Wet natuurbescherming overzicht reguliere besluiten

Besluiten die wij nemen via de Reguliere procedure worden niet langer gepubliceerd. Wij willen echter wel transparant blijven. Daarom plaatsen wij op deze pagina een overzicht van de door ons genomen reguliere besluiten op grond van de Wet natuurbescherming.

Hert in bos Schouwen-Duiveland

Overzicht besluiten reguliere procedure

Nadat de Wet natuurbescherming op 1 januari 2017 inging, veranderden de regels rond publicaties van besluiten. Met een besluit bedoelen we een schriftelijke beslissing die door een overheidsinstantie genomen wordt en gevolgen heeft voor de verhouding in gezag tussen overheid en burger.

De besluiten die wij nemen via de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV) publiceren wij op de pagina Provinciaal blad en bekendmakingen. Dit zijn besluiten die gevolgen kunnen hebben voor meer partijen dan alleen de aanvrager. Betrokkenen kunnen een zienswijze indienen over een besluit.

Besluiten die wij nemen via de reguliere procedure maken wij niet langer bekend. Het gaat hier om besluiten die alleen gevolgen hebben voor de aanvrager. Als Provincie willen wij wel doorzichtig blijven. Daarom plaatsen wij op deze pagina een overzicht van de door ons genomen reguliere besluiten.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Woongoed Middelburg voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het (tijdelijk) beschadigen van één kraam- en één paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis als gevolg van renovatie-, verduurzamings- en brandveiligheidsmaatregelen aan de Van Heemskerckstraat 1-55 (oneven) en de Van Heemskerckstraat 4 t/m 44  in Middelburg.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op15 juli 2022 ontheffing hebben verleend aan Woongoed Middelburg van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en voor het (tijdelijk) beschadigen van één kraam- en één paarverblijfplaats. Deze aanvraag heeft betrekking op renovatie-, verduurzamings- en brandveiligheidsmaatregelen aan de Van Heemskerckstraat1-55 (oneven) en de Van Heemskerckstraat 4 t/m 44  in Middelburg. Het zaaknummer van deze ontheffing is 159458.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen voor herplant op andere grond van de Justaasweg 4a te Axel naar Benedenstraat 4 te Koewacht.  

