De Provincie is als (vaar)wegbeheerder verantwoordelijk voor het aanleggen en in goede staat onderhouden van de droge en natte infrastructuur.

Onder de provinciale infrastructuur vallen:

  • alle provinciale wegen (400 km), naastgelegen parallelwegen (106 km) en fietspaden (281 km)
  • de daarbij behorende tunnels, bruggen, viaducten, duikers en keerwanden
  • de daarbij behorende verkeersborden, bewegwijzering, verlichting, markeringen, carpoolplaatsen, enzovoort

Ook de Zeelandbrug, het Kanaal door Walcheren met bijbehorende sluiscomplexen en bruggen en de gebouwen en aanlandingsvoorzieningen van het fietsvoetveer vallen onder het beheer van de Provincie.

Aandacht duurzaamheid wegenbouw

De Provincie besteedt meer aandacht aan duurzaamheid bij wegenbouw en houdt bij de start van een project hier rekening mee. Samen met verschillende organisaties van de landelijke overheid, provincies, gemeenten, waterschappen en de bouwsector heeft zij een intentieovereenkomst ondertekend, de Green Deal Duurzaam GWW (spoor-, grond-, weg- en waterbouw). Duurzaam GWW kiest voor een aanpak die op alle fases in een aanbestedingsproces ruimte biedt aan duurzame innovatie. Uitgangspunt is het meewegen van de duurzaamheidsaspecten van de hele levenscyclus van een weg of andere infrastructuur.

Contact

Hebt u een melding, klacht, opmerking of vraag? Geef het door via ons digitaal formulier melding klacht wegen of stuur een mail naar: meldingklachtinfrastructuur@zeeland.nl.