Wet natuurbescherming overzicht reguliere besluiten

Besluiten die wij nemen via de Reguliere procedure worden niet langer gepubliceerd. Wij willen echter wel transparant blijven. Daarom plaatsen wij op deze pagina een overzicht van de door ons genomen reguliere besluiten op grond van de Wet natuurbescherming.

Hert in bos Schouwen-Duiveland

Overzicht besluiten reguliere procedure

Nadat de Wet natuurbescherming op 1 januari 2017 inging, veranderden de regels rond publicaties van besluiten. Met een besluit bedoelen we een schriftelijke beslissing die door een overheidsinstantie genomen wordt en gevolgen heeft voor de verhouding in gezag tussen overheid en burger.

De besluiten die wij nemen via de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV) publiceren wij op de pagina Provinciaal blad en bekendmakingen. Dit zijn besluiten die gevolgen kunnen hebben voor meer partijen dan alleen de aanvrager. Betrokkenen kunnen een zienswijze indienen over een besluit.

Besluiten die wij nemen via de reguliere procedure maken wij niet langer bekend. Het gaat hier om besluiten die alleen gevolgen hebben voor de aanvrager. Als Provincie willen wij wel doorzichtig blijven. Daarom plaatsen wij op deze pagina een overzicht van de door ons genomen reguliere besluiten.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van 12 verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis en ontheffing voor het opzettelijk vernielen van 18 nestplaatsen van de huismus en 7 nestplaatsen van de gierzwaluw als gevolg van sloop- en renovatiewerkzaamheden op vijf verschillende locaties in Zeeuws-Vlaanderen. 

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 25 september 2023 ontheffing hebben verleend van het verbod als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen van 12 nesten van de huismus en 7 nesten van de gierzwaluw. Ook is ontheffing verleend van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van 12 verblijfplaatsen van deze soort. Deze ontheffing heeft betrekking op sloop- en renovatiewerkzaamheden aan de:

 • Zeelandiastraat 13-19 (oneven) te Sas van Gent.
 • Wilhelminastraat 60-78 (even) te Zaamslag.
 • Wilgenstraat 3-13 (oneven) en 39-49 (oneven) te Vogelwaarde.
 • Beatrixstraat 1-14 (even en oneven) te Hoek.
 • Schuttershof 11-15 (oneven) te Koewacht.

Het kenmerk van deze ontheffing is 358788.

Ontheffing Wet natuurbescherming geweigerd aan DKV AGRO VOF voor het doden en storen van zilvermeeuw, kokmeeuw, stormmeeuw, zwarte kraai en kauw aan de Gaanderseweg in Dreischor.  

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 22 september 2023 ontheffing hebben geweigerd van het verbod van artikel 3.1 lid 1 en lid 4, van de Wet natuurbescherming voor het doden en storen van zilvermeeuw, kokmeeuw, stormmeeuw, zwarte kraai en kauw aan de Gaanderseweg in Dreischor. Het kenmerk van deze ontheffing is 360511.

Ontheffing Wet natuurbescherming geweigerd aan privé persoon voor het doden en storen van zilvermeeuw, kokmeeuw, zwarte kraai en kauw aan de Oudepolderdijk in Nieuwerkerk.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 22 september 2023 ontheffing hebben geweigerd van het verbod van artikel 3.1 lid 1 en lid 4, van de Wet natuurbescherming voor het doden en storen van zilvermeeuw, kokmeeuw, zwarte kraai en kauw aan de Oudepolderdijk in Nieuwerkerk. Het kenmerk van deze ontheffing is 360265.