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 8 juli 2022 ontheffing hebben verleend van artikel artikel 4.5 lid 1 van de Wet natuurbescherming voor herbeplanting op andere grond. Het gevelde perceel betreft de Justaasweg 4a te Axel, herplantlocatie is de Benedenstraat 4 te Koewacht. Het kenmerk van deze ontheffing is ZK 123521.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan de gemeente Tholen voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en voor het vernielen van vier zomer/paarverblijfplaatsen en één kraamverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. Deze activiteiten zijn het gevolg van sloopwerkzaamheden van de oude gebouwen van de twee basisscholen, CNS De Regenboog en de CNS Eben Haëzerschool aan de Molenvlietsedijk in Tholen.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 28 juni 2022 ontheffing hebben verleend aan de gemeente Tholen van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en voor het vernielen van vier zomer/paarverblijfplaatsen en één kraamverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. Deze activiteiten zijn het gevolg van sloopwerkzaamheden van de oude gebouwen van de twee basisscholen, CNS De Regenboog en de CNS Eben Haëzerschool aan de Molenvlietsedijk in Tholen. Het zaaknummer van deze ontheffing is 145103.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Bogor Projectontwikkeling B.V. voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en de laatvlieger (Eptesicus serotinus) en ontheffing voor van drie verblijfplaatsen (één zomer/paarverblijfplaats en twee paarverblijfplaatsen) van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van één zomerverblijfplaats van de laatvlieger ten gevolge van het slopen van de bebouwing aan de aan de Jannewekken 11 te Zierikzee.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 9 juni 2022 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.5 lid 2  van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger. Ook is verleend ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 3.5 lid 4 om drie verblijfplaatsen (één zomer/paarverblijfplaats en twee paarverblijfplaatsen) van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van één zomerverblijfplaats van de laatvlieger. Deze aanvraag heeft betrekking op het slopen van de bebouwing aan de aan de Jannewekken 11 te Zierikzee. Het zaaknummer van deze ontheffing is 115223.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan een agrarisch bedrijf voor het doden van brandgans met behulp van het geweer aan de Sint Bavodijk 53 te Nieuwvliet.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 7 juni 2022 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.1. lid 1, van de Wet natuurbescherming voor het doden van brandgans met behulp van het geweer voor een perceel aan de Sint Bavodijk 53 te Nieuwvliet. Het kenmerk van deze ontheffing is: 156587.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Woongoed Middelburg voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van twee verblijfplaatsen (één zomerverblijfplaats en één zomer/paarverblijfplaats) van de gewone dwergvleermuis als gevolg van renovatie aan de wooncomplexen Maasstraat en Oosterscheldestraat in de gemeente Middelburg.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 1 juni 2022 ontheffing hebben verleend van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van twee verblijfplaatsen (één zomerverblijfplaats en één zomer/paarverblijfplaats) van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op de renovatie van de wooncomplexen Oosterscheldestraat (nummers 20-100 (even)) en Maasstraat (nummers 27-89 (oneven)) te Middelburg. Het kenmerk van deze ontheffing is 128339.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan een agrarisch bedrijf voor het doden van wilde eend met behulp van het geweer aan de Noord bosweg 4 te Zonnemaire.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 30 mei 2022 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.1. lid 1, van de Wet natuurbescherming voor het doden van wilde eend met behulp van het geweer voor een perceel aan de Noord bosweg 4 te Zonnemaire. Het kenmerk van deze ontheffing is: 152034.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan privé persoon voor het verplaatsen van glad biggenkruid op een locatie aan de strandweg te Burgh- Haamstede.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 10 mei ontheffing hebben verleend van de verboden van artikel 3.10 lid 1 onder c, van de Wet natuurbescherming om glad biggenkruid op te graven en te verplanten naar een alternatieve locatie op één perceel aan de strandweg te Burgh- Haamstede. Het kenmerk van deze ontheffing is: 110743.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Beveland Wonen het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van vijf zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis, Deze ontheffing heeft betrekking op het slopen van woningen op de volgende adressen in Rilland: Swaanhilstraat 1-7 en 17-25, Steenvlietstraat 1-13 en 14-28, Dulftstraat 2-16 en Spiervlietstraat 2-14.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 5 mei 2022 ontheffing hebben verleend aan Beveland Wonen van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van vijf zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Deze ontheffing heeft betrekking op het slopen van woningen op de volgende adressen in Rilland:
Swaanhilstraat 1-7 en 17-25,
Steenvlietstraat 1-13 en14-28,
Dulftstraat 2-16 en
Spiervlietstraat 2-14.
Het zaaknummer van deze ontheffing is 140550.

Gedeeltelijke intrekking vergunning Wet natuurbescherming van Leghennenbedrijf Oostketelaar B.V. voor het in werking hebben van een pluimveehouderij op de locatie Oostketelaarweg 3 te Lewedorp.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 3 mei 2022 hebben besloten om de op 16 november 2015 verleende vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (nu geldend als vergunning op grond van artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming) met kenmerk NB.15.015 / 15015862 gedeeltelijk in te trekken, voor zover deze betrekking heeft op het houden van 31.314 legkippen en de opslag van pluimveemest van 31.314 legkippen. De gedeeltelijke intrekking gebeurt op verzoek van de vergunninghouder. Het zaaknummer van dit besluit is 120420.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan privé persoon voor het doden van holenduif met behulp van het hagelgeweer op een perceel violen en bloemzaad aan de Lange Kruisweg in Sint Philipsland.  

