Statengriffie

De Statengriffie ondersteunt en adviseert de leden van Provinciale Staten. De Statengriffie bereidt onder andere vergaderingen voor en ondersteunt Statenleden bij werkbezoeken en de communicatie met burgers. 

CvdK met de Statengriffier

Ambtelijke ondersteuning

De Statengriffie is een zelfstandige organisatie en valt rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van Provinciale Staten. De Statengriffie ondersteunt Statenleden bij hun rol als volksvertegenwoordiger, bij het stellen van kaders voor beleid en bij het controleren van de uitvoering van het beleid door Gedeputeerde Staten. 

De Statengriffier 

De Statengriffier wordt door Provinciale Staten benoemd en is de secretaris van Provinciale Staten. Zij geeft leiding aan de Statengriffie en is altijd aanwezig bij de Statenvergadering. Zij zorgt voor een goed verloop van de vergadering en houdt bij welke moties en amendementen ingediend worden, hoe erover gestemd wordt en welke besluiten genomen worden. Ook heeft de Statengriffier een belangrijke rol als onafhankelijk adviseur voor de Statenleden. Samen met de commissaris van de Koning ondertekent de Statengriffier alle besluiten die door Provinciale Staten genomen zijn. Statengriffier van Zeeland is Flora van Houwelingen. 

Contact

Statengriffie (statengriffier@zeeland.nl)
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg 

Statengriffier 

Flora van Houwelingen
+31 118 631809
fj.v.houwelingen@zeeland.nl

Secretariaat

Illy Vermaire
+31 118 631687
iba.vermaire-burm@zeeland.nl

Julie Steenbakker - van Nieuwenhuijze
j.steenbakker-van.nieuwenhuijze@zeeland.nl

    +31 621124818