Wegbeheer

De Provincie is als (vaar)wegbeheerder verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhoud van de droge en natte infrastructuur.

Zeelandbrug

Onder de provinciale infrastructuur vallen:

  • alle provinciale wegen (400 km), naastgelegen parallelwegen (106 km) en fietspaden (281 km)
  • de daarbij behorende tunnels, bruggen, viaducten, duikers en keerwanden
  • de daarbij behorende verkeersborden, bewegwijzering, verlichting, markeringen, carpoolplaatsen, enzovoort

Ook de Zeelandbrug, het Kanaal door Walcheren met bijbehorende sluiscomplexen en bruggen en de gebouwen en aanlandingsvoorzieningen van het fietsvoetveer vallen onder het beheer van de Provincie.

Aandacht duurzaamheid wegenbouw

De Provincie besteedt veel aandacht aan duurzaamheid bij wegenbouw. Bij de start van een project houdt de organisatie hier rekening mee. Samen met verschillende organisaties van de landelijke overheid, andere Provincies, gemeenten, waterschappen en de bouwsector heeft de Provincie Zeeland een intentieovereenkomst ondertekend: de Green Deal Duurzaam GWW (spoor-, grond-, weg- en waterbouw). Met Duurzaam GWW wordt gekozen voor een aanpak die in alle fases van het aanbestedingsproces ruimte biedt aan duurzame vernieuwing. Het meewegen van duurzaamheid als onderdeel van de hele levenscyclus van een weg of andere vorm van infrastructuur is belangrijk.

Contact

Hebt u een melding, klacht, opmerking of vraag? Geef het door via ons digitaal formulier melding klacht wegen of stuur een mail naar: meldingklachtinfrastructuur@zeeland.nl.