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 29 april 2022 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.1 lid 1, van de Wet natuurbescherming voor het doden van holenduif met behulp van het hagelgeweer op een perceel violen en bloemzaad aan de Lange Kruisweg in Sint Phillipsland. Het kenmerk van deze ontheffing is 121116.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan privé persoon voor het opzettelijk vernielen van vier nestplaatsen van de gierzwaluw tijdens het slopen van een schuur en een opstal gelegen aan de Hoofdstraat 3 in Wolphaartsdijk.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 29 april 2022 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.1 lid 2 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen van vier nestplaatsen van de gierzwaluw tijdens het slopen van een schuur en een opstal gelegen aan de Hoofdstraat 3 in Wolphaartsdijk. Het kenmerk van deze ontheffing is 127712.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Turrim B.V. voor het verplaatsen van glad biggenkruid op een locatie aan de JJBoeijesweg te Burgh- Haamstede.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 26 april 2022 ontheffing hebben verleend van de verboden van artikel 3.10 lid 1 onder c, van de Wet natuurbescherming om glad biggenkruid op te graven en te verplanten naar een alternatieve locatie op één perceel aan de JJBoeijesweg te Burgh- Haamstede. Het kenmerk van deze ontheffing is: 110369.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Roompot Group voor het opzettelijk vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de wezel ten zuidoosten van de Banjaard Boulevard 1 te Kamperland.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 26 april 2022 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.10 lid 1 onder b, van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de wezel ten zuidoosten van de Banjaard Boulevard 1 te Kamperland. Het kenmerk van deze ontheffing is 115337.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Stichting Zorgcentrum Cederhof voor het opzettelijk verstoren van de ruige dwergvleermuis en het vernietigen van één  paarverblijfplaats van de ruige dwergvleermuis als gevolg van het slopen van de bebouwing aan de Bruëlisstraat 107-147 in Kapelle.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 22 april 2022 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de van de Wet natuurbescherming voor opzettelijk verstoren van de ruige dwergvleermuis en het vernielen van één paarverblijfplaats van de ruige dwergvleermuis als gevolg van het slopen van de bebouwing aan de Bruëlisstraat 107-147 in Kapelle. Het zaaknummer van deze ontheffing is 130682.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Natuurmonumenten voor nestbeheer meeuwen in de Pikgat, Levensstrijd en Kwistenburg.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 13 april 2022 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.1 lid 2 en 4 Wnb voor het opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw te vernielen of te beschadigen of nesten weg te nemen, in het belang ter bescherming van flora of fauna. De ontheffing geldt in de (deel)gebieden Pikgat en Levensstrijd (gemeente Schouwen-Duiveland) en Kwistenburg (gemeente Goes). Het kenmerk van deze ontheffing is 123125

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Sonneborgh West B.V. voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van twee verblijfplaatsen (één zomerverblijfplaats en éen paarverblijfplaats) van de gewone dwergvleermuis als gevolg van de sloop van het flatgebouw aan de Damstraat 68 in Yerseke

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 8 april 2022 ontheffing hebben verleend aan Sonneborgh West B.V van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van twee verblijfplaatsen (één zomerverblijfplaats en één paarverblijfplaats) van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op de sloop van het flatgebouw aan de Damstraat 68 in Yerseke. Het zaaknummer van deze ontheffing is 110786.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Gemeentehuis Vlissingen voor het opzettelijk vangen van de haas en het konijn en om opzettelijk vaste rust- en verblijfplaatsen van deze soorten te vernielen verspreid in ruimte en tijd. Deze activiteiten worden begaan bij de ontwikkeling van de Scheldewijk en Kenniswerf in Vlissingen. Tevens wordt ontheffing verleend om hazen en konijnen uit te kunnen zetten in een ander gebied, namelijk het Markiezaat, dan waar ze zijn gevangen.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 29 maart 2022 ontheffing hebben verleend van de verboden als bedoeld in artikel 3.10 lid 1 a en b Wet natuurbescherming om de haas en het konijn opzettelijk te vangen en om opzettelijk vaste rust- en verblijfplaatsen van deze soorten te vernielen verspreid in ruimte en tijd. Deze activiteiten worden begaan bij de ontwikkeling van de Scheldewijk en Kenniswerf in Vlissingen. Deze worden gefaseerd ontwikkeld waarbij de terreinen binnen nu en tien jaar worden uitgegeven voor woningbouw en bedrijvigheid. Tevens wordt ontheffing verleend van het verbod als bedoeld in artikel 3.34 lid 1 om de gevangen hazen en konijnen uit te kunnen zetten in een ander gebied dan waar ze zijn gevangen. In Vlissingen blijft door de geplande ontwikkeling geen leefgebied over voor de haas en het konijn, daarom worden deze soorten na het vangen uitgezet in het Markiezaat. Het zaaknummer van deze ontheffing is 105905.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Limagrain Nederland B.V. voor het doden van holenduif en het gebruik van een vangkooi bij de bestrijding van zwarte kraai en kauw op diverse percelen in de gemeente Reimerswaal en Goes.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 25 maart 2022 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.1, lid 1, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor het doden van holenduif met behulp van het geweer. Tevens is ontheffing verleend van artikel 3.4, lid 1, Wnb en 3.24, lid 2, Wnb voor het gebruiken van een vangkooi bij de bestrijding van kauw en zwarte kraai. Het kenmerk van deze ontheffing is 114251.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Beveland Wonen voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis ten gevolge van het slopen van de 22 woningen aan de H.A. Fonteinestraat 1-21a in Krabbendijke.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 25 maart 2022 ontheffing hebben verleend van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op slopen van de 22 woningen aan de H.A. Fonteinestraat 1-21a in Krabbendijke. Het zaaknummer van deze ontheffing is 116862.