Ontheffing Wet natuurbescherming geweigerd aan privé persoon voor het doden van ree aan de Langeweg in Oud-Vossemeer.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 22 september 2023 ontheffing hebben geweigerd van het verbod van artikel 3.10 lid 1, van de Wet natuurbescherming voor het doden van ree met het geweer aan de Langeweg in Oude-Vossemeer. Het kenmerk van deze ontheffing is 355016.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Limagrain Nederland B.V. voor het doden van holenduif en het gebruik van een vangkooi bij de bestrijding van zwarte kraai en kauw op diverse percelen in de gemeente Goes, Kapelle, Middelburg, Reimerswaal, Tholen en Veere.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 21 augustus 2023 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.1, lid 1, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor het doden van holenduif met behulp van het geweer. Tevens is ontheffing verleend van artikel 3.4, lid 1, Wnb en 3.24, lid 2, Wnb voor het gebruiken van een vangkooi bij de bestrijding van kauw en zwarte kraai. Het kenmerk van deze ontheffing is 359605.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Bogor Projectontwikkeling B.V. voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van één  zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis als gevolg van de sloop van de Zionskerk aan de duinweg 36 in Oostkapelle

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 21 augustus 2023 ontheffing hebben verleend aan Bogor Projectontwikkeling B.V van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op het slopen van Zionskerk aan de duinweg 36 in Oostkapelle. Het kenmerk van deze ontheffing is 300302.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Gemeente Goes voor het opzettelijk verstoren, vernietigen van één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis en voor opzettelijk vernielen van twee nesten van de huismus als gevolg van het slopen van het voormalige schoolgebouw aan de Groenedaal 1 in Kloetinge.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 21 augustus 2023 ontheffing hebben verleend aan gemeente Goes van het verbod als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen van twee nesten van huismus en van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op het slopen van het voormalige schoolgebouw aan de Groenedaal 1 in Kloetinge. Het kenmerk van deze ontheffing is 315515.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Waterschap Scheldestromen te verlenen voor het doden van bruine en zwarte rat met behulp van een luchtdrukgeweer in het beheergebied van het Waterschap Scheldestromen.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 9 augustus 2023 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.13 en 3.14 Besluit natuurbescherming in samenhang met artikel 3.26 lid 2 sub b Wnb voor het doden van zwarte- en bruine rat met het luchtdrukgeweer in het beheergebied van het Waterschap Scheldestromen. Het kenmerk van deze ontheffing is 333336.

Weigering ontheffing Wet natuurbescherming aan privé persoon voor het doden van holenduif (Columba oenas) aan de Langeweg en de Nieuweweg te Poortvliet en de Gorishoeksedijk te Scherpenisse.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 9 augustus 2023 ontheffing hebben geweigerd te verlenen van het verbod van artikel 3.1 lid 1 en artikel 3.1 lid 4 en artikel 3.2 lid 6 van de Wet natuurbescherming. De ontheffing werd aangevraagd voor het doden van holenduif met behulp van het geweer, middelen die krachtens de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn toegelaten of vrijgesteld, te storen en onder zich te hebben en te vervoeren aan de Langeweg en Nieuweweg te Poortvliet en de Gorishoeksedijk te Scherpenisse. Het kenmerk van deze ontheffing is 342839.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan V.V.E. Scheldeflat 1 voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van één paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis als gevolg van renovatiewerkzaamheden aan de Scheldeflat 1 (perceelnummer 2293 en 998) aan de Churchilllaan in Terneuzen.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 3 augustus 2023 ontheffing hebben verleend van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van één paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op renovatiewerkzaamheden aan de Scheldeflat 1 (perceelnummer 2293 en 998) aan de Churchilllaan in Terneuzen. Het zaaknummer van deze ontheffing is 309542.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA) N.V. voor het bouwen van een Multifunctioneel Opslag gebouw (MOG) op het COVRA N.V. aan de Spanjeweg 1 te Nieuwdorp.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 27 juli 2023 ontheffing hebben verleend van het diverse verboden als bedoeld in de Wet natuurbescherming:

 • Artikel 3.10 lid 1 onder a van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk doden en vangen van het konijn;
 • Artikel 3.10 lid 1 onder a van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk doden van de haas;
 • Artikel 3.10 lid 1 onder b van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk (tijdelijk) beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van het konijn en de haas.

