De Provincie is als (vaar)wegbeheerder verantwoordelijk voor het aanleggen en in goede staat onderhouden van de droge en natte infrastructuur. 

Onder de provinciale infrastructuur vallen:

  • alle provinciale wegen (400 km), naastgelegen parallelwegen (106 km) en fietspaden (281 km)
  • de daarbij behorende tunnels, bruggen, viaducten, duikers en keerwanden
  • de daarbij behorende verkeersborden, bewegwijzering, verlichting, markeringen, carpoolplaatsen, enzovoort

Ook de Zeelandbrug, het Kanaal door Walcheren met bijbehorende sluiscomplexen en bruggen en de gebouwen en aanlandingsvoorzieningen van het fietsvoetveer vallen onder het beheer van de Provincie.

Aandacht voor duurzaamheid

De Provincie gaat meer aandacht besteden aan de duurzaamheid bij wegenbouw. Al van de vroegste fase van projecten houden we daar voortaan rekening mee. Daarom hebben we een intentieovereenkomst ondertekend, de Green Deal Duurzaam GWW (spoor-, grond-, weg- en waterbouw).

Duurzaam GWW is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties van de landelijke overheid, provincies, gemeenten, waterschappen en organisaties uit de bouwsector. Zij kiezen voor een aanpak die op alle fases in een aanbestedingsproces ruimte biedt aan duurzame innovatie. Uitgangspunt is het meewegen van de duurzaamheidsaspecten van de hele levenscyclus van een weg of andere infrastructuur.

Contact

Martijn Hoosemans
mj.hoosemans@zeeland.nl