EU Green Deal

De EU Green Deal is het ambitieuze plan van de nieuwe Europese Commissie om de klimaatverandering en de aantasting van het milieu een halt toe te roepen. Er zijn fondsen beschikbaar voor projecten die deze strategie ondersteunen.

Een groen Europa

Algemene inleiding over de EU Green Deal

De EU Green Deal is het ambitieuze plan van de nieuwe Europese Commissie om de klimaatverandering en aantasting van het milieu, die een grote bedreiging vormen voor Europa en de wereld, een halt toe te roepen.

De afspraken binnen de EU Green Deal zijn belangrijk voor tal van beleidsgebieden en vrijwel alle economische sectoren: van landbouw tot mobiliteit en van voedsel tot .

Niet alleen is de EU Green Deal interessant voor regionale samenwerkingsverbanden, maar ook voor gemeenten en bedrijven. Er zijn fondsen beschikbaar voor projecten die passen binnen de EU Green Deal strategie.

Doelstellingen van de EU Green Deal

Het is de bedoeling van de Europese Commissie om de EU met deze nieuwe duurzame groeistrategie een moderne, concurrerende economie te maken die zo efficiënt mogelijk omgaat met grondstoffen. Op die manier wil de EU het volgende bereiken:

 • een netto-uitstoot aan broeikasgassen die in 2050 tot nul gereduceerd is
 • een groeiende economie zonder grondstoffen uit te putten
 • geen mens of regio die aan het lot wordt overgelaten

Voor wie is de EU Green Deal van belang?  

De EU Green Deal is belangrijk voor tal van beleidsgebieden en veel economische sectoren, van landbouw tot mobiliteit en van voedsel tot biodiversiteit. De projecten zijn voornamelijk interessant voor regionale samenwerkingsverbanden, maar ook voor gemeenten en bedrijven.

De volgende thema's vallen onder de EU Green Deal

 • Klimaatactie: een klimaatneutrale Europese Unie tegen 2050                       
 • Industrie en Circulaire Economie: productiecyclussen duurzamer maken
 • Van Boer tot Bord: van de voedselcyclus
 • Duurzame mobiliteit: bevorderen van duurzame vervoersmiddelen
 • Biodiversiteit: beschermen van kwetsbare ecosystemen
 • Beëindigen verontreiniging: efficiënt milieuverontreiniging tot nul brengen
 • Omgeving: een efficiënte manier van bouwen en renoveren
 • Schone Energie: prioriteit geven aan een zo efficiënt mogelijk energieverbruik (energie-efficiëntie) en aan het gebruik van natuurlijke energiebronnen die constant worden aangevuld (hernieuwbare energiebronnen)

Wat zijn de mogelijkheden voor financiering?

De EU Green Deal maakt een aanzienlijk onderdeel uit van het Europese Meerjarig Financieel Kader, de meerjarenbegroting voor de EU. Er staan ook fondsen klaar voor projecten die passen binnen de strategie van de EU Green Deal. 

Ook voor Zeeland liggen hier kansen om op een  duurzame en concurrerende manier de economie te ontwikkelen zonder de leefbaarheid uit het oog te verliezen.

Toewijzing van fondsen via het Just Transition Mechanism (JTM)

Het Just Transition Mechanism (JTM) (letterlijk vertaald: het rechtvaardige transitiemechanisme) zorgt ervoor dat fondsen met name terechtkomen in die regio’s waar de noodzaak van een klimaattransitie groot is. De toewijzingsmethode is gebaseerd op objectieve en duidelijke criteria.

Het JTM kent drie pijlers voor de financiering

 • Pijler 1: het ‘Just Transition Fund’ (fonds voor een rechtvaardige transitie)
 • Pijler 2: een specifieke regeling in het kader van InvestEU
 • Pijler 3: een met de Europese investeringsbank opgezette leenmogelijkheid voor de overheidssector om extra investeringen te doen in de betrokken regio’s

Andere financieringsmogelijkheden

Via andere Europese instrumenten, zoals Horizon, Innovation Fund, en Connecting Europe Facility is ook ondersteuning mogelijk voor een groene transitie (overgang naar energieverbruik).

We houden u via deze EU Green Deal webpagina op de hoogte!

Ook via onze Nieuwsbrief Europaloket Zeeland zullen wij u over de ontwikkelingen en mogelijkheden informeren. U kunt zich hier aanmelden voor de Nieuwsbrief Europaloket Zeeland. 

EU Green Deal Event 19 februari 2021

Op 19 februari 2021 presenteerde de Provincie Zeeland de online talkshow ‘Green Deal: van Brussel naar Bruinisse’, een digitaal programma voor en mét Zeeuwse overheden, bedrijven, onderwijs- en onderzoekscentra. Gedeputeerde Anita Pijpelink ging o.a. in gesprek met Diederik Samson (kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans) over de kansen en uitdagingen van de European Green Deal voor Zeeland.

Wilt u het evenement terugkijken? Volg dan deze link: Online talkshow Green Deal: Van Brussel tot Bruinisse.

Naar aanleiding van het event zijn vele vragen gesteld over de Green Deal in Zeeland. De antwoorden kunt u binnenkort via deze pagina terugvinden.

Contactgegevens

Voor meer informatie of vragen over het Green Deal event of subsidiemogelijkheden, kunt u terecht bij het volgende adres: eugreendeal@zeeland.nl