Deze aanvraag heeft betrekking op bouwwerkzaamheden op het COVRA N.V. aan de Spanjeweg 1 te Nieuwdorp. Het zaaknummer van deze ontheffing is 325615.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Provincie Zeeland voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het opzettelijk vernielen van een nestplaats van de kerkuil, een rustplaats van de steenuil en een zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis aan de Lange Blikstraat 2 in de gemeente Terneuzen.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 18 juli 2023 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.1 lid 2 van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor het opzettelijk vernielen van een nestplaats van de kerkuil en een rustplaats van de steenuil. Ook heeft Gedeputeerde Staten van Zeeland een ontheffing verleend van de verboden van artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van een zomerverblijfplaats van deze soort. De ontheffing heeft betrekking op de sloop van de bebouwing aan de Lange Blikstraat 2 in de gemeente Terneuzen. Het zaaknummer van deze ontheffing is 289216.

 

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Zeebad Ontwikkeling B.V. voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van een zomerverblijfplaats van deze soort aan de Langeweg 108 te Breskens.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 18 juli 2023 ontheffing hebben verleend van de verboden van artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van een zomerverblijfplaats van deze soort aan de Langeweg 108 te Breskens. Het zaaknummer van deze ontheffing is 306612.

 

Ontheffing Wet natuurbescherming aan N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ voor het uitvoeren van saneringswerkzaamheden op het EPZ- terrein aan de Zeedijk 32 in Borssele

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 18 juli 2023 ontheffing hebben verleend voor diverse verboden met betrekking tot de rugstreeppad van de Wet natuurbescherming:

 • Artikel 3.5 lid 1 en lid 2 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk doden, opzettelijk vangen en opzettelijk verstoren van de rugstreeppad (Epidalea calamita);
 • Artikel 3.5 lid 3 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen of rapen van eisnoeren van de rugstreeppad;
 • Artikel 3.5 lid 4 van de Wet natuurbescherming voor het beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de rugstreeppad;
 • Artikel 3.6 lid 2 van de Wet natuurbescherming om de rugstreeppad onder zich te hebben en te vervoeren anders dan voor verkoop;
 • Artikel 3.34 lid 1 van de Wet natuurbescherming om de rugstreeppad of eisnoeren van de rugstreeppad uit te zetten.

Deze aanvraag heeft betrekking op het uitvoeren van saneringswerkzaamheden op het EPZ- terrein aan de Zeedijk 32 in Borssele. Het zaaknummer van deze ontheffing is 303635.  

 

Ontheffing Wet natuurbescherming aan een agrarisch bedrijf voor het doden van brandgans met het geweer aan de Sint- Bavodijk te Nieuwvliet

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 11 juli 2023 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.1.lid 1 van de Wet natuurbescherming voor het doden van brandgans met behulp van het geweer op een perceel gelegen aan de Sint- Bavodijk te Nieuwvliet. Het kenmerk van deze ontheffing 332576.

 

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Vana Real Estate BV voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van één zomerverblijfplaats van deze soort aan de Noordstraat 18 te Terneuzen.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 10 juli 2023 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor het voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van één zomerverblijfplaats van deze soort aan de Noordstraat 18 te Terneuzen. Het zaaknummer van deze ontheffing is 311588.

 

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Evides N.V. voor het opzettelijk beschadigen en vernielen van vaste verblijfplaatsen en het opzettelijk doden en verwonden van wezel, waterspitsmuis en veldspitsmuis nabij Cambronsestraat 8, te Hulst.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 4 juli 2023 ontheffing hebben verleend aan Evides N.V. voor het opzettelijk doden van wezel, waterspitsmuis en veldspitsmuis en het opzettelijk beschadigen en vernielen van vaste voortplantings- of rustplaatsen van wezel, waterspitsmuis en veldspitsmuis. Deze aanvraag heeft betrekking op het bouwen van een aanjaagstation ten behoeve van drinkwatervoorziening. Het zaaknummer van deze ontheffing is 259812.

 

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Zeeuwland voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van één paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis en ontheffing voor opzettelijk vernielen van 46 nestplaatsen van de huismus en 4 nestplaatsen van dier gierzwaluw als gevolg van renovatiewerkzaamheden bij de woningen aan de Moggestraat 1 t/m 41, 2 t/m 12 en 30 t/m 50 in Zierikzee.

 Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 27 juni 2023 ontheffing hebben verleend aan Zeeuwland van het verbod als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen van 46 nesten van huismus en 4 nesten van de gierzwaluw. Ook is ontheffing verleend van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van één paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op renovatiewerkzaamheden bij de woningen aan de Moggestraat 1 t/m 41, t/m 12 en 30 t/m 50 in Zierikzee.
Het zaaknummer van deze ontheffing is 288523.

 

Ontheffing Wet natuurbescherming aan een agrarisch bedrijf voor het doden van wilde eend met het geweer op 3 percelen gelegen te Dreischor en Zonnemaire

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 26 juni 2023 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.1. lid 1 van de Wet natuurbescherming voor het doden van wilde eend met behulp van het geweer op één perceel gelegen aan de Gaanderse’sweg te Dreischor en twéé percelen gelegen aan de Noord Bosweg en Stapelsweg te Zonnemaire. Het kenmerk van deze ontheffing 332510.

 

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Van den Berge Handelsonderneming B.V. voor het opzettelijk vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van het konijn. De ontheffing werd aangevraagd om een bedrijfsuitbreiding mogelijk te maken aan de Oomshoekseweg 4, 4416 RG, in Kruiningen

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 23 juni 2023 de aangevraagde ontheffing Wet natuurbescherming van Van den Berge Handelsonderneming B.V. hebben geweigerd. Van den Berge Handelsonderneming B.V vroeg ontheffing aan van het verbod als bedoeld in artikel 3.10 lid 1 onder b van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van het konijn.
Het zaaknummer van deze ontheffing is 296903.

 

Ontheffing Wet natuurbescherming aan North Sea Port NV voor het op termijn verwijderen van tijdelijke natuur aan de Akkerweg te Nieuwdorp in de gemeente Borsele en de Wulpenbek te Hoek in de gemeente Terneuzen.  

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 7 juni 2023 ontheffing hebben verleend van de verboden van:

 • Artikel 3.1 lid 2 Wnb om nestplaatsen van de steenuil, ransuil, buizerd en boomvalk opzettelijk te vernielen of te beschadigen.
 • Artikel 3.5 lid 2 en lid 4 Wnb om de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, watervleermuis en laatvlieger opzettelijk te verstoren en verblijfplaatsen van deze soorten te beschadigen of vernielen.
 • Artikel 3.5 lid 1, lid 2 en lid 4 Wnb, artikel 3.6 lid 2 Wnb en artikel 3.34 lid 1 Wnb om de rugstreeppad en kamsalamander opzettelijk te vangen en te verstoren, onder zich te hebben en uit te zetten én voortplantings- of rustplaatsen van de kamsalamander en de rugstreeppad te beschadigen of te vernielen.
 • Artikel 3.10 lid 1 Wnb om de vaste voortplantings- of rustplaatsen van de veldspitsmuis, waterspitsmuis, steenmarter, vos, haas, konijn en bunzing opzettelijk te beschadigen of vernielen.

De verboden worden overtreden door het op termijn verwijderen van tijdelijke natuur aan de Akkerweg te Nieuwdorp in de gemeente Borsele en de Wulpenbek te Hoek in de gemeente Terneuzen. Het kenmerk van deze ontheffing is 229419.

 

Weigering ontheffing Wet natuurbescherming aan privé persoon voor het doden van knobbelzwaan (Cygnus olor) aan de Langestraat in Hulst.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 19 juni 2023 ontheffing hebben geweigerd van het verbod van artikel 3.1 lid 1, van de Wet natuurbescherming voor het doden van knobbelzwaan aan de Langestraat in Hulst. Het kenmerk van dit besluit is 295220.

 

Weigering ontheffing Wet natuurbescherming voor het beschadigen of vernielen van rust- en verblijfplaatsen van de kamsalamander en voor het opzettelijk vangen en elders uitzetten van de kamsalamander. De ontheffing werd aangevraagd voor de realisatie van een strandopgang bij de “Groese Duintjes” ter hoogte van Zeeweg 4A in Groede.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 7 juni 2023 de aangevraagde ontheffing Wet natuurbescherming van Strandcamping Groede hebben geweigerd. Strandcamping Groede vroeg ontheffing aan van het verbod als bedoeld in artikel 3.5 lid 1 en lid 4 van de Wet natuurbescherming om rust- en verblijfplaatsen van de kamsalamander te beschadigen of te vernielen. Ook vroeg Strandcamping Groede ontheffing aan van het verbod als bedoeld in artikel 3.34 lid 2 Wnb voor het opzettelijk vangen en elders uitzetten van de kamsalamander. De ontheffing werd aangevraagd voor de realisatie van een strandopgang bij de “Groese Duintjes” ter hoogte van Zeeweg 4A in Groede.
Het zaaknummer van deze geweigerde ontheffing is 281261.

