Zeeland en Vlaanderen

De provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland werken samen in de Euregio Scheldemond. De Scheldemondraad is ons bestuurlijk platform. In deze raad zitten provinciale en gemeentelijke bestuurders. Zij bespreken vanuit hun netwerk van bedrijven, maatschappelijke organisaties en eigen lokale of provinciale organisaties verschillende thema’s waarop ze kunnen samenwerken. Het gaat daarbij om grensoverschrijdende thema's. De organisaties binnen deze samenwerking zorgen voor de praktische uitvoering.

De raad kan via een fonds subsidies verstrekken aan samenwerkingsprojecten. Dat fonds heet het Scheldemondfonds. 

Groeien door samenwerking

Door samen te werken in de Euregio Scheldemond kunnen we gezamenlijke belangen aan beide kanten van de grens beter bewaken. De Scheldemondraad werkt al een lange tijd samen op vijf hoofdthema’s. Dit zijn:

 • Omgeving/ruimte (inclusief zoetwaterstrategie)
 • Mobiliteit
 • Economie
 • Toerisme

In het Grenspark Groot-Saeftinghe en in ’t Zwin vindt gezamenlijke gebiedsontwikkeling plaats. Met gebiedsontwikkeling bedoelen we het beheer van landschappen, verstedelijking en het behoud van groene ruimte.

Er vindt gezamenlijke gebiedsontwikkeling plaats in het Linieland van Waas en Hulst, het North Sea Port District en de Zwinstreek. Op economisch gebied is er een gezamenlijk havenbedrijf. Ook bouwen we de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Daarnaast is er een gezamenlijke lobby voor een directe spoorverbinding Gent-Terneuzen. Met het oog op arbeidsmarktvraagstukken is het belangrijk dat belemmerende wet- en regelgeving verdwijnt.

Scheldemondraad

De Scheldemondraad vormt het bestuur van de Euregio Scheldemond. Deze raad komt ongeveer twee keer per jaar bij elkaar. Tijdens die bijeenkomsten worden ideeën voor grensoverschrijdende samenwerking uitgewisseld en informeren de leden elkaar over hun beleid.

Voor Zeeland zitten in de raad onder andere:

 • de commissaris van de Koning Han Polman
 • gedeputeerde Wilfried Nielen
 • drie Statenleden
 • burgemeesters. 

In de Euregio Scheldemond zijn naast de raad ook vakgroepen actief. De raad en vakgroepen worden ondersteund door een secretariaat met medewerkers vanuit de provinciehuizen in Brugge, Middelburg en Gent.

Taken van de Scheldemondraad

De Scheldemondraad zet zich op verschillende manieren in voor grensoverschrijdende samenwerking:

 • Bereiken van bestuurlijke afstemming op grensoverschrijdende onderwerpen.
 • Inventariseren en grensknelpunten.
 • Aanmoedigen en steunen van maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en overheden in de regio om samen te werken aan beide kanten van de grens.
 • Ondersteunen van grensoverschrijdende projecten met het Scheldemondfonds.
 • Bespreken van Interreg-programma's en helpen bij opstarten van Interreg-projecten.
 • Belangen behartigen van de Euregio Scheldemond binnen de lobby-organisatie voor Europese grensgebieden, de Association of European Border Regions.
 • Organiseren van studiedagen en symposia.

Meer informatie vindt u op de website van Euregio Scheldemond.

Contact

Heeft u vragen of ideeen, neem dan contact op met Jelmer Huismans. Jelmer is verantwoordelijk voor de samenwerking met Oost- en West-Vlaanderen.

Jelmer Huismans

+31 6 21124817

jwpi.huismans@zeeland.nl

Jelmer