Gebiedsontheffing Wet natuurbescherming aan gemeente Borsele voor de dorpskern Nieuwdorp.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 18 maart 2020 een gebiedsgerichte ontheffing hebben verleend aan de gemeente Borsele in het kader van een soortenmanagementplan (SMP) Nieuwdorp. De ontheffing is aangevraagd voor het uitvoeren van ruimtelijke ingrepen en beheer binnen de dorpskern van Nieuwdorp.

Het betreft de volgende verbodsbepalingen en beschermde soorten: het opzettelijk vernielen, beschadigen, wegnemen van nesten, rustplaatsen of eieren, of het opzettelijk storen en doden van de huismus en de gierzwaluw. Het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen of het opzettelijk verstoren en doden van de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis., meervleermuis, laatvlieger en gewone grootoorvleermuis.

Het kenmerk van deze ontheffing is 87720.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Beveland Wonen voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis ten gevolge van het slopen van de woningen aan de  Nijverheidsstraat 20-26 in Kruiningen.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 23 maart 2022 ontheffing hebben verleend van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op slopen van de woningen aan de  Nijverheidsstraat 20-26 in Kruiningen. Het kenmerk van deze ontheffing is 124776.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Econsultancy voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van een verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis aan de Nehalenniaweg 1 te Domburg.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 14 maart 2022 ontheffing hebben verleend van de verboden zoals genoemd in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van een verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis aan de Nehalenniaweg 1 te Domburg. Het zaaknummer van deze ontheffing is 113711.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Sonneborgh West B.V. voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van twee  zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis ten gevolge van het slopen van de Marnixflat te slopen aan de CH. De Bourbonweg te Goes.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 15 maart 2022 ontheffing hebben verleend aan Sonneborgh West B.V. van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van twee zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op het slopen van de Marnixflat te slopen aan de CH. De Bourbonweg te Goes. Het zaaknummer van deze ontheffing is 113787.

Afgewezen ontheffing Wet natuurbescherming aan Zeelanderij B.V. voor het doden van damhert op een perceel tulpenbollen aan de Zuidweg te Zonnemaire.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 2 maart 2022 ontheffing hebben geweigerd van het verbod van artikel 3.10 lid 1, van de Wet natuurbescherming voor het doden van een damhert op een perceel tulpenbollen aan de Zuidweg te Zonnemaire. Het kenmerk van deze ontheffing is ZK114947.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Maatschap J.A. en C.J. van der Bijl voor het doden van smient aan de Schendersweg/Slahofsweg, en Kerkweg te Scharendijke en de Dirksweg te Brouwershaven.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 28 februari 2022 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.1 lid 1, van de Wet natuurbescherming voor het doden van smient op percelen met wintertarwe aan de Schendersweg/Slahofsweg, en Kerkweg te Scharendijke en de Dirksweg te Brouwershaven. Het kenmerk van deze ontheffing is ZK 113423

Ontheffing Wet natuurbescherming aan gemeente Schouwen-Duiveland voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis als gevolg van de sloop van een onderwijsgebouw gelegen aan Hatfieldpark 1-2 in Zierikzee.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 21 februari 2022 ontheffing hebben verleend van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en om één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis te vernielen. Deze aanvraag heeft betrekking op het slopen van een onderwijsgebouw schoolgebouw Pieter Zeeman, gelegen aan Hatfieldpark 1-2 te Zierikzee. Het kenmerk van deze ontheffing is 117680.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Buijs Eco Consult B.V. voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis als gevolg van de sloop van een recreatiewoning gelegen aan de Hoogenboomlaan 58 in Renesse.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 21 februari 2022 ontheffing hebben verleend van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en om één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis te vernielen. Deze aanvraag heeft betrekking op het slopen van de recreatiewoning gelegen aan de Hoogenboomlaan 58 te Renesse. Het kenmerk van deze ontheffing is 102931.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Kennedy West Vastgoed B.V. voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis als gevolg van de sloop van het oude kantoorgebouw aan het Oostelijk Bolwerk 11 in Terneuzen.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 22 februari 2022 ontheffing hebben verleend van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en om één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis te vernielen. Deze aanvraag heeft betrekking op het slopen van woningen aan de als gevolg van de sloop van het oude kantoorgebouw aan het Oostelijk Bolwerk 11 in Terneuzen. Het kenmerk van deze ontheffing is 109699.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan BAM Infra Regionaal Breda voor het aanleggen van een landbouwweg ten noorden van de Zandkreeksluis en het daarbij tijdelijk verstoren van een buizerdnest in het broedseizoen.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 18 februari 2022 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.1 lid 4 van de Wet natuurbescherming voor het tijdelijk verstoren van een buizerdnest tijdens het broedseizoen bij aanlegwerkzaamheden van een landbouwweg ten noorden van de Zandkreeksluis. De werkzaamheden vinden plaats op het perceel met perceelnummer Kortgene I 154. Het zaaknummer van deze ontheffing is 113985.