 

Ontheffing Wet natuurbescherming voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis en ontheffing voor opzettelijk vernielen van 22 nestplaatsen van de huismus gevolg van renovatiewerkzaamheden van de woningen aan het Sluispad 12 tot en met 24, 4328 BL, in Burgh-Haamstede.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 6 juni 2023 ontheffing hebben verleend aan Zeeuwland van het verbod als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen van 22 nesten van huismus en van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op renovatiewerkzaamheden van de woningen aan het Sluispad 12 tot en met 24, 4328 BL, in Burgh-Haamstede. Het zaaknummer van deze ontheffing is 284831.

 

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Akkerbouwbedrijf Verwijs voor het doden van holenduif met behulp van het hagelgeweer op percelen bloemzaad en violen aan de Kampweg en Korte Kruisweg te Sint Philipsland.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 23 mei 2023 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.1 lid 1, van de Wet natuurbescherming voor het doden van holenduif met behulp van het hagelgeweer ter voorkoming van belangrijke schade aan bloemzaad en violen op percelen aan de Kampweg en Korte Kruisweg te Sint Philipsland. Het kenmerk van deze ontheffing is 285058.

 

Ontheffing Wet natuurbescherming aan een agrarisch bedrijf voor het doden van holenduif met behulp van het geweer aan de Annavosdijk te Sint- Annaland

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 23 mei 2023 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.1. lid 1 van de Wet natuurbescherming voor het doden van holenduif met behulp van het geweer op een perceel aan de Annavosdijk te Sint- Philipsland. Het kenmerk van deze ontheffing 286277.

Ontheffing Wet natuurbescherming voor verstoren en vernietigen van verblijfplaats gewone dwergvleermuis aan de Bloemenlaan 1-3 in Sint Maartensdijk

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Gemeente Tholen voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van vijf paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. Deze ontheffing heeft betrekking op het slopen van de twee gebouwen “OBS De Rieburch” en kinderopvang “het Hummeltje” aan de Bloemenlaan 1-3 in Sint Maartensdijk.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 1 mei 2023 ontheffing hebben hebben Verleend aan Gemeente Tholen van de volgende verbod als bedoeld in de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb):

 • Artikel 3.5 lid 2 Wnb voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis;
 • Artikel 3.5 lid 4 Wnb voor het vernielen van vijf paarverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis.

Deze ontheffing heeft betrekking op het slopen van de twee gebouwen “OBS De Rieburch” en kinderopvang “het Hummeltje” aan de Bloemenlaan 1-3 in Sint Maartensdijk. Het zaaknummer van deze ontheffing is 267401.

Ontheffing Wet natuurbescherming voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis, huismus en gierzwaluw in de wijk ’t Zand te Middelburg.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 17 april 2023 ontheffing hebben verleend aan Woongoed Middelburg van de volgende verboden als bedoeld in de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb):

 • Artikel 3.1 lid 2 Wnb voor het opzettelijk vernielen van 38 nesten van huismus;
 • Artikel 3.1 lid 2 Wnb voor het opzettelijk vernielen van 7 nesten van de gierzwaluw;
 • Artikel 3.5 lid 2 Wnb voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis;
 • Artikel 3.5 lid 4 Wnb voor het vernielen van 6 verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis.

