Waterstof

In Zeeland werken we hard aan de energietransitie: het verminderen van onze CO2-uitstoot. Door over te stappen op waterstof als energiebron, kunnen we de uitstoot van schadelijke stoffen verminderen. Met onze sterke industriële sector liggen er veel kansen in Zeeland voor het gebruik van waterstof als schone brandstof en grondstof. Daarnaast biedt de ontwikkeling van waterstof kansen voor werkgelegenheid en economische groei in Zeeland.

Waterstofleiding (ter illustratie)

Wat is waterstof?

Waterstof is een gas dat kan worden gebruikt om elektriciteit op te wekken en om voertuigen aan te drijven. Het kan worden geproduceerd door middel van elektrolyse, waarbij water wordt gesplitst in waterstof en zuurstof, met behulp van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zoals zonne- of windenergie. Het heeft verschillende voordelen ten opzichte van traditionele fossiele brandstoffen, omdat het geen schadelijke emissies produceert tijdens het gebruik ervan. Waterstof kan gebruikt worden als brandstof, bijvoorbeeld voor zware vrachtwagens of bussen. Maar het kan ook worden gebruikt als grondstof in industriële processen. Zo kunnen bedrijven hun productieprocessen verduurzamen en bij te dragen aan een circulaire economie.

Energietransitie

De provincie Zeeland ziet waterstof als een belangrijke pijler van de energietransitie en streeft ernaar om een voortrekkersrol te vervullen op dit gebied. Door te investeren in waterstofinfrastructuur en het stimuleren van innovatie en samenwerking, hoopt Zeeland een duurzame en economisch sterke regio te worden.

Zeeland is heel geschikt voor de ontwikkeling van waterstofprojecten door de aanwezigheid van verschillende bronnen van duurzame energie, zoals zon en wind. Deze bronnen kunnen worden gebruikt om de elektriciteit te leveren die nodig is voor de productie van waterstof.

De ontwikkelingen op het gebied van waterstof in de industrie in Zeeland zijn veelbelovend. Door gezamenlijk te investeren in duurzame projecten en innovaties, streven we ernaar een voortrekkersrol te vervullen op het gebied van waterstoftechnologie.

Hydrogen Delta Programma

De Provincie Zeeland werkt samen met Smart Delta Resources aan innovaties op gebied van waterstof. Het Hydrogen Delta Programma heeft tot doel de industrie te verduurzamen door grijze waterstof uit te faseren. Daarnaast wil het programma de regio positioneren als grootste waterstofcluster van Nederland, Vlaanderen én Europa.

Waterstofnetwerk

In Nederland is de Zeeuwse industrie goed voor 35% van de huidige vraag naar waterstof voor de productie van kunstmest, brandstoffen en plastics. Deze waterstof wordt nu geproduceerd uit aardgas en daarbij wordt veel CO2 uitgestoten.  Op dit moment wordt er een landelijk waterstofnetwerk aangelegd, waarvan ook een deel door Zeeland loopt. Door dit netwerk kan de industrie sneller verduurzamen: ze kunnen dan gebruik maken van groene waterstof, waarbij voor de productie geen CO2 is uitgestoten.  Met het toekomstige waterstofnetwerk in Zuidwest-Nederland wordt de industrie in Zeeland voorzien van groene waterstof en wordt de regio verbonden met de andere regio’s.