - 18922715
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Vergaderschema Provinciale Staten 2019 (18922715) - 18922723
   2. Statenvoorstel vaststellen vergaderschema PS voor 2019 - 18922715
   3. Statenvoorstel (bijlage) - Vergaderschema 2019 (concept) - 18922459
   1. Statenvoorstel Ontheffen uit functie van Statengriffier - 18923063
   1. Statenvoorstel Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming commissaris van de Koning in Zeeland 2018 - 18022089
 8. Behandelstukken
  1. Statenvoorstel Omgevingsplan Zeeland 2018 en Omgevingsverordening Zeeland 2018 - 18021155
   1. Ingediende Moties en Amendementen
    1. Motie 1 - SGP, ZL, CDA - Out of the box oplossing huisvesting arbeidsmigranten en expats - aangenomen - 18924624
    2. Motie 2 - D66, GL, CU, SP - Aandachtsgebied Veerse Meer - verworpen - 20005115
    3. Motie 3 - CDA, SGP - Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten - aangenomen - 20005134
    4. Motie 4 - SP, PvdA - Ongewenste ombouw van camping naar recreatiepark, gewijzigd - verworpen - 20005138
    5. Motie 5 - PvdA, GL - Reclamenborden - ingetrokken - 20005139
    6. Motie 6 - 50PLUS, GL, ZL, D66 - Monitoring Luchtkwaliteit Zeeland - verworpen - 20005145
    7. Motie 7 - GL, D66, ZL - (co) vergister Rilland - verworpen - 20005151
    8. Motie 8 - PVV - Lostlaten woningmarktafspraken voor een periode van vijf jaar - verworpen - 20005159
    9. Amendement 2.1 - D66, GL - Omgevingsplan en -verordening Zeeland 2018 - ingetrokken - 20005163
    10. Amendement 2.8 - ZL - Windenergie in de Omgevingsverordening Zeeland 2018 - verworpen - 20005173
    11. Amendement 2.11 - D66, GL - Omgevingsplan en -verordening Zeeland 2018 - ingetrokken - 20005175
    12. Amendement 2.12 - SP - Strandzonering, gewijzigd ingetrokken, en weer ingediend - aangenomen - 20005176
    13. Amendement 2.13 - ZL - Omgevingsplan en -verordening Zeeland 2018 - verworpen - 20006632
    14. Amendement 2.29 - D66, GL- Omgevingsplan en -verordening Zeeland 2018 - verworpen - 20006633
    15. Amendement 5.1 - PvdA, D66, GL - Omgevingsplan en -verordening Zeeland 2018, Clustergebieden aquacultuur - verworpen - 20006634
    16. Amendement 6.1 - SP - Omgevingsplan en -verordening Zeeland 2018, schrappen op blz. 55 "als bijvoorbeeld waterkeringen langs de grote wateren" - verworpen gewijzigd - verworpen
    17. Amendement 6.1.2 - SP - Omgevingsplan en -verordening Zeeland 2018, gewijzigd - Ingetrokken - 20006635
    18. Amendement 7.5 - D66, GL - Omgevingsplan en -verordening Zeeland 2018 - verworpen - 20006639
    19. Amendement 8.6 - PVV - Omgevingsplan 2018 arbeidsmigranten - verworpen - 20008307
   1. Brief GS van 18 september 2018 met gewijzigd Statenvoorstel Omgevingsplan en Omgevingsverordening Zeeland 2018 - 18922335
   2. Statenvoorstel (gewijzigd) Omgevingsplan en Omgevingsverordening Zeeland 2018 - 18923578
   3. Publicatie - Aanvullende informatie bij Statenvoorstel Omgevingsplan Zeeland 2018 - 18923576
   4. Publicatie - Gewijzigde Omgevingsverordening Zeeland 2018 - 18923577
   5. Publicatie - Concept Omgevingsplan Zeeland 2018 - 20003833
   6. Publicatie - Concept Omgevingsverordening Zeeland 2018 - 20003834
   7. Publicatie - Nota van antwoord - 18021158
   8. Publicatie - Milieueffectrapport Omgevingsplan 2018 - 18021147
   9. Publicatie - Aanvulling op het Milieueffectrapport - 20003589
   10. Publicatie - Wijziging tarieventabel legesverordening - 18021159
   11. Brief GS (oplegnotitie) van 14 augustus 2018 over aanbieding omgevingsplan en -verordening (18021149) - 18921375
   12. Brief GS van 14 augustus 2018 met aanbieding Omgevingsplan en -verordening - 18020854
   13. Statenvoorstel Omgevingsplan Zeeland 2018 en Omgevingsverordening Zeeland 2018 - 18021155
   14. Publicatie - Advies MER toetsing Omgevingsplan Zeeland 2018 - 20003573
   15. Memo van 12 september 2018 met aanvullende informatie bij Statenvoorstel Omgevingsplan - 18922663
   16. Publicatie - Wijzigingen in Omgevingsverordening Zeeland 2018 (EdK ovv statenlid Schonis) - 18922482
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Motie 10.1 - SGP, PvdA, CDA, PVV, ZL, CU, SP - Beelbepalende kerkgebouwen, aangenomen - 20008338
  2. Motie 10.2 - CU, CDA, VVD, SGP - Vergoeding ganzenschade, aangenomen - 20008339
 11. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 12. Sluiting
 13. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 21 september 2018
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming
 15. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden statenvragen van CU - Bermmonumenten - 261
  2. Antwoorden statenvragen van CDA - Handhaving borden - 262
  3. Antwoorden statenvragen van D66 - Rem op aanleg fietspaden door het Waterschap Scheldestromen - 263
  4. Antwoorden statenvragen van CDA - Kilometerheffing voor personenauto's in Vlaanderen - 264
  5. Antwoorden statenvragen van PVV - Mogelijkheid komst van een nieuwe Tesla-fabriek naar Nederland - 265
  6. Antwoorden statenvragen van ZL - Kilometerheffing personenauto's België - 266
  7. Antwoorden statenvragen van GL - Meetpunten radioactiviteit in Zeeland - 267
   1. Antwoorden statenvragen van PvdA - Biovergisting bij Rilland - 269
 16. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen

Laatste wijziging 18-04-2020 10:30:46