Deze aanvraag heeft betrekking op de sloop en nieuwbouw van de bebouwing van een deel (201) van de wijk ’t Zand te Middelburg. De adressen die het betreft zijn:

 • Langevieleweg 34 tot en met 50 (even nummers);
 • Langevieleweg 54 t/m 96 (alleen even nummers);
  Langevieleweg 45 t/m 77 (alleen oneven nummers);
 • Poelendaeleweg 26 t/m 50 (alleen even nummers);
 • Burgerweidestraat 1 t/m 35 (alleen oneven nummer);
 • Burgerweidestraat 2 t/m 32 (alleen even nummers);
 • Baarsjesstraat 1 t/m 35 (alleen oneven nummers);
 • Baarsjesstraat 2 t/m 28 (alleen even nummers);
 • Oude Koudekerkseweg 25 t/m 49 (alleen oneven nummers).

  Het zaaknummer van deze ontheffing is 244697.

Wijziging tenaamstelling vergunning Wet natuurbescherming voor de algehele revisie van de vergunde situatie van Eastman Chemical Middelburg B.V. op de locatie Herculesweg 35 te Middelburg van Eastman Chemical Middelburg B.V. naar Synthomer Middelburg B.V.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 14 april 2023 de op 21 december 2020 op naam van Eastman Chemical Middelburg B.V. verleende vergunning op grond van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming met kenmerk ZK20000202/20041221 op naam hebben gesteld van Synthomer Middelburg B.V. De vergunning is verleend voor de algehele revisie van de vergunde situatie van Eastman Chemical Middelburg B.V. op de locatie Herculesweg 35 te Middelburg. Het zaaknummer van dit besluit is 312154.

Weigering ontheffing Wet natuurbescherming aan Landbouwbedrijf Remijn voor het doden van smient (Mareca penelope) aan de Steursweg en Meeldijk te Burgh-Haamstede.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 13 april 2023 ontheffing hebben geweigerd van het verbod van artikel 3.1, van de Wet natuurbescherming voor het doden van smient met behulp van het geweer ter voorkoming van belangrijke schade aan tarwe en graszaad op percelen aan de Steursweg en Meeldijk te Burgh-Haamstede. Het zaaknummer van het besluit is 264905.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Waterzande B.V. voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de wezel, de haas en het konijn tijdens de herontwikkeling van Perkpolder in de gemeente Hulst.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 7 april 2023 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.10 lid 1, onder b, van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de wezel, de haas en het konijn tijdens de herontwikkeling van Perkpolder in de gemeente Hulst. Het kenmerk van deze ontheffing is 237833.

 

Ontheffing Wet natuurbescherming aan een agrarisch bedrijf voor het doden van ree met behulp van het geweer aan de Zeedijk van de Prosperpolder te Nieuw Namen

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 4 april 2023 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.10 lid 1 Wet Natuurbescherming om ree te doden met het geweer op een perceel aan de Zeedijk van de Prosperpolder te Nieuw Namen. Het kenmerk van deze ontheffing 297002.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Zeeland Refinery voor het zoeken, rapen, uit het nest nemen en het opzettelijk beschadigen of vernielen van eieren en nesten van de zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw op het terrein van Zeeland Refinery N.V. te gemeente Borsele.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 3 april 2023 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.1 lid 2 en lid 3 van de Wet natuurbescherming voor het zoeken, rapen, uit het nest nemen en het opzettelijk beschadigen of vernielen van eieren en nesten van de zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw op het terrein van Zeeland Refinery N.V. te gemeente Borsele. Het kenmerk van deze ontheffing is 263574.

Ontheffing Wet natuurbescherming voor het opzettelijk verstoren, vernietigen verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis Dokter Nolsonstraat  in Vlissingen.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 31 maart 2023 ontheffing hebben verleend aan Rothuizen Architecten en Adviseurs B.V. van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van twee verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op het omvormen van de OLV-kerk in Vlissingen aan de Dokter Nolsonstraat naar een hotel met 90 kamers. Het zaaknummer van deze ontheffing is 265718.

Ontheffing Wet natuurbescherming voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van rust- en nestplaatsen van de huismus, het opzettelijk verstoren, beschadigen of vernielen verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis aan de IJsselstraat en Rijnstraat te Middelburg.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 21 maart 2023 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.1 lid 2 van de Wet natuurbescherming aan Woongoed Middelburg voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van twee rust- en nestplaatsen van de huismus. Ook wordt ontheffing verleend van de verboden van artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het beschadigen of vernielen van een zomer/paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. De ingreep bestaat uit het uitvoeren van renovatie en isolatie werkzaamheden. Het kenmerk van deze ontheffing is 254663.

Wijziging tenaamstelling vergunning Wet natuurbescherming voor het realiseren en daarna gebruiken van een woning op de locatie Strandweg 25(a) te Burgh-Haamstede.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 15 maart 2023 de op 28 juni 2020 verleende vergunning op grond van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming met kenmerk ZK20000062/20023235 op naam hebben gesteld van een privépersoon. De vergunning is verleend voor het bouwen en daarna gebruiken van een woning aan de Strandweg 25(a) te Burgh-Haamstede, nabij Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Het kenmerk van deze vergunning is ZK20000062 / 20023235. Het zaaknummer van dit besluit is 294725.

Ontheffing Wet natuurbescherming voor het opzettelijk doden, vangen en verstoren van de rugstreeppad én het beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de rugstreeppad op het bedrijventerrein Welgelegen te Tholen.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 9 maart 2023 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.5 lid 1, lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor het opzettelijk doden, vangen en verstoren van de rugstreeppad én het beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de rugstreeppad voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Welgelegen te Tholen. Tevens wordt ontheffing verleend van artikel 3.6 lid 2 Wnb en artikel 3.34 lid 1 Wnb om de rugstreeppad onder zich te hebben en de rugstreeppad uit te zetten.

De ontheffing is voor het bouwrijp maken van het gebied ten noorden van de Marconiweg en ten westen van de Langeweg en aan de Groeneweg 9 te Tholen. Het kenmerk van deze ontheffing is 270644.

Ontheffing Wet natuurbescherming voor het opzettelijk doden, vangen en verstoren van de rugstreeppad én het beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de rugstreeppad in de Dalempolder te Tholen.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 3 maart 2022 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.5 lid 1, lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor het opzettelijk doden, vangen en verstoren van de rugstreeppad én het beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de rugstreeppad in de Dalempolder te Tholen. Tevens wordt ontheffing verleend van artikel 3.6 lid 2 Wnb en artikel 3.34 lid 1 Wnb om de rugstreeppad onder zich te hebben en de rugstreeppad uit te zetten.
De ontheffing is voor de aanleg van een weg en het maken van een ontsluiting tussen de N286 en de Molenvlietsedijk te Tholen. Het kenmerk van deze ontheffing is 271031

 

Ontheffing Wet natuurbescherming aan een agrarisch bedrijf voor het doden van brandgans met behulp van het geweer aan de Knuitershoek te Ossenisse

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 28 februari 2023 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.1. lid 1 van de Wet natuurbescherming voor het doden van brandgans met behulp van het geweer op een perceel aan de Knuitershoek te Ossenisse. Het kenmerk van deze ontheffing 263837.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Pesteqs te verlenen voor het doden van bruine en zwarte rat met behulp van een luchtdrukgeweer in de Provincie Zeeland.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 28 februari 2023 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.13 en 3.14 Besluit natuurbescherming in samenhang met artikel 3.26 lid 2 sub b Wnb voor het doden van zwarte- en bruine rat met het luchtdrukgeweer in de Provincie Zeeland. Het kenmerk van deze ontheffing is: 244664.

Ontheffing Wet natuurbescherming voor opzettelijk verstoren van gewone dwergvleermuis en vernietigen van één zomerverblijfplaats van gewone dwergvleermuis als gevolg van de sloop van de gebouwen aan Boulevard de Wielingen 60 tot en met 65 in Cadzand-Bad.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 27 februari 2023 ontheffing hebben verleend van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op de sloop van de gebouwen aan Boulevard de Wielingen 60 tot en met 65 in Cadzand-Bad. Het kenmerk van deze ontheffing is 259515.

Ontheffing Wet natuurbescherming voor verstoren en vernietigen zomerverblijfplaats gewone dwergvleermuis en vernielen nesten huismus en gierzwaluw bij woningen aan de Van Ostadestraat 15-21 in Oostburg, Henry Dunantstraat 14-28 in Sint Jansteen en Boelaertstraat 2-32 in Aardenburg

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 21 februari 2023 ontheffing hebben verleend van het verbod als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen van vijf nesten van huismus en het opzettelijk vernielen van zeven nesten van de gierzwaluw. Daarnaast is op 21 februari 2023 ontheffing verleend aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van vier zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Deze ontheffing heeft betrekking op de sloop van woningen aan de Van Ostadestraat 15 - 21 in Oostburg; het slopen van woningen aan de Henry Dunantstraat 14 - 28 in Sint Jansteen; het renoveren van woningen aan de Boelaertstraat 2 - 32 in Aardenburg. Het kenmerk van deze ontheffing is 253508.

 

Ontheffing Wet natuurbescherming aan een agrarisch bedrijf voor het doden van meerkoet met behulp van het geweer aan de Pierhoekseweg te Sint- Maartensdijk

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 14 februari 2023 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.1. lid 1 van de Wet natuurbescherming voor het doden van meerkoet met behulp van het geweer op een perceel aan de Pierhoekseweg te Sint- Maartensdijk. Het kenmerk van deze ontheffing 269051.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Jasja Dekker Dierecologie voor het vangen, doden en uitzetten van konijnen. De konijnen worden gevangen in de Clingse bossen en uitgezet in Oranjezon om de konijnenpopulatie te versterken met als doel het versterken van het habitattype Grijze duinen en bijbehorende soorten.  

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 8 februari 2023 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.10 lid 1 onder a Wnb om het konijn te vangen en te doden. Ook is ontheffing verleend van artikel 3.34 lid 1 Wnb voor het uitzetten van het konijn. De konijnen worden gevangen in de Clingse bossen en uitgezet in Oranjezon om de konijnenpopulatie te versterken met als doel het versterken van het habitattype Grijze duinen en bijbehorende soorten. Het kenmerk van deze ontheffing is 234635.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Koopman | Haardhout.eu | Pizzaoven-eu voor het vernielen van acht huismus nestplaatsen, het vernielen van verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis, de laatvlieger en de gewone grootoorvleermuis en het verstoren van voornoemde vleermuissoorten aan de Rijksweg 19 te Nieuwerkerk.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 30 januari 2023 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.1 lid 2 van de Wet natuurbescherming voor het vernielen van acht huismus nestplaatsen. Tevens heeft Gedeputeerde Staten van Zeeland ontheffing verleend van artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor het vernielen van verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis, de laatvlieger en de gewone grootoorvleermuis en het verstoren van voornoemde vleermuissoorten tijdens sloopwerkzaamheden aan de Rijksweg 19 te Nieuwerkerk. Het kenmerk van deze ontheffing is 231695.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Gemeente Goes voor het opzettelijk vernielen van zeven nesten/verblijfplaatsen van de huismus en ontheffing voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van drie zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis als gevolg van sloopwerkzaamheden aan het oude dorpshuis aan de Deltastraat 2 in Kattendijke. 

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 19 januari 2023 ontheffing hebben verleend van het verbod als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen van zeven nesten/verblijfplaatsen van huismus en van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van drie zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Het kenmerk van deze ontheffing is 221069.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Stichting Stadlander voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van één  zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis als gevolg van sloopwerkzaamheden aan de Van de Bosstraat 15-45 en 69-73 in Sint-Annaland.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 16 januari 2023 ontheffing hebben verleend van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op sloopwerkzaamheden aan de Van de Bosstraat 15-45 en 69-73 in Sint-Annaland. Het kenmerk van deze ontheffing is 229286.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan FRABC B.V. voor het opzettelijk beschadigen en vernielen van vaste verblijfplaatsen van haas als gevolg van de bouw van woonwijk Aria zuid fase 1 te Goes.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 2 januari 2023 ontheffing hebben verleend aan FRABC B.V. van het verbod als bedoeld in artikel 3.10 eerste lid onder b van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk beschadigen en vernielen van vaste voortplantings- of rustplaatsen van haas (Lepus europaeus). Deze aanvraag heeft betrekking op voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de woonwijk Aria zuid fase 1 te Goes. Het zaaknummer van deze ontheffing is 186983.