Het EU-subsidieprogramma Horizon 2020 is bedoeld voor innovatie en onderzoek waarin kennis wordt gevaloriseerd. Dat wil zeggen: de opgedane kennis moet omgezet kunnen worden in commercieel haalbare producten, processen of diensten.

Wie kan subsidie aanvragen?

Onderzoeksinstellingen en bedrijven kunnen subsidie aanvragen. Meer dan voorheen is er kans voor ondernemers en het MKB om financiering te krijgen voor baanbrekende innovaties.

Waarvoor is de subsidie?

In de projecten kan het gaan om:

  • excellente kennisbasis
  • industrieel leiderschap
  • maatschappelijke uitdagingen

Wat wordt gesubsidieerd?

In totaal is bijna 80 miljard euro beschikbaar voor de periode 2014-2020 voor:

  • innovatieve projecten 
  • het aantrekken of behouden van onderzoekers 
  • het versterken van een internationaal onderzoeksnetwerk 
  • het opdoen van nieuwe kennis en expertise

Aanvragen

Als u een projectvoorstel wilt bespreken met één van de programmamanagers, vul dan het intake-formulier Horizon 2020 in en mail het naar europaloket@zeeland.nl. U krijgt binnen week contact reactie van ons.

Contact

Arnoud Guikema
+31 118 631440
aop.guikema@zeeland.nl