Zeeuwse Energiehoudster Maatschappij

De Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij N.V. (ZEH) kent een lange geschiedenis van meer dan 100 jaar in verkoop van elektriciteit, gas en water. De naam is in loop van de tijd meerdere malen gewijzigd van PZEM in DELTA, omgekeerd en in 2023 naar ZEH.

Een belangrijke stap in de herstructurering was de ontvlechting van de nucleaire en niet-nucleaire commerciële onderdelen van ZEH (toen nog PZEM). Na de verkoop van de niet-nucleaire commerciële activiteiten inclusief de naam PZEM bleef het aandelenbelang in de kerncentrale in Borssele over, naast de belangen in BMC Moerdijk, NPG Willebroek, Deltius en de PPA van Gemini. 

ZEH is een naamloze vennootschap (N.V.). De aandelen zijn niet genoteerd op de beurs en ook niet vrij verhandelbaar. In de statuten van ZEH is namelijk vastgelegd dat de aandelen altijd in handen moeten zijn van publieke organen (zoals bijvoorbeeld provincies en gemeenten). De helft van de aandelen is in handen van de Provincie Zeeland, de andere helft is vrijwel geheel in handen van de diverse Zeeuwse gemeenten.

Er is een webinar gemaakt over het aandeelhouderschap van ZEH en GBE Aqua. Britt Rijk, adviseur voor de deelnemingen bij de Provincie Zeeland, gedeputeerde Dick van der Velde (aandeelhouder-vertegenwoordiger van ZEH en GBE Aqua) en Frank Verhagen (algemeen directeur ZEH) vertellen erover in deze webinar.

De aandeelhouders van ZEH zullen waarschijnlijk aan het einde van 2023 of het begin van 2024 keuzes moeten maken over een herziene aandeelhoudersstrategie en de levensduurverlening van de kerncentrale. Er is een webinar gemaakt om meer inzicht te geven in de strategie die de als aandeelhouders de afgelopen tijd hebben uitgevoerd. Britt Rijk en Paul Nillesen en Wouter Amersfoort van PwC vertellen over de aandeelhoudersstrategie.