Het Scheldemondfonds stimuleert grensoverschrijdende projecten van publieke organisaties, eventueel samen met private partijen, in de Euregio Scheldemond.

Wie kan subsidie aanvragen?

De hoofdaanvrager en projectleider is altijd een overheid. De partners mogen ook private partijen zijn. Er is altijd tenminste één (Oost- of West-)Vlaamse en één Zeeuwse organisatie betrokken.

Waarvoor is de subsidie?

Het fonds is beschikbaar voor projecten op alle gebieden. Projecten die te kleinschalig zijn voor Europa of niet kunnen worden ondersteund vanwege Europese regels, kunnen wel een aanvraag indienen bij het Scheldemondfonds.

Wat wordt gesubsidieerd?

Elk jaar is 75.000 euro beschikbaar vanuit het Scheldemondfonds. Het fonds kan projecten financieren tot 100 procent. Interne kosten zoals loonkosten en reiskosten zijn niet altijd subsidiabel.

Het Scheldemondfonds is een subsidiëring van de Scheldemondraad en staat los van de Europese Unie.

Aanvragen

Het secretariaat Euregio Scheldemond kan u begeleiden bij het opzetten van een project en het vinden van partnerorganisaties. Ook met prille ideeën kunt u contact opnemen.

Als u een projectvoorstel wilt bespreken met één van de programmamanagers, vul dan het intake-formulier Scheldemondfonds in en mail het naar europaloket@zeeland.nl. U krijgt binnen week contact reactie van ons.

Contact

Manon Klein Hesseling
+31 118 631466 of +31 6 50419127
mklei@zeeland.nl