Gewijzigde Ontheffing Wet natuurbescherming aan OREN 112 B.V. het slopen van het voormalig schoolgebouw aan de Kruitmolenlaan in 70 Middelburg.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 11 februari 2022 de op 22 juni 2020 verleende ontheffing Wet natuurbescherming met zaaknummer: ZK20000101/210014258 hebben gewijzigd. De wijziging betreft de periode waarin het voormalige schoolgebouw aan de Kruitmolenlaan 70 in Middelburg mag worden gesloopt. Het zaaknummer van dit wijzigingsbesluit is 117852.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Rho Adviseurs B.V. voor het opzettelijk verstoren van de ruige dwergvleermuis, het vernielen van twee verblijfplaatsen van de ruige dwergvleermuis en het vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van het konijn aan de Herbert H. Dowweg te Hoek

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 10 februari 2022 ontheffing hebben verleend van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk verstoren van de ruige dwergvleermuis en het vernielen van twee verblijfplaatsen van de ruige dwergvleermuis. Tevens heeft Gedeputeerde Staten van Zeeland ontheffing verleend van het verbod als bedoeld in artikel 3.10 lid 1, onder a en b Wnb, artikel 3.34 lid 1 Wnb om de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van het konijn te vernielen én het konijn te vangen en uit te zetten in geschikt leefgebied. De verbodsbepalingen worden overtreden door het plaatsen van een transformatorstation aan de Herbert H. Dowweg te Hoek. Het zaaknummer van deze ontheffing is 110057.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Stadlander voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van één zomer/paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. Ook is ontheffing Wet natuurbescherming verleend aan Stadlander voor opzettelijk vernielen van twee nesten van de huismus en het opzettelijk vernielen van zes nesten van de gierzwaluw ten gevolge van het slopen van de woningen aan de Jacoba van Beierenstraat 42 t/m 56, fase 1b in Sint Maartensdijk.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 9 februari 2022 ontheffing hebben verleend aan Stadlander van het verbod als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen van twee nesten van huismus en het opzettelijk vernielen van zes nesten van de gierzwaluw. Daarnaast is op 9 februari 2022 ontheffing verleend aan Stadlander van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van één zomer/paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op het slopen van de woningen aan de Jacoba van Beierenstraat 42 t/m 56, fase 1b in Sint Maartensdijk. Het zaaknummer van deze ontheffing is 111641.

