[In kaart] De geschiedenis van Zeeland

Met de Cultuurhistorie Zeeland-kaart ziet u de geschiedenis van Zeeland. Hier ziet u zowel letterlijk als op de kaart het restant van het verdronken dorp Koudekerke: kerktoren de Plompe Toren aan de Oosterschelde.

laptop met kaart Cultuurhistorie Zeeland met op achtergrond de Plompe Toren. Foto: Mechteld Jansen

Koudekerke was het laatste dorp van het Zuidland van Schouwen dat verloren ging in 1558. De toren bleef staan, als baken voor de scheepvaart. De rest van het kerkgebouw ging verloren. Die kerktoren bij Burghsluis is het enige nog zichtbare restant van een verdronken dorp in Nederland! Een deel van het verdronken dorp ligt nog op land, bewaard in de bodem en deels afgeschermd in de nieuwe zeewering.  Rondom en aan de voet van de Plompe Toren ligt de Koudekerkse Inlaag.

Uitproberen

Ben u benieuwd hoe het er vroeger in uw woonomgeving uitzag? Probeer het maar eens te ontdekken via www.zeeland.nl/loket/kaarten-en-cijfers.  

Vragen?

Heeft u vragen, opmerkingen of tips over het gebruik van de kaart? Neem dan contact op met het Geografisch Loket van de Provincie Zeeland via de e-mail geo@zeeland.nl.