Gedeeltelijke intrekking vergunning Wet natuurbescherming van Louws Agro B.V. voor het in werking hebben van een melkrundveehouderij op de locatie Sint Martijnsweg 26 te Rilland.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 7 februari 2022 hebben besloten om de op 26 mei 2016 verleende vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (nu geldend als vergunning op grond van artikel 2.7 lid 2  van de Wet natuurbescherming) met kenmerk 16008050/NB.15.077-02 gedeeltelijk in te trekken, voor zover deze betrekking heeft op het houden van 200 stuks melkvee en 90 stuks vrouwelijk jongvee. De gedeeltelijke intrekking gebeurt op verzoek van de vergunninghouder. Het zaaknummer van dit besluit is 110753.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Zeeland Refinery voor het op termijn verwijderen van tijdelijke natuur op het terrein van Zeeland Refinery met het perceelnummer Borsele A 1712.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 3 februari 2022 ontheffing hebben verleend van het verbod als bedoeld in artikel 3.1 lid 4 om nestplaatsen van de steenuil, sperwer en ransuil te vernielen of te beschadigen. Tevens heeft Gedeputeerde Staten van Zeeland ontheffing verleend van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 om de ruige dwergvleermuis, de gewone grootoorvleermuis en de baardvleermuis opzettelijk te verstoren en verblijfplaatsen van deze soorten te beschadigen of vernielen én is ontheffing verleend van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 1, lid 2 en lid 4, artikel 3.6 lid 2 en artikel 3.34 lid 1 om de rugstreeppad te vangen, onder zich te hebben en uit te zetten, opzettelijk te verstoren en voortplantingsplaatsen te beschadigen of te vernielen. Tot slot is ontheffing verleend van het verbod als bedoeld in artikel 3.10 lid 1, onder b, om de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de wezel, hermelijn, bunzing en steenmarter te beschadigen of vernielen. De verboden worden overtreden door het op termijn verwijderen van tijdelijke natuur. Het zaaknummer van deze ontheffing is 99467.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van acht zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis ten gevolge van slopen van woningen op de volgende adressen: Axel, Chopinlaan 13-23; Axel, Sweelinckplein 1-5; Breskens, Banckertlaan 3-19 en 4- 20; Kloosterzande, Rozenstraat 3-33; Philippine, Ankerhof 1-15.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 28 januari 2022 ontheffing hebben verleend van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van acht zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis ten gevolge van slopen van woningen op de volgende adressen:
Axel, Chopinlaan 13-23;
Axel, Sweelinckplein 1-5;
Breskens, Banckertlaan 3-19 en 4- 20;
Kloosterzande, Rozenstraat 3-33;
Philippine, Ankerhof 1-15.

Het zaaknummer van deze ontheffing is 107528.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen voor opzettelijk vernielen van vijftien nesten van de huismus ten gevolge van slopen van woningen op de volgende adressen: Breskens, Banckertlaan 3-19 – 4- 20;
Kloosterzande, Rozenstraat 3-33;
Sas van Gent, Ravelijn 11-19.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 28 januari 2022 ontheffing hebben verleend van het verbod als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen van vijftien nesten van de huismus  ten gevolge van slopen van woningen op de volgende adressen:
Breskens, Banckertlaan 3-19 – 4- 20;
Kloosterzande, Rozenstraat 3-33;
Sas van Gent, Ravelijn 11-19.

Het zaaknummer van deze ontheffing is 107528.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Beveland Wonen voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van drie zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis tijdens het slopen van woningen aan de Burgemeester van Horsighstraat 21-35 te ’s-Heerenhoek.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 27 januari 2022 ontheffing hebben verleend van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van drie zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op het slopen van woningen aan de Burgemeester van Horsighstraat 21-35 te ’s-Heerenhoek. Het zaaknummer van deze ontheffing is 109136.

Wijziging tenaamstelling vergunning Wet natuurbescherming voor het op experimentele basis beroepsmatig handmatig rapen van Japanse oesters op de vrij toegankelijke droogvallende slikken en platen in het Natura 2000-gebied Oosterschelde van Bonton Products B.V. naar Umami B.V.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 26 januari 2022 de op 28 oktober 2020 verleende vergunning op grond van artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming met kenmerk 20033192 op naam hebben gesteld van Umami B.V., Krab 12 te Yerseke. De vergunning is verleend voor het op experimentele basis beroepsmatig handmatig rapen van Japanse oesters op de vrij toegankelijke droogvallende slikken en platen in het Natura 2000-gebied Oosterschelde. Het zaaknummer van dit besluit is 114981.

Ontheffing Wet natuurbescherming (hierna Wnb) aan Vila Zorgvliet b.v. voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis als gevolg van het slopen van de villa Oud Zorgvliet met bijbehorende garage en de opstal aan de Nazareth 4 in Wolphaartsdijk.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 11 januari 2021 ontheffing hebben verleend aan Vila Zorgvliet b.v. van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op van de villa Oud Zorgvliet met bijbehorende garage en de opstal aan de Nazareth 4 in Wolphaartsdijk. Het zaaknummer van deze ontheffing is 107384.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan RHO adviseurs B.V. ten behoeve van herbeplanting op andere grond op grond van artikel 4.5 van de Wet natuurbescherming in de Bathpolder te Rilland.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 4 januari 2022 in het kader van artikel 4.5 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan RHO adviseurs B.V. voor herbeplanting op andere grond voor het vellen van perceel Reimerswaal T 277 ten behoeve van de ontwikkeling van een zonnepark in de Bathpolder te Rilland. Het kenmerk van deze ontheffing